Návod k použití SHARP AL-2041

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SHARP AL-2041. Doufáme, že uživatelská příručka pro SHARP AL-2041 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SHARP AL-2041.


SHARP AL-2041 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9447 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SHARP AL-2041 (4501 ko)
   SHARP AL-2041 (4415 ko)
   SHARP AL-2041 START GUIDE (13009 ko)
   SHARP AL-2041 START GUIDE (13009 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SHARP AL-2041

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-4 Ochranné známky a registrované obchodní znacky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Dostupné funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Automatická volba formátu papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Nastavení rzného vodorovného a svislého faktoru zoom . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pi pouzití spolu s výmazem oblasti mimo obraz snímejte originál z osvitového skla. 1 2 3 Vlozte originál. Pomocí klávesnice ovládacího panelu zadejte pozadovaný pocet kopií. V základním zobrazení se dotknte zálozky [Aplikace]. Objeví se zobrazení aplikací. 6-86 bizhub 500/420 (Phase 2) Aplikace 6 4 Dotknte se [Výmaz], poté se znovu dotknte [Výmaz]. Objeví se zobrazení výmazu. bizhub 500/420 (Phase 2) 6-87 6 5 Zadejte pozici a velikost výmazu. ­ ­ Aplikace Chcete-li zadat velikost výmazu spolecn pro vsechny ctyi strany, zvýraznte dotykem [Rám]. Chcete-li zadat velikost výmazu pro jednotlivé okraje jednotliv, zvýraznte dotykem píslusné tlacítko. Pomocí [+] a [­] zadávejte zlomky po krocích 1/16 palce. Pesute kurzor dotykem obousmrného tlacítka, poté pomocí [+], [­] nebo klávesnice ovládacího panelu zadejte celocíselnou cást pozadované hodnoty. Nebo dotykem [Nic] zruste funkci na této stran. Lze zvolit [Rám] a dalsí ctyi tlacítka ([Nahoe], [Vlevo], [Vpravo] a [Dole]) soucasn?Pro zadání stejného výmazu spolecn pro vsechny ctyi okraje pouzijte [Rám]. ?% ? Pejete si zmnit aktuáln zadanou hodnotu pomocí klávesnice ovládacího panelu?% Na ovládacím panelu stisknte tlacítko [C] (smazat) a poté zadejte správnou hodnotu. mimo obraz]. 6 Dotykem [OK] se vrate do zobrazení aplikací. ­ Chcete-li tuto aplikacní funkci zrusit, dotknte se [Výmaz obl. mimo obraz]. 7 8 Podle poteby provete dalsí nastavení pro kopírování. Stroj zahájí snímání originálu, kdyz bude pipraven, zahájí tisk. 6-94 bizhub 500/420 (Phase 2) Aplikace 6 2 Poznámka Chcete-li zrusit vsechny funkce aplikace, dotknte se [Nulovat]. Chcete-li obnovit pocátecní nastavení u vsech nastavení vcetn aplikacních funkcí, stisknte na ovládacím panelu [Nulování]. 2 Poznámka Jestlize není pozadováno zádné dalsí nastavení, lze kopírovací úlohu spustit pomocí aktuáln zadaného nastavení bez dotyku [OK] pro návrat do zobrazení aplikací nebo do základního zobrazení. 2 Pipomenutí Funkce výmazu oblasti mimo obraz nemusí správn fungovat s tmavým originálem. V takovém pípad zkontrolujte tuto funkci pomocí originálu s bílým pozadím. Tato funkce také nemusí správn fungovat, pokud je pímo nad osvitovým sklem umístno osvtlení. V takovém pípad se porate se servisním technikem o volb správného umístní stroje. bizhub 500/420 (Phase 2) 6-95 6 6. 14 Aplikace Seízení pozice obrazu kopie (Pizpsobení obrazu) Tato funkce slouzí k upravení pozice tistného obrazu na kopii. Formát originálu lze zvolit automaticky nebo zadat rucn. - Vystední Obraz originálu bude na kopírovacím papíru vystedn. - Neotácení Napíklad w kdyz je kopírovací papír formátu A4 vlozen v podélné orientaci a stroj detekuje originál formátu A4 vlozený na výsku (v), zajistí funkce otocení vytvoení kopií stejného formátu jako pi pouzití papíru formátu A4 vlozeného v orientaci napíc (v) otocením originálu o 90°. [. . . ] Pod Nastavení úlohy v pravé cásti zobrazení zvolte [Povolit] nebo [Zamezit]. 6 Dotykem tlacítka dol pejdte na dalsí stránku. ­ Pode poteby provete nastavení zachytávání tiskových dat. Objeví se zobrazení zpsobu pístupu k zabezpecenému dokumentu. Je propojeno s nastavením Zakázané funkce pi chyb ovení. ­ 7 Zvolte, jestli povolit VY faxu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SHARP AL-2041

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SHARP AL-2041 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag