Návod k použití SAMSUNG UE46C7000WW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG UE46C7000WW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG UE46C7000WW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG UE46C7000WW.


SAMSUNG UE46C7000WW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (50697 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG UE46C7000WW SKYPE GUIDE (1964 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG UE46C7000WWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-4 Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD:On Screen Display neboli zobrazení na obrazovce) . 4-2 ODSTRAOVÁNÍ POTÍZÍ Samodiagnostické funkce monitoru . 6-4 1 1-1 Nejdlezitjsí bezpecnostní opatení Nez zacnete Ikony pouzité v této pírucce IKONA NÁZEV Upozornní Poznámka VÝZNAM Oznacuje pípady, kdy daná funkce nemusí fungovat nebo mze být zruseno nastavení. Oznacuje radu nebo tip, jak pouzívat funkci. Pouzití této pírucky · · · Obsah této pírucky se mze bez pedchozího upozornní zmnit v dsledku zlepsování výkonu výrobku. [. . . ] <Obnovit> Slouzí k obnovení výchozích hodnot nastavení ekvalizéru. <Pouze v rezimu <Standardní> Zvuk Virtual Surround Pouzijte technologii <Virtual Surround> a vychutnejte si realistictjsí zvuk pi poslechu disk DVD nebo hudby. · <Vypnuto> - <Zapnuto> <Pouze v rezimu <Standardní> Zvuk Srozumitelný hovor <Funkce <Srozumitelný hovor> zvýrazuje hlas, picemz zachovává úrove zvuku v pozadí. · <Vypnuto> - <Zapnuto> <Pouze v rezimu <Standardní> Zvuk Jazyk zvuku Mzete zmnit výchozí hodnotu pro jazyky zvukové stopy. Zobrazuje informace o jazyku pro píchozí datový tok. · · Formát audio Tuto funkci lze vybrat pi sledování digitálního kanálu. Je mozné vybrat pouze jeden z jazyk, které jsou skutecn vysílány. · · Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i z audio pijímace, mze se vlivem rozdílu rychlostí dekódování mezi hlavním reproduktorem a audio pijímacem objevit ozvna. · <MPEG> - <Dolby Digital> · · Tuto funkci lze vybrat pi sledování digitálního kanálu. V závislosti na vysílaném signálu se zobrazí Formát audio. 3-5 Pouzívání výrobku NABÍDKA Zvukový popis POPIS Jde o pomocnou zvukovou funkci, která poskytuje pídavnou zvukovou stopu pro zrakov postizené osoby. Funkce pracuje se zvukovým datovým proudem zvukového popisu (AD ­ Audio Description), který je odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílace. Uzivatelé mohou funkci Zvukový popis zapnout nebo vypnout a ovládat úrove hlasitosti. Není-li anténní vstup zvolen správn, mze se na obrazovce objevit sum. · Zem <Anténa> nebo <Kabel> Nez pouzijete funkci Auto Store, zvolte zemi, ve které se výrobek pouzívá. · · <Digitální kanál> Podle poteby mzete zmnit zemi pro digitální kanály. <Analogový kanál> Podle poteby mzete zmnit zemi pro analogové kanály. · · Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Výchozí hodnota kódu PIN nového televizoru je 0-0-0-0. Pouzívání výrobku 3-5 NABÍDKA Automatické ukládání POPIS Mzete vyhledat místn dostupné kmitoctové rozsahy (dostupnost závisí na dané zemi). Automaticky pidlená císla program nemusejí odpovídat skutecným nebo pozadovaným císlm. Jestlize je kanál uzamcen pomocí funkce <Dtský zámek>, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. · Anténa Vyberte zdroj antény, který se má ulozit do pamti. · · <Anténa> nebo <Kabel> Zdroj kanál Vyberte zdroj kanálu, který se má ulozit do pamti. a Anal. > - <Digitální> - <Analogové> Pi výbru moznosti <Kabel> <Dig. [. . . ] Pokud tomu tak není, je lépe instalovat venkovní anténu. Mohu pro píjem digitálního televizního vysílání pouzít svou stávající anténu? Odstraování potízí 5-3 6 6-1 Dalsí informace Specifikace 6-1-1. B1930HD / B2030HD NÁZEV MODELU Panel LCD Velikost obrazovky Oblast zobrazení Roztec bod Synchronizace Horizontální frekvence Vertikální frekvence Barva Rozlisení Optimální rozlisení Maximální rozlisení B1930HD 18, 5 palc (47 cm) 409, 8 mm (H) x 230, 4 mm (V) 0, 3 mm (H) x 0, 3 mm (V) 30 ~ 81 kHz 56 ~ 75 Hz 16, 7 milion 1360 x 768 pi 60 Hz 1360 x 768 pi 60 Hz 1600 x 900 pi 60 Hz (RB) 1600 x 900 pi 60 Hz (RB) B2030HD 20 palc (50 cm) 442, 8 mm (H) x 249, 075 mm (V) 0, 2768 mm (H) x 0, 2768 mm (V) Analogový (konektor D-Sub), digitální DVI (konektor HDMI) Vstupní signál, ukoncený 0, 7 Vs-s ± 5 % Oddlená synchronizace typu H/V, kompozitní Úrove TTL (V vysoká 2, 0 V, V nízká 0, 8 V) Maximální hodinový kmitocet Napájení Rozmry (síka × výska × hloubka) / Hmotnost 85. 000 MHz (analogov, digitáln) 108. 000 MHz (analogov, digitáln) Tento výrobek podporuje napájení 100 ­ 240 V. Zkontrolujte stítek na zadní stran výrobku ­ standardní naptí se mze v rzných zemích lisit. 455, 6 x 309, 4 x 67, 7 mm (se stojanem) / 4, 05 kg 455, 6 x 375, 0 x 178, 0 mm (se stojanem) / 4, 25 kg 492, 4 x 311, 2 x 67, 5 mm (se stojanem) / 4, 53 kg 492, 4 x 407, 5 x 197, 0 mm (se stojanem) / 4, 77 kg Montázní desticka VESA Údaje týkající se prostedí Provoz 75 mm x 75 mm Teplota: 10 az 40 Vlhkost: 10 % - 80 %, bez kondenzace Skladování Teplota: -20 az 45 Vlhkost: 5 % - 95 %, bez kondenzace Naklopení 0° ~ 20° (±1°) 6-1 Dalsí informace 6-1-2. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG UE46C7000WW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG UE46C7000WW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag