Návod k použití SAMSUNG YP-S3JAB UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG YP-S3JAB. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG YP-S3JAB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG YP-S3JAB.


SAMSUNG YP-S3JAB UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8339 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG YP-S3JAB (4472 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG YP-S3JABUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] YP-S3 Pehrávac MP3 uzivatelská pírucka Pedstavte si moznosti Dkujeme Vám, ze jste si zakoupili výrobek spolecnosti Samsung. Kompletní sluzby získáte po registraci produktu na adrese www. samsung. com/global/register Funkce vaseho nového pehrávace MP3 Pvabný. Vás nový MP3 pehrávac je takový a jest víc. Jeho kompaktní silueta zabere ve vasí kapse minimální prostor a jeho nejmodernjsí technologie zabezpecí bohatý zvuk, záivé snímky a akcní hry. [. . . ] Klepnutím na tlacítko [Nahoru, Dol] vyberte pozadovaný interval skoku a klepnte na tlacítko [ ]. Sound Effect DNSe Play Mode Music Play Scre. . Add to Alarm Play Sun RisingSpeed Skip Interval 02:13 04:28 Vyberte z <1 Song> (1 skladba), <5sec> (5 s), <10sec> (10 s), <30sec> (30 s) a <1min>. Byl-li soubor vytvoen s variabilní penosovou rychlostí, skutecná délka intervalu peskakování nemusí odpovídat zvolené délce. POZNÁMKA Poslouchání hudby _ 51 POUZITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokracování) Nastavení zálozky Vlozíte-li jednou zálozku, mzete vybrané místo pozdji velmi snadno nalézt. Bhem poslechu hudby klepnte v pozadovaném míst na tlacítko [ ]. Klepnutím na tlacítko [Nahoru, Dol] vyberte polozku <Bookmark> (Zálozka) a klepnte na tlacítko [ ]. Klepnutím na tlacítko [Nahoru, Dol] vyberte polozku <Add Bookmark> (Pidat zálozku) a klepnte na tlacítko [ ]. Zobrazí se nabídka <Bookmark> (Zálozka) Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba). POZNÁMKA Zálozkou bude oznaceno aktuální místo pro 02:13 04:28 pehrání nebo zastavení. Na stavové list pehrávání uvidíte symbol [ | ]. Jestlize jiz byla díve zálozka nastavena, zobrazí se okno Overwrite (Pepsat). Vyberete-li volbu <Yes> (Ano), zálozka díve nastavená bude vymazána a bude nastavena zálozka nová. V kazdém hudebním souboru mzete nastavit maximáln jednu zálozku a celkem lze nastavit maximáln 50 zálozek. DNSe Play Mode Music Play Scre. . Add to Alarm Play Speed Skip Sun RisingInterval Bookmark Pesun na zálozku (pehrání) / Odstranní zálozky 1. Klepnutím na tlacítko [Nahoru, Dol] vyberte polozku <Bookmark> (Zálozka) a klepnte na tlacítko [ ]. Klepnutím na tlacítko [Nahoru, Dol] zvolte polozku <Go to Bookmark> (Jít na zálozku) nebo <Delete Bookmark> (Odstranit zálozku) a potom klepnte na tlacítko [ ]. Zobrazí se nabídka <Bookmark> (Zálozka) Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba). ]. Music 15/20 Add Bookmark Go to Bookmark Delete Bookmark Rising Sun 02:13 04:28 Zvolíte-li moznost <Go to Bookmark> (Jít na zálozku), pehrávac pejde na zvolenou zálozku a zahájí od tohoto místa pehrávání. Moznost <Delete Bookmark> (Odstranit zálozku) umozuje z hudebního souboru zvolenou zálozku odstranit. 52 _ Poslouchání hudby sledování videa Nez zacnete - Pipojte sluchátka, zapnte pehrávac a zkontrolujte baterii. 33~35. POZNÁMKA Klepnutím na tlacítko [ ] pejdete na pedchozí obrazovku. Stisknutím a krátkým pidrzením tlacítka [ ] pejdete do hlavní nabídky. 1. Stisknutím a krátkým pidrzením tlacítka [ hlavní nabídky. ] pejdete do 2. Klepnutím na tlacítko [Vlevo, Vpravo] zvolte polozku <Videos> (Videa) a potom klepnte na tlacítko [ ]. Zobrazí se seznam <Videos> (Videa). 3. Klepnutím na tlacítko [Nahoru, Dol] vyberte pozadované video, které chcete pehrát, a klepnte na tlacítko [ ]. S obrazovkou nastavenou na síku je zahájeno pehrávání vybraného video souboru je. Tlacítko [Nahoru, Dol] DOCASNÉ ZASTAVENÍ 1. Bhem pehrávání videosouboru klepnte na tlacítko [ ]. Pehrávac pozastaví pehrávání. Tlacítko [Vlevo, Vpravo] 2. Opt klepnte na tlacítko [ ]. <Ve vodorovném zobrazení (na síku)> Pehrávac obnoví pehrávání od místa posledního pehrání. POZNÁMKA Pi penosu videosoubor do pehrávace pomocí aplikace <EmoDio> jsou soubory ped penosem automaticky pevedeny do formátu SVI. [. . . ] · Zkontrolujte, jestli se bhem penosu souboru nebo dat neodpojil kabel USB. Je-li to takový pípad, mze nastat vázné poskození nejen sobor/dat ale i samotného produktu. Musíte být zvlás opatrní, protoze spolecnost Samsung není zodpovdná za ztrátu dat. · Zkontrolujte, jestli tento soubor není ve formátu VBR (Variable Bit Rate). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG YP-S3JAB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG YP-S3JAB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag