Návod k použití SAMSUNG YP-S2QB UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG YP-S2QB. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG YP-S2QB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG YP-S2QB.


SAMSUNG YP-S2QB UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1102 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG YP-S2QB (1702 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG YP-S2QBUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] YP-S2 Pehrávac MP3 uzivatelská pírucka Pedstavte si moznosti Dkujeme Vám, ze jste si zakoupili výrobek spolecnosti Samsung. Kompletní sluzby získáte po registraci produktu na adrese www. samsung. com/global/register funkce vaseho nového pehrávace MP3 Pvabný. Vás nový MP3 pehrávac je takový a jest víc. Jeho kompaktní a elegantní tlo zabírá v kapse mravý prostor. Svj nový pehrávac MP3 si zamilujete, a jiz budete cvicit nebo stahovat oblíbené melodie. [. . . ] Podle obrázku zapojte siroký (USB) konec (B) pímého adaptéru USB do USB portu ( ) v pocítaci. Po pipojení pehrávace k vasemu pocítaci se aplikace <EmoDio> automaticky spustí. aplikace Pokud se aplikace automaticky nespustí, kliknte dvakrát na ikonu <EmoDio> umístnou na plose. Technologie rozpoznávaní hudby a související data poskytla spolecnost Gracenote a Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM. Otevete soubory nebo slozky, které chcete penést do pocítace. Na plose klepnte na polozku <My Computer> (Tento pocítac) <S2>. 3. Vyberte soubory nebo slozky, které chcete z pocítace penést, a petáhnte je do slozky dle vlastního výbru v <S2>. Zvolené soubory nebo slozky jsou peneseny do pehrávace. Bhem penosu soubor, kdy LED dioda bliká mode, neodpojujte adaptér pímého pipojení do USB portu. Odpojení bhem penosu mze vést k poskození pehrávace nebo pocítace. Poadí hudebních soubor zobrazených v pocítaci se mze lisit od poadí pehrávání v pehrávaci. Jestlize penásíte soubor formátu DRM na vyjímatelný disk, soubor nelze pehrát. DRM je technologie a sluzba, která má zabránit nelegálnímu pouzívání digitálního obsahu a chrání zisky a práva drzitel autorských práv. Soubory DRM jsou legáln zakoupené hudební soubory formátu MP3 s technologií pro ochranu ped nelegálním kopírováním. UPOZORNNÍ aplikace EmoDio _ 19 ODPOJENÍ OD POCÍTACE Aby se pi odpojování od pocítace pehrávac ani data neposkodily, ite se následujícími pokyny. Kurzor mysi umístte na horní ikonu na list panelu úloh, kterou naleznete v pravém dolním rohu plochy, a klepnte levým tlacítkem mysi. 1 2. Klepnte na hlásení <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (Bezpecn odebrat velkokapacitní pamové zaízení USB). 3. Odpojte pehrávac od pocítace. 2 UPOZORNNÍ Bhem penosu soubor, kdy LED dioda bliká mode, neodpojujte pehrávac od pocítace. Pehrávac nemzete odebrat, jsou-li pocítacem pehrávány soubory v pehrávaci. Odebrání opakujte az po dokoncení pehrání souboru. 20 _ aplikace EmoDio poslouchání hudby Nez zacnete - Pipojte sluchátka, zapnte pehrávac a zkontrolujte baterii. PEHRÁVÁNÍ HUDBY Podrzte stisknuté tlacítko [ ]. LED dioda bude mode blikat a pehraje se hudební soubor. Bhem pehrávání LED dioda bliká v intervalu 3 sekund v barv zvoleného rezimu. Podrobnosti o barvách indikujících rzné rezimy pehrávání naleznete na str. Tento pehrávac mze pracovat s hudebními soubory formátu MP3, WMA a Ogg. Soubory MP1 nebo MP2, které mají pouze upravenou píponu na MP3, není mozné na pehrávaci pehrávat. Pokud se pokusíte pehrát neexistující soubory, LED dioda se nerozsvítí a pi kazdém stisknutí tlacítka uslysíte pípnutí. [. . . ] Je-li pipojení nestabilní, pipojte pehrávac do portu USB, který je umístn na zadní stran pocítace. · Pokud je pehrávac naformátovaný v systému Rychlost penosu soubor je pílis nízká. Windows 2000, penos soubor mze být pomalejsí. Naformátujte pehrávac v systému Windows XP nebo Vista a akci opakujte. · Pokud na svém pocítaci máte soucasn spustno více program vcetn aplikace <EmoDio>, bude rychlost penosu soubor pomalá. Ukoncete nepotebné programy a zkuste penos znovu. · Zkontrolujte, zda byl v pamti pehrávace ulozen dostupný soubor. Pehrávac nepehrává. · Zkontrolujte, jestli není poskozený hudebný soubor. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG YP-S2QB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG YP-S2QB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag