Návod k použití SAMSUNG VC240 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG VC240. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG VC240 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG VC240.


SAMSUNG VC240 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8699 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG VC240 (6575 ko)
   SAMSUNG VC240 QUICK GUIDE (3530 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG VC240UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster VC240 Videokonferencní monitor Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ Nez zacnete . 2-3 Instalace drzáku na ze podle specifikace VESA nebo stolního stojanu . 2-7 POUZÍVÁNÍ VÝROBKU Zahátí systému . [. . . ] Kontrolka napájení LED se nachází nad tlacítky v dolní cásti monitoru. Informace o funkci pro úsporu energie naleznete v cásti funkce úspory energie ve specifikacích výrobku. Pokud výrobek po delsí dobu nepouzíváte, doporucuje se odpojit napájecí kabel, aby se minimalizovala spoteba elektrické energie. Pouzívání výrobku 3-4 3-5 Funkce videokonferencního hovoru s infrastrukturou RADVISION SCOPIA Monitor VC240 lze pouzívat pro videohovory s vysokým rozlisením mezi dvma body. Pidáním videokonferencní infrastruktury RADVISION SCOPIA získáte dalsí funkce, nap. centrální správu, konferenci více stran, nahrávání a streamování a prchod pes firewall. RADVISION SCOPIA patí do rodiny výrobk s infrastrukturou dodávaných jako síové zaízení se softwarem, optimalizovaných ke spolupráci s monitorem VC240. Pi pouzití RADVISION SCOPIA lze rychle zavést rozsiitelnou sí vizuální komunikace a centráln spravovat videosí. Výrobek umozuje schzky více stran a nabízí rozsíení videokonference k libovolnému laptopu pes libovolný firewall. Skupinová (vícestranná) konference Videokomunikace s monitorem VC240 mze být díky Skupinovým (vícestranným) konferencím efektivnjsí a úcinnjsí. Tedy v pípadech, kdy se najednou pipojí více nez dva úcastníci. Pi skupinové konferenci mohou uzivatelé monitoru VC240 vidt a slyset nkolik dalsích úcastník a zazít pitom pocit pítomnosti vsech na jediném míst ­ dalo by íci ve , , virtuální konferencní místnosti" na síti. Hovor více stran Hovor mezi dvma body Skupinovou konferenci zajisuje MCU (Multipoint Conferencing Unit ­ jednotka pro skupinové konference), která spravuje skupinové konference propojením více míst do jediné videokonference. Jednotka RADVISION SCOPIA Elite MCU nabízí zpracování vysokého rozlisení 1080p a uzivatelské rozvrzení pro kazdého úcastníka. Vy jako uzivatel spolu s dalsími úcastníky ovládáte konference zprostedkované jednotkou SCOPIA Elite pomocí dálkového ovladace VC240 a provádíte cinnosti jako ztlumení úcastník, zmna rozvrzení obrazu a pizvání dalsích koncových bod ke konferenci. 3-5 Pouzívání výrobku Kvalitní stolní esení videokonferencí Manazei a výkonní vedoucí pracovníci, kteí pouzívají pro videohovory monitor VC240, vyzadují moznosti snadného rozsíení videokonference na velký pocet vzdálených uzivatel a uzivatel stolních pocítac a moznosti výkonnjsí, jednodussí komunikace se sirsím dosahem. Pracovní plocha RADVISION SCOPIA umozuje uzivatelm vzít si prostedek pro videokonference kamkoli. Pracovní plocha SCOPIA vyhovuje pozadavkm na vysoký výkon videokonferencí se standardním pocítacem a internetovém pipojení. Zahrnuje nejmodernjsí technologie videopenosu; poskytuje HD H. 264 pro zobrazení úcastník schzky i penos dat. Zvukový systém eliminuje ozvnu, potlacuje sum pozadí a je vysoce odolný vci chybám v síti, které jsou v internetovém pipojení bzné. Pracovní plocha SCOPIA je jednoduchý zásuvný modul pro webový prohlízec, který se centráln spravuje a zavádí na pocítaci bez slozitých licencních poplatk nebo problém s instalací. Stací kliknout na odkaz a mzete se spojit se vzdálenými spolupracovníky, zúcastnit se videokonferencí na cestách, spolupracovat s partnery a dodavateli a hladce se pipojit i pes brány firewall. Správa videosít Správci a uzivatelé systému VC240 mohou být výrazn efektivnjsí pi pouzívání systému centrální správy a provádt operace jako vzdálenou aktualizaci softwaru, konfiguraci systému, sledování a provoz. Se zvysujícím se poctem systém VC240 poskytuje centrální systém správy správcm výrazn úcinnjsí nástroj pro správu distribuovaných systém VC240 z jediného místa. Sada RADVISION iVIEW Suite je dokonalým esením pro tento pozadavek. Sada iVIEW Suite poskytuje komplexní esení správy zvukové a obrazové komunikace mezi více body. Díky esení iVIEW lze efektivn spravovat a monitorovat videosí a zajistit úcinné vyuzití síky pásma. Lze snadno plánovat a spravovat schzky a zajistit vysokou kvalitu videokomunikace. Pouzívání výrobku 3-5 Nahrávání a streamování konferencí esení RADVISION SCOPIA umozuje rovnz nahrávání konference. Funkce nahrávání dokáze nahrávat zvuk, obraz a data a zachová tak schzky ve vysokém rozlisení pro budoucí pehrání. [. . . ] PI SPOUSTNÍ POCÍTACE JE SLYSET ZVUKOVÝ SIGNÁL , , PÍP-PÍP". Pokud se zvukový signál ozve pi spoustní pocítace ozve castji nez tikrát, dejte pocítac do servisu. Odstraování potízí 4-2 4-3 Nejcastjsí dotazy NEJCASTJSÍ DOTAZY VYZKOUSEJTE TYTO RADY Je nutné zmnit frekvenci na grafické kart. Systém Windows XP : Frekvenci zmte výbrem polozek Control Panel (Ovládací panely) Appearance and Themes(Vzhled a motivy) Display (Zobrazení) Settings (Nastavení) Advanced (Upesnit) Monitor (Monitor) a obnovovací frekvenci zmte v nabídce Monitor Settings (Nastavení monitoru). Systém Windows ME/2000 : Frekvenci zmte výbrem polozek Control Panel (Ovládací panely) Display (Zobrazení) Settings (Nastavení) Advanced (Upesnit) Monitor (Monitor) a obnovovací frekvenci zmte v nabídce Monitor Settings (Nastavení monitoru). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG VC240

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG VC240 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag