Návod k použití SAMSUNG UE40C6900VS UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG UE40C6900VS. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG UE40C6900VS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG UE40C6900VS.


SAMSUNG UE40C6900VS UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (33916 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG UE40C6900VSUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo pozáru. Pouzívejte pouze ádn uzemnnou zásuvku a zástrcku. Nesprávné uzemnní mze zpsobit zásah elektrickým proudem nebo poskození zaízení. Kabely pílis neohýbejte, ani na n nestavte tzké pedmty, které by mohly zpsobit poskození kabel. V opacném pípad hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo pozár. Nepipojujte do jedné zásuvky pílis mnoho produzovacích kabel. Mze to zpsobit pozár. Instalace Monitor umístte v prostedí s nízkou vlhkostí a minimem prachu. [. . . ] * Podrobnosti si vyzádejte u výrobce grafického adaptéru. Jak mohu nastavit funkci systému pro úsporu energie (Power Saver)?Systémy Windows ME/XP/2000: Tuto funkci nastavte pomocí parametr subsystému BIOS pocítace nebo pomocí spoice obrazovky. (Podrobnjsí informace vyhledejte v dokumentaci k systému Windows ci k pocítaci). Odpojte monitor ze zásuvky a potom jej cistte mkkým hadíkem s pídavkem cisticího prostedku nebo obycejné vody. Dbejte na to, aby na povrchu skín nezstaly zádné zbytky cisticího prostedku a abyste skí neposkrábali. Dbejte rovnz na to, aby se do monitoru nedostala zádná voda. Jak mám cistit skí monitoru a obrazovku? Automatický test (Self-Test Feature Check) Automatický test (Self-Test Feature Check) | Upozornní | Prostedí | Uzitecné tipy Monitor je vybaven automatickým testem, který kontroluje jeho správnou funkci. Automatický test (Self-Test Feature Check) 1. Pracuje-li monitor normáln, objeví se tato obrazovka: Nezobrazení kteréhokoli ze ctvereck znamená problém s monitorem. Toto okno se rovnz na obrazovce objeví bhem normálního provozu, pokud dojde k odpojení nebo poskození video kabelu. Vypnte monitor a pipojte video kabel znovu; potom zapnte pocítac i monitor. Pokud obrazovka monitoru zstává i po pedchozí procedue prázdná, zkontrolujte funkci grafického adaptéru a pocítace; monitor pravdpodobn pracuje normáln. Upozornní Pokud je njaká závada na vstupním signálu, na obrazovce se objeví zpráva nebo zstane obrazovka prázdná, zatímco kontrolka LED napájení svítí. Bliká kontrolka monitoru v jednosekundových intervalech?Stiskem klávesy na pocítaci nebo pohybem mysi aktivujte monitor i jeho obraz. Obraz má zvlástní barvy nebo je pouze cernobílý. Zobrazuje monitor pouze jednu barvu, jako byste se dívali na obrazovku pes barevný celofán?Pesvdcte se, zda je grafický adaptér pocítace ádn zasunut do svého slotu. Zmnily se podivn barvy po spustní njakého programu nebo vlivem chyby njaké aplikace?Je správn nastaven grafický adaptér pocítace?Restartujte pocítac. Nastavte grafický adaptér podle píslusné dokumentace. Nastavte pozici a velikost obrazu pomocí funkcí menu OSD. Nastavte rozlisení a frekvenci grafického adaptéru pocítace. (Dalsí informace naleznete v cásti Pedvolené rezimy). Obraz mze být nesoumrný z dvodu cyklu signál grafického adaptéru. [. . . ] IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for medical equipment. ) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC 601-1-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with the requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services department or your local representative. Transport and Storage Limitations: Temperature Range of -40°C to +70°C Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing * Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG UE40C6900VS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG UE40C6900VS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag