Návod k použití SHARP AR-M200 SOFTWARE INSTALLATION

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SHARP AR-M200. Doufáme, že uživatelská příručka pro SHARP AR-M200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SHARP AR-M200.


SHARP AR-M200 SOFTWARE INSTALLATION: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1824 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SHARP AR-M200 (1058 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SHARP AR-M200SOFTWARE INSTALLATION

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PÍRUCKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKCNÍ SYSTÉM · ÚVODEM · OBSAH · INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) · INSTALACE SOFTWARE (PRO PÍSLUSENSTVÍ) · ESENÍ PROBLÉM Strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prosím uvdomte si · Výklad v tomto návodu pepokládá, ze umíte pracovat s PC s Windows nebo pocítacem Macintosh. · Informace o vasem operacním systému najdete v návodu k operacnímu systému nebo vyuzijte online nápovdu. · Ukázky oken a postupy v tomto návodu jsou se týkají pednostn Windows Vista® v prostedí Windows® a Mac OS X v10. 4 v prostedí Macintosh. · Kdykoliv se v tomto návodu objeví "MX-xxxx" nahrate prosím "xxxx" vasím modelem. [. . . ] Ujistte se, ze chápete obsah licencního ujednání, a pak kliknte na tlacítko [Ano]. Info Obsah "LICENCNÍ SOUHLAS" mzete zobrazit v jiném jazyku, vybraném z menu jazyk. Pro nainstalování softwaru ve vybraném jazyku pokracujte v instalaci s nastaveným jazykem. 5 Pectte si text v uvítacím okn a pak klepnte na tlacítko [Dalsí]. 14 INSTALACE OVLADACE TISKÁRNY / OVLADACE PC-FAX Tato cást vysvtluje, jak nainstalovat ovladac tiskárny a ovladac PC-Fax, kdyz je stroj pipojen k pocítacové síti Windows (sí TCP/IP). Podporované operacní systémy: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008* * Pro instalaci softwaru jsou potebná administrátorská práva. Info · Pro pouzití ovladace PS tiskárny nebo ovladace PPD je zapotebí modul PS3. · Postup instalace v této cásti se týká ovladace tiskárny i ovladace PC-Fax, i kdyz je popis zamen na ovladac tiskárny. Standardní instalace Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VESKERÉ SOFTWARE)" (strana 14), provete kroky níze. 1 Klepnte na tlacítko [Ovladac tiskárny]. Pro instalaci ovladace PC-Fax klepnte na tlacítko [PC-Fax ovladac] na CD-ROM "Disc 2". 2 Klepnte na tlacítko [Standardní instalace]. 2 Info * Obrazovka výse se zobrazí pi instalaci ovladace tiskárny. Kdyz je zvolena [Uzivatelská instalace], mzete mnit níze uvedené polozky. Kdyz je zvolena [Standardní instalace], provede se instalace, jak je uvedeno níze. · Zpsob pipojení stroje: Pímý tisk LPR · Nastavit jako výchozí tiskárnu: Ano (vyjma ovladace PC-Fax) · Název ovladace tiskárny: Nelze zmnit · Obrazovkoví písma PCL tiskárny: Instalovány Pokud jste zvolili [Uzivatelská instalace], vyberte [Pímý tisk LPR] a kliknte na tlacítko [Dalsí]. Pokud jste vybrali nco jiného nez [Pímý tisk LPR], podívejte se na následující stránky: · Pímý tisk LPR: strana 18 · Sdílená tiskárna: strana 20 15 NASTAVENÍ V PROSTEDÍ WINDOWS 3 Jsou detekovány tiskárny pipojené k síti. Vyberte stroj a kliknte na [Dalsí]. 6 Kdyz jste dotázáni, zda má být tato tiskárna nastavena jako výchozí, zadejte volbu a kliknte na tlacítko [Dalsí]. Pokud instalujete nkolik ovladac, vyberte ovladac tiskárny, která má být pouzita jako výchozí. Pokud nechcete nastavit zádný z ovladac tiskárny jako výchozí tiskárnu, zvolte [Ne]. Info Info · Není-li stroj nalezen, ujistte se, ze je stroj zapnutý a pipojený k pocítacové síti, a pak kliknte na tlacítko [Obnovené vyhledávání]. · Mzete kliknout také na tlacítko [Specifikujte podmínku] a hledat stroj podle názvu stroje (jména hostitele) nebo IP adresy. KONTROLA IP ADRESY (strana 36) 4 5 Objeví se potvrzovací okno. Kdyz se objeví okno volby ovladace tiskárny, vyberte ovladac, který se má nainstalovat, a kliknte na tlacítko [Dalsí]. Kliknte na zaskrtávací rámecek pozadovaného ovladace, aby se objevil znak zaskrtnutí ( ). Pokud jste v kroku 2 kliknuli na tlacítko [Uzivatelská instalace], objeví se následující okno. · Okno názvu tiskárny Chcete-li zmnit název tiskárny, zadejte pozadovaný název a kliknte na tlacítko [Dalsí]. · Okno pro potvrzení instalace obrazovkových písem Pro nainstalování obrazovkových písem pro ovladac PCL tiskárny zvolte [Ano] a kliknte na tlacítko [Dalsí]. · Toto okno se neobjeví, kdyz se instaluje ovladac PC-Fax. · Pokud neinstalujete ovladac PCL tiskárny (instalujete ovladac PS tiskárny nebo ovladac PPD), zvolte [Ne] a kliknte na tlacítko [Dalsí]. 7 Postupujte podle pokyn na obrazovce. Pectte si zprávu v okn, které se objeví, a kliknte na tlacítko [Dalsí]. Spustí se instalace. Info · Kdyz pouzíváte Windows Vista/Server 2008 Pokud se objeví varovné hlásení, kliknte na tlacítko [Pesto nainstalovat tento software ovladace]. · Kdyz pouzíváte Windows 2000/XP/Server 2003 Pokud se objeví varovné hlásení, týkající se testování ovladace pro Windows nebo digitálního podpisu, kliknte na tlacítko [Pokracovat] nebo [Ano]. 8 Info · Toto okno se neobjeví, kdyz se instaluje ovladac PC-Fax. · Pro pouzití ovladace PS tiskárny a ovladace PPD je zapotebí doplkový modul PS3. Jakmile se zobrazí obrazovka dokoncení instalace, kliknte na tlacítko [OK]. 16 NASTAVENÍ V PROSTEDÍ WINDOWS 9 V okn z kroku 1 kliknte na tlacítko [Zavít]. Info Po instalaci se mze objevit výzva k restartování pocítace. Pokud se tato výzva objeví, kliknte na tlacítko [Ano], abyste restartovali pocítac. Tím je instalace dokoncena. · Po instalaci nakonfigurujte nastavení ovladace tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADACE TISKÁRNY PODLE DOPLK NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 33). · Pokud jste nainstalovali ovladac PS tiskárny nebo ovladac PPD, lze nainstalovat obrazovková PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplkovým modulem PS3. Viz "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM" (strana 21). [. . . ] [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] [Resources] - [en. lproj] Smazte soubor PPD z této slozky. 3 4 Vyberte program nebo ovladac, který chcete odstranit. Dalsí informace najdete v návodu k operacnímu systému nebo v nápovd. 3 Smazte instalacní informace. Soubor s instalacními informacemi byl okopírován do následující slozky spoustcího disku. [Library] - [Receipts] Smazte soubor [MX-B06. pkg] z této slozky. Restartujte pocítac. Mac OS 9. 0 - 9. 2. 2 Po smazání ikony tiskárny, která pouzívá soubor PPD stroje, pokracujte dle krok níze. 1 2 3 4 Vlozte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky. Vlozte disk "Software CD-ROM", který má na pední stran CD-ROM uvedeno "Disc 2". Kliknte dvojit na ikonu [CD-ROM] ( ) na pracovní plose a kliknte dvojit na slozku [MacOS]. Zvolte [Remove] v menu Install a kliknte na tlacítko [Remove]. 32 KONFIGURACE OVLADACE TISKÁRNY (Prostedí Windows) KONFIGURACE OVLADACE TISKÁRNY PODLE DOPLK NAINSTALOVANÝCH NA STROJI Po nainstalování ovladace tiskárny musíte nakonfigurovat nastavení ovladace tiskárny podle nainstalovaných doplk a formátu a typu papíru vlozeného do stroje. Pi konfiguraci ovladace tiskárny postupujte podle níze uvedených krok. Info Je-li nainstalován ovladac PPD, podívejte se na "Kdyz je nainstalován ovladac PPD" (strana 35). Je-li ve stroji nainstalován standardní ovladac tiskárny, PCL ovladac tiskárny nebo PS ovladac tiskárny 1 Kliknte na tlacítko [Start] ( ), kliknte na [Ovládací panely] a pak kliknte na [Tiskárna]. · Ve Windows XP/Server 2003 kliknte na [Start] a potom na [Tiskárny a faxy]. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SHARP AR-M200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SHARP AR-M200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag