Návod k použití SAMSUNG WB2000 QUICK GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG WB2000. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG WB2000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG WB2000.


SAMSUNG WB2000 QUICK GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17137 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG WB2000 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (8559 ko)
   SAMSUNG WB2000 (8129 ko)
   SAMSUNG WB2000 (8129 ko)
   SAMSUNG WB2000 QUICK GUIDE (8723 ko)
   SAMSUNG WB2000 QUICK GUIDE (8723 ko)
   SAMSUNG WB2000 QUICK START GUIDE (12348 ko)
   SAMSUNG WB2000 UPGRADE GUIDE (VER.008041) (2171 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG WB2000QUICK GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dalsí podrobnosti si vyzádejte od místního úadu nebo nejblizsího sbrného místa. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pedpisy udleny pokuty. Návod k obsluze Plazmový televizor C. modelu TH-42PA45E Pro podnikové uzivatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zaízení, vyzádejte si potebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyzádejte si potebné informace o správném zpsobu likvidace od místních úad nebo od svého prodejce. DIRECT TV REC GUIDE TV/AV OK MENU EXIT TEXT F. P. INDEX HOLD 1 4 7 C 2 5 8 0 VCR 3 6 9 ASPECT N REC PROGRAMME VCR DVD TV Záznamy zákazníka Císlo modelu a sériové císlo tohoto výrobku lze nalézt na jeho zadním panelu. [. . . ] Firemn nastavení je "P103". TELETEXT INFORMATION Barevná lista Sledování televizoru a teletextu ve dvou oknech soucasn MENU (Stisknte dvakrát) · Zvolte Obraz a text Zap. nebo Vyp. · Obsluhu lze provádt pouze na teletextové obrazovce. 1 4 7 2 5 8 0 VCR 3 6 9 2 Zvolte pozadovanou stranu 1 4 7 2 5 8 0 VCR 3 6 9 nahoru nebo dol nebo (Pouze rezim seznamu) Ulození casto zobrazované stránky (pouze pro prvních 25 kanál programového prvodce) na barevné list Cervené Zelená Zlutá Modrá (Odpovídá barevné list) Nastavení kontrastu Návrat na TV TEXT MENU Kdyz je zobrazena modrá lista Ulození casto zobrazovaných stránek Jak je stránka zobrazena Odpovídající barevné tlacítko OK podrzte stisknuté Zobrazování Zmna ulozených stránek Barevné tlacítko, které chcete zmnit Císlo se zmní na bílé. Vlozte nové císlo stránky 1 4 7 2 5 8 0 VCR 3 6 9 OK podrzte stisknuté · Sledování teletextu · Poznámky U statického obrazu se kontrast snízí, aby se pedeslo vzniku petrvávajícího obrazu. Zobrazení podstránky (pouze pokud má teletext více nez jednu stranu) Objeví se v levém horním rohu obrazovky Pohodlné pouzívání teletextu Odhalení skrytých dat Celkové / Horní strana / Dolní strana Odhaluje skrytá slova, nap. odpovdi na kvíz. MENU Cervené Zobrazení podstránky Zobrazení urcité podstránky MENU Modrá Zvolte 4 místné císlo Píklad: str. 6 · Znovu skrýt Cervené · Dol (BOTTOM) Normální zobrazení (FULL) 6 0 0 0 Podstránky: Pocet podstránek se lisí v závislosti na vysílací stanici (az do 79 stránek). Hledání mze njakou dobu trvat, bhem této doby lze sledovat televizor. Zobrazení TV obrazu, zatímco se vyhledává teletextová stránka Nahoru (TOP) MENU Zelená (Rozsite BOTTOM (dolní) polovinu) Sledujte televizor zatímco cekáte na aktualizaci Teletext se automaticky aktualizuje, jakmile je nová informace k dispozici. Pechodn se zmní na TV obrazovku MENU Zlutá Objeví se, kdyz je aktualizace dokoncena (Nelze mnit kanál. ) Zlutá Zobrazení aktualizované stránky 12 · Stránka se zprávami poskytuje funkci, která indikuje píchod nejnovjsích zpráv ("News Flash"). 13 Jak pouzívat funkce menu Rzná menu Vám umozují provádt nastavení obrazu, zvuku a ostatních funkcí, takze mzete sledovat televizor dle Vaseho specifického pání. Seznam menu Menu Nastavte pro kazdý rezim sledování Polozka Mód zobrazení Kontrast, Jas, Barevná sytost, Ostrost Tón barvy Tepl. sumu MPEG NR 3D-COMB Nastavení / Konfigurace (moznosti) Základní rezimy obrazu (Dynamického / Normálního / Kina) Nastavte pro vsechny vstupní signály 1 OK MENU EXIT Menu displeje MENU · Zobrazuje funkce, které lze nastavovat (mní se v závislosti na vstupním signálu) · · · · · · · · Mód zobrazení Kontrast Jas Barevná sytost Ostrost Tón barvy Tepl. pro kazdý rezim obrazu tak, aby to odpovídalo Vasim pozadavkm Nastavte tón barvy obrazu Pouze pro píjem signálu NTSC Volí barevnou rovnováhu celého obrazu (Chlad. barvy, / Normální / Teplé barvy) Automaticky nastavuje svzí barvy (Vypnuto / Zapnuto) Automaticky redukuje nezádoucí rusení obrazu (Vypnuto / Normálního / Dynamického / Auto) Neplatí pro HDMI a analogový komponentní signál Automaticky snizuje rusení pi sledování DTV, DVD a VCD (Vypnuto / Min / Mid / Max) Automaticky vylepsuje statické a zpomalené obrazy tak, ze vypadají svzeji (Vypnuto / Zapnuto) Pouze pro píjem signálu PAL a NTSC Není platné pro RGB, S-Video, komponenty a HDMI. Nastavuje výstupní úrove hlubokých bas Nastavuje výstupní úrove vysokotónového, pronikavého zvuku Nastavuje úrove hlasitosti pravého a levého reproduktoru Volba stereo / mono (Mono / Stereo) Normáln: Stereo Nelze pijímat stereo signál: Mono M1 / M2: Je k dispozici, kdyz je penásen signál mono Zlepsuje kvalitu zvuku pro hudbu a dramata (Hudba / ec) Dává silnjsí prostorový efekt s pouzitím dynamického posilovace (Vypnuto / Zapnuto) Vybírá podle signálu, kdyz je pipojeno HDMI (Auto / Digitální / Analogový) (str. 27) Volí konektor, ke kterému je pipojeno zaízení kompatibilní s Q-Link (Vypnuto / AV2 / AV3) (str. Pokud je sekvence Automatického ladní perusena, nebudou ulozena zádná data. nebo (Zmte program nebo zacnte vyhledávat kanály) (Ulození) - · Úpravy a nastavení kanál Pokrocilá nastavení (Opakování) Císlo programu (bliká) Konec Návrat Návrat na TV CH12 SC1 1 Císlo kanálu (bliká) Zvukový systém (bliká) Rucní ladní -, + TV / AV STR F 02 STR F : : : : Zahájení ladní Pohyb kurz. Ulozit Konec 99:21 -/ +/ 41 TV / AV Kanál Volné zmny nastavení po provedení Automatického ladní Zvolte císlo programu a provete vyhledávání kanálu Císlo programu CH12 Kanál vyhledávání 1 Rucní ladní Rucní nastavení Rucní ladní 02 Zahájení ladní Ulozit Konec Návrat 9 Pímá volba 99:21 41 C 0 Ulození OK · Bliká císlo programu. Opakujte a · Poznámky Pokud je videorekordér pipojen pouze pomocí RF kabelu, zvolte císlo programu "0". 18 19 Externí zaízení Q-Link Q-Link spojuje televizor a videorekordér / DVD rekordér; umozuje jednoduchý záznam a pehrávání. Podmínky ízení pomocí HDMI " Control" · · · · · Pouzívejte videorekordér / DVD rekordér s následujícími logy: "Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC", "Easy Link", "Megalogic", nebo "SMARTLINK" Pipojte dané zaízení ke konektorm AV2 nebo AV3 u tohoto pístroje pes "pln obsazený" kabel SCART. 22) Nastavení Q-Link konektoru v menu Dalsí nastavení (Q-Link, Výstup AV2 / AV3). 18) Pi prvním pouzití tohoto pístroje se podívejte na "Automatické ladní". 9) Provete kopírování na dané zaízení. 16) Tste se z dalsí vzájemné obsluzitelnosti HDMI u výrobk Panasonic, které mají funkci "HDAVI Control". HDMI zapojení na nkterá zaízení Panasonic (Panasonic DVD rekordér DIGA, kino pehrávac Panasonic, zesilovac Panasonic atd. ) umozují vyuzívat snadné pehrávání nebo domácí kino. Co se týce zapojení viz "Moznosti pipojení" (str. Pectte si také návody k obsluze daných zaízení. Pouzitelné zaízení konzultujte s vasím místním prodejcem Panasonic. Zkopírujte nastavení kanál Po provedení pipojení zapnte zaízení a poté zapnte televizor. [. . . ] Pi pomru "16:9" zobrazuje obraz na jeho maximum (s mírným zvtsením). 26 27 Technické údaje Informace o konektoru SCART a HDMI Otázky a odpovdi Díve nez zavoláte servis nebo budete zádat pomoc, projdte tato jednoduchá opatení pro vyesení problému. Pokud problém stále petrvává, pozádejte prosím o pomoc vaseho místního prodejce Panasonic nebo centrum péce o zákazníka Panasonic. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 CVBS vstup (video) Zem -Zem -Q-Link data Stav CVBS Audio vstup (L) Audio zem Audio vstup (P) Konektor AV1 Scart (RGB, VIDEO) Vstupy vhodné pro AV1 zahrnují RGB (Cervená / Zelená / Modrá). Uzemní konektoru CVBS výstup (video) CVBS zem Cervená vstup Cervená zem Zelená vstup Zelená zem Modrá vstup Modrá zem Audio výstup (L) Audio výstup (P) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 CVBS vstup (video) Stav RGB zem Stav RGB Zem --Stav CVBS Audio vstup (L) Audio zem Audio vstup (P) Konektor AV2 Scart Uzemní konektoru CVBS výstup (video) CVBS zem S. C. ­ vstup Zem -Zem -Zem Audio výstup (L) Audio výstup (P) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 (VIDEO, S-VIDEO, Q-Link) AV2 ­ kolíky 15 a 20 závisí na pepnutí AV2 S-VHS / VIDEO. Bílé body nebo obraz s duchy (rusení) Konektor AV3 Scart Uzemní konektoru CVBS výstup (video) CVBS zem Cervená vstup, S. C. ­ vstup Cervená zem Zelená vstup Zelená zem Modrá vstup Modrá zem Audio výstup (L) Audio výstup (P) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 (RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link) AV3 ­ kolíky 15 a 20 závisí na pepnutí AV3 S-VHS / VIDEO. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 CVBS vstup (video) Zem Stav RGB Zem -Q-Link data Stav CVBS Audio vstup (L) Audio zem Audio vstup (P) Konektor HDMI Detekce zivého zaízení (Hot Plug) Uzemní DDC/CEC SCL CEC Stínní TMDS hodin TMDS Data0- TMDS Data0+ Stínní TMDS Data1 TMDS Data2- TMDS Data2+ 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 18 Napájení +5V 16 SDA 14 Rezervováno (na kabelu ale na pístroji N. C. ) 12 TMDS hodiny - 10 TMDS hodiny + 8 Stínní TMDS Data0 6 TMDS Data1- 4 TMDS Data1+ 2 Stínní TMDS Data2 · Zkontrolujte polohu, smr a zapojení antény. Ve ctyech rozích obrazovky se objeví logo Kontrast je zredukován Vstupní signály, které lze zobrazit oznaceno hvzdickou : Píslusné vstupní signály pro komponentní vstup (Y, PB, PR) a rozhraní HDMI Název signálu 525 (480) / 60i 525 (480) / 60p 625 (576) / 50i 625 (576) / 50p 750 (720) / 60p 750 (720) / 50p 1. 125 (1. 080) / 60i 1. 125 (1. 080) / 50i Horizontální kmitocet (kHz) 15, 73 31, 47 15, 63 31, 25 45, 00 37, 50 33, 75 28, 13 Vertikální kmitocet (Hz) 59, 94 59, 94 50, 00 50, 00 60, 00 50, 00 60, 00 50, 00 Component HDMI · Aktivuje se funkce pedcházení vzniku pozstalého obrazu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG WB2000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG WB2000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag