Návod k použití SAMSUNG T240HD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG T240HD. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG T240HD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG T240HD.


SAMSUNG T240HD : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3545 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG T240HD UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (3936 ko)
   SAMSUNG T240HD POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (230 ko)
   SAMSUNG T240HD (9597 ko)
   SAMSUNG T240HD QUICK GUIDE (1683 ko)
   SAMSUNG T240HD QUICK GUIDE (2408 ko)
   SAMSUNG T240HD QUICK GUIDE (VER.1.0) (10164 ko)
   SAMSUNG T240HD POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (230 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG T240HD

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster T260HD/T240HD Monitor LCD Uzivatelská pírucka Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní V opacném pípad mze dojít ke smrtelnému úrazu nebo zranní osob. V opacném pípad mze dojít ke zranní osob nebo poskození majetku. [. . . ] · Dynamický Vybere nastavení pro obraz s vysokým rozlisením v jasn osvtlené místnosti. · Standardní Vybere nastavení obrazu pro optimální zobrazení v normálním prostedí. · Film Vybere nastavení pro sledování film v tmavé místnosti. Kontrast / Jas / Ostrost / Barvy / Odstín Pomocí nabídek na obrazovce mzete upravit kontrast a jas podle vlastních pozadavk. · · Kontrast: Slouzí k nastavení kontrastu. Jas: Slouzí k nastavení jasu. Nastavení monitoru · · · Ostrost: Slouzí k nastavení ostrosti. (Moznost je aktivována, pokud se jedná o signál NTSC. ) Teplota barev Je mozné zmnit tón barev. Studené barvy1 / Studené barvy2 / Normální / Teplé barvy1 / Teplé barvy2 - `Moznosti Teplé barvy1' nebo `Teplé barvy2' lze aktivovat pouze v rezimu obrazu `Film'. - Nastavení lze upravit a ulozit pro kazdé externí zaízení pipojené ke vstupu TV. Podsvícení Slouzí k nastavení jasu obrazovky úpravou podsvícení LCD. Nastavení monitoru Formát Je mozné pepnout velikost. Tlacítko pro pímý pístup k této funkci má na dálkovém ovládání oznacení P. SIZE. formát - Automaticky nastaví velikost obrazu na pomr stran 16:9. Siroký obraz - Je zobrazena celá obrazovka bez ohledu na pomr stran obrazovky vstupního signálu. 16:9 - Nastaví velikost obrazu na pomr 16:9 vhodný pro sledování DVD nebo sirokoúhlého vysílání. Siroký zoom - Zvtsí velikost obrazu více nez zobrazení v pomru 4:3. (Obrazovku mzete posunout nahoru/dol pomocí tlacítka nebo po výbru polozky tlacítka nebo ENTER. ) stisknutím Zvtsení - Zvtsí sirokoúhlý obraz s pomrem stran 16:9 (ve vertikálním smru) tak, aby odpovídal velikosti obrazovky. Pomocí tlacítka nebo posunete obraz nahoru a pomocí tlacítka nebo zvtsete nebo zmensete velikost obrazu ve dol. Po výbru polozky vertikálním smru. ) 4:3 - Nastaví obraz na normální rezim 4:3. Pouze skenování - Tato funkce umozuje obrazit plný obraz bez jakéhokoli oezu pi vstupu signálu HDMI (480i / 1080i), Component (480i / 1080i) nebo DTV (480i / 1080i). (Nastavení Pouze skenování je funkcní pouze v rezimu HDMI. ) Nastavení monitoru Rezim obrazu Pouze pi nastavení parametru Obraz Formát na hodnotu Automat. Kazdá evropská zem vyzaduje jinou velikost obrazu, tato funkce proto slouzí k usnadnní výbru tohoto parametru. - `Rezim obrazu' ­ Toto nastavení je podporováno v rezimech TV, Ext. , Komponent (480i/1080i) a HDMI (480i/1080i). - Tato funkce není k dispozici v rezimech PC nebo Komponent, Ext. Siroký obraz / 16:9 / Siroký zoom/ Zvtsení / 4:3 Digitální NR Digitální redukce sumu. [. . . ] Multiplexní vysílání A2 BTSC Tato funkce umozuje uzivatelm sledovat vysílání jak v korejstin, tak v cizím (pvodním) jazyce, a také v rezimu stereo. Tento systém pouzívá k penosu dat pro hlas dva nosné kmitocty. Tento systém je pouzíván napíklad v Jizní Koreji a v Nmecku. Stereofonní vysílací systém pouzívaný ve vtsin zemí pouzívajících systém NTSC, napíklad Spojené státy, Kanada, Chile, Venezuela a Tchaj-wan. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG T240HD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG T240HD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag