Návod k použití SAMSUNG UE46C6600UW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG UE46C6600UW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG UE46C6600UW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG UE46C6600UW.


SAMSUNG UE46C6600UW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (43784 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG UE46C6600UWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-4 ODSTRAOVÁNÍ POTÍZÍ Samodiagnostické funkce monitoru . 6-77 Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) - Pouze Evropa . Nainstalujte výrobek tak, aby byly dodrzeny potebné vzdálenosti uvedené na obrázku. Pi instalaci výrobku se stojanem Pi instalaci výrobku na ze Informace o petrvávajících obrazech · · V dsledku dlouhodobého zobrazení statického obrazu mze na obrazovce vzniknout petrvávající obraz nebo skvrna. [. . . ] · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Color Tone Teplotu barev mzete nastavit podle vlastní volby. · · · · <Cool> - Nastaví chladnjsí odstín barev obrazovky. <Normal> - Nastaví standardní teplotu barev obrazovky. <Warm> - Nastaví teplejsí odstín barev obrazovky. <Custom> - Výbrem této nabídky mzete rucn nastavit teplotu barev. Pokud nejste spokojeni s pednastavenými teplotami barev, mzete rucn nastavit hodnotu RGB. · · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Pouzívání výrobku 3-42 NABÍDKA Color Effect POPIS Zmnou barev obrazovky lze zmnit celkovou atmosféru · · · · · <Off> - Vypíná funkc <color effect>. · · Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. · · · · Tato funkce je dostupná pouze v systému Windows 7. Pi pouzití jiného operacního systému doporucujeme funkci nastavit na hodnotu <Off>. Tato funkce není dostupná, pokud pouzíváte analogový vstupní signál. Tato funkce není dostupná, je-li rezim <PC/AV Mode> nastaven na hodnotu <AV>. Tyto grafické karty nepodporují mezinárodní standard EDID (standard DVI DDWG). Jakmile bude zobrazena nabídka na obrazovce <Check Signal Cable>, stisknte na 5 sekund tlacítko a moznost <MagicReturn> bude automaticky nastavena na hodnotu <Off>. · MagicEco Tato funkce pinásí uzivateli rezim nízkého napájení, kterého je dosazeno snízením proudu panelu displeje. · · · · <100%> Je-li nastavena hodnota <100%>, spoteba energie je na úrovni 100% výchozího nastavení. <75%> Je-li nastavena hodnota <75%>, spoteba energie je na úrovni 75% výchozího nastavení. <50%> Je-li nastavena hodnota <50%>, spoteba energie je na úrovni 50 % výchozího nastavení. <Power Saving Off> Je-li nastavena moznost <Power Saving Off>, funkce je vypnutá. Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicBright> nastavena do rezimu <Dynamic Contrast>. Off Timer On/Off Funkci casovace vypnutí mzete zapnout nebo vypnout. [. . . ] K nastavení této funkce pouzijte softwarový nástroj nainstalovaný v pocítaci. STAV Indikátor napájení Spoteba energie BZNÝ PROVOZ Svítí 22watts REZIM ÚSPORY ENERGIE Bliká Mén nez 0, 3 watt NAPÁJENÍ VYPNUTO Vypnutý Mén nez 0, 3 watt Jestlize není nainstalován zádný vypínac pívodu elektrické energie, je hodnota spoteby energie nulová pouze po odpojení napájecího kabelu. Dalsí informace 6-72 6-73 Specifikace NÁZEV MODELU Panel LCD Velikost Oblast zobrazení Roztec bod Synchronizace Barva displeje Rozlisení Optimální rozlisení Maximální rozlisení Horizontální Vertikální 19 palc (48 cm) 408, 24 mm (H) x 255, 15 mm (V) 0, 2835 mm (H) x 0, 2835 mm (V) 30 ~ 81 kHz 56 ~ 75 Hz 16, 7 milión 1440x900 @60Hz 1440x900 @60Hz RGB analogový, DVI(Digital Visual Interface) Compliant Digital RGB Vstupní signál, ukoncený 0, 7 Vs-s ± 5% Oddlená H/V sync, slozená, SOG Úrove TTL (V vysoká 2, 0V, V nízká 0, 8V) Maximální hodinový kmitocet Napájení Kabel signálu 137MHz (analogový, digitální) Tento výrobek podporuje napájení 100 ­ 240 V. Zkontrolujte stítek na zadní stran výrobku ­ standardní naptí se mze v rzných zemích lisit. Kabel 15pin D-sub, odnímatelný DVI-D na konektor DVI-D, odnímatelný Rozmry (Síka x Výska x Hloubka) / Hmotnost (jednoduchý stojan) Údaje týkající se prostedí Provoz 443, 0 x 295, 1 x 63 mm (bez stojanu) 443, 0 x 375, 0 x 179, 8 mm (se stojanem) / 3, 8 kg Teplota: 10 °C az 40 °C Vlhkost :10 % - 80 %, bez kondenzace Skladování Teplota: -20 °C az 45 °C Vlhkost: 10% - 80%, bez kondenzace Naklopení -1°~20° EX1920W Provedení a specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG UE46C6600UW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG UE46C6600UW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag