Návod k použití SAMSUNG UE55C9000ZW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG UE55C9000ZW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG UE55C9000ZW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG UE55C9000ZW.


SAMSUNG UE55C9000ZW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (45033 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG UE55C9000ZW (53232 ko)
   SAMSUNG UE55C9000ZW POWER CONSUMPTION GUIDE (861 ko)
   SAMSUNG UE55C9000ZW DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (114 ko)
   SAMSUNG UE55C9000ZW POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (207 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG UE55C9000ZWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-3 ODSTRAOVÁNÍ POTÍZÍ Samodiagnostické funkce monitoru . 6-21 Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) - Pouze Evropa . 6-22 1 1-1 Nejdlezitjsí bezpecnostní opatení Nez zacnete Ikony pouzité v této pírucce IKONA NÁZEV Upozornní VÝZNAM Oznacuje pípady, kdy daná funkce nemusí fungovat nebo mze být zruseno nastavení. Poznámka Oznacuje radu nebo tip, jak pouzívat funkci. Pouzití této pírucky · · Nez zacnete tento výrobek pouzívat, dkladn si prostudujte bezpecnostní opatení. Jestlize se vyskytne problém, vyhledejte si informace v cásti , , Odstraování potízí". Upozornní týkající se autorských práv Obsah této pírucky se mze bez pedchozího upozornní zmnit v dsledku zlepsování výkonu výrobku. Copyright © 2010 Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] <Dynamic Contrast> Automaticky ovládá kontrast obrazu, aby byl svtlý a tmavý obraz celkov vyvázený. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle> nebo <MagicEco>. · · · · 3-14 Pouzívání výrobku NABÍDKA Picture Mode POPIS Monitor je vybaven ctymi automatickými nastaveními obrazu (<Dynamic>, <Standard>, <Movie> and <Custom>). Pi zvolení moznosti Custom (Vlastní) se obraz automaticky nastaví podle uzivatelského nastavení. · · · · <Dynamic> Volbou tohoto nastavení získáte ostejsí obraz nez v rezimu Standard. <Standard> Tento rezim zvolte, pokud je okolí jasné. <Custom> Tento rezim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby. · · Tyto moznosti lze nastavit pouze v pípad, ze je externí vstup pipojen prostednictvím portu HDMI/DVI a polozka <PC/AV Mode> je nastavena na hodnotu <AV>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle> nebo <MagicEco>. MagicAngle Tato funkce vám umozní nastavit optimální kvalitu obrazu podle úhlu, pod kterým se díváte na obrazovku. Sledujete-li obraz pod úhlem zespodu, shora nebo ze strany monitoru, lze kvality srovnatelné se sledováním pímo zepedu dosáhnout tak, ze nastavíte rezim odpovídající dané poloze. Pi sledování pímo zepedu nastavte moznost <Off>. · · · · · · · <Off> - tuto moznost zvolte pi sledování zepedu. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Blue Hodnotu modré barvy obrazu mzete nastavit podle vlastní volby. · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Color Tone Teplotu barev mzete nastavit podle vlastní volby. · · · · <Cool> - Nastaví chladnjsí odstín barev obrazovky. <Normal> - Nastaví standardní teplotu barev obrazovky. <Warm> - Nastaví teplejsí odstín barev obrazovky. <Custom> - Výbrem této nabídky mzete rucn nastavit teplotu barev. Pokud nejste spokojeni s pednastavenými teplotami barev, mzete rucn nastavit hodnotu RGB. · · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Pouzívání výrobku 3-14 NABÍDKA Color Effect POPIS Zmnou barev obrazovky lze zmnit celkovou atmosféru · · · · · <Off> - Vypíná funkc <color effect>. [. . . ] K nastavení této funkce pouzijte softwarový nástroj nainstalovaný v pocítaci. STAV Indikátor napájení Spoteba energie BZNÝ PROVOZ Svítí 27 W REZIM ÚSPORY ENERGIE Bliká Mén nez 0, 3 watt NAPÁJENÍ VYPNUTO Vypnutý Mén nez 0, 3 watt Jestlize není nainstalován zádný vypínac pívodu elektrické energie, je hodnota spoteby energie nulová pouze po odpojení napájecího kabelu. 6-16 Dalsí informace 6-17 Specifikace NÁZEV MODELU Panel LCD Velikost Oblast zobrazení Roztec bod Synchronizace Barva displeje Rozlisení Optimální rozlisení Maximální rozlisení Horizontální Vertikální 23, 6 palc (60 cm) 521, 28 mm (H) x 293, 22 mm (V) 0, 2715 mm (H) x 0, 2715 mm (V) 30 ~ 81 kHz 56 ~ 75 Hz 16, 7 milión 1920 x 1080 pi 60 Hz 1920 x 1080 pi 60 Hz Analogové RGB, HDMI, Audio Out Vstupní signál, ukoncený 0, 7 Vs-s ± 5% Oddlená H/V sync, slozená, SOG Úrove TTL (V vysoká 2, 0V, V nízká 0, 8V) Maximální hodinový kmitocet Napájení Kabel signálu 164MHz (analogový, HDMI) Tento výrobek podporuje napájení 100 -240 V. Zkontrolujte stítek na zadní stran výrobku ­ standardní naptí se mze v rzných zemích lisit. Kabel 15pin D-sub, odnímatelný Kabel HDMI-DVI, odnímatelný Rozmry (s x h x v) / hmotnost 577, 3 x 350, 4 x 67, 5 mm (bez stojanu) 577, 3 x 435, 4 x 208, 7 mm (se stojanem) / 4, 3 kg Údaje týkající se prostedí Provoz Skladovací teplota: 10 °C az 40 °C Vlhkost :10 % - 80 %, bez kondenzace Skladování Skladovací teplota: -20 °C az 45 °C Vlhkost: 5 % - 95 %, bez kondenzace Naklopení 0°( ±2°) ~20°( ±2°) BX2450L Provedení a specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG UE55C9000ZW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG UE55C9000ZW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag