Návod k použití SAMSUNG SWA-5000 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SWA-5000. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SWA-5000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SWA-5000.


SAMSUNG SWA-5000 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (187 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SWA-5000 (245 ko)
   SAMSUNG SWA-5000 WIRELESS RECEIVER MODULE (155 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SWA-5000UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bezdrátový pijímací modul Model: SWA-5000 Dkujeme vám za zakoupení pístroje SWA-5000. [. . . ] PENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁI. UPOZORNNÍ: V zájmu omezení rizika pozáru nebo úrazu elektrickým proudem pístroj nevystavujte desti a vlhkosti. VÝSTRAHA: V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PIPOJTE KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU DO ZÁSUVKY AZ NA DORAZ A OTOCENOU NA SPRÁVNOU STRANU. Velká Británie Správná likvidace pístroje (Odpadní elektrická a elektrická zaízení) Tento symbol na výrobku nebo v doprovodné literatue znamená, ze pístroj nesmí být likvidován spolu s bzným domovním odpadem. V zájmu ochrany pírodních zdroj a v zájmu prevence poskození zivotního prostedí a lidského zdraví pi nekontrolované likvidaci odpadu pístroj odevzdejte do systému tídného sbru odpadu. Domácí uzivatelé by mli kontaktovat prodejce, u nhoz pístroj zakoupili, nebo místní úady, pokud chtjí zjistit, kde lze pístroj odevzdat k ekologické recyklaci. Firemní uzivatelé se musí obrátit na dodavatele a zjistit, jaké moznosti jim dává kupní smlouva. Tento pístroj nesmí být likvidován spolecn s jinými druhy odpadu. SWA-5000-CZ_0614. indd 2 2010-06-14 5:11:47 Bezpecnostní upozornní Následující obrázky zobrazují bezpecnostní opatení pi pouzívání nebo pemisování bezdrátového pijímacího modulu. Provozní podmínky: Teplota okolí Vlhkost 5 °C ­ 35 °C 10 ­ 75 % Pístroj chrate ped pímým slunecním záením a jinými tepelnými zdroji. [. . . ] Dominica 1-800-751-2676 Trinidad & 1-800-SAMSUNG (726-7864) Tobago Venezuela 0-800-100-5303 Colombia 01-8000112112 ` Europe 0810 - SAMSUNG Austria (7267864, 0. 07/min) Belgium 02-201-24-18 800 - SAMSUNG (800-726786) 70 70 19 70 030 - 6227 515 01 48 63 00 00 01805 - SAMSUNG (726-7864 0, 14/Min) 06-80-SAMSUNG (726-7864) 800-SAMSUNG (726-7864) 261 03 710 0900-SAMSUNG (0900-7267864) ( 0, 10/Min) 815-56 480 0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33 80820-SAMSUNG (726-7864) 0800-SAMSUNG (726-7864) 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) 0771 726 7864 (SAMSUNG) 0845 SAMSUNG (7267864) 0818 717100 Web Site www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com Area Switzerland Lithuania Latvia Estonia ` CIS Russia Georgia Armenia Azerbaijan Kazakhstan Uzbekistan Kyrgyzstan Tadjikistan Ukraine Belarus Moldova ` Asia Pacific Australia New Zealand Web Site www. samsung. com/ch 0848 - SAMSUNG (7267864, www. samsung. com/ CHF 0. 08/min) ch_fr/ (French) 8-800-77777 www. samsung. com 8000-7267 www. samsung. com 800-7267 www. samsung. com 8-800-555-55-55 8-800-555-555 0-800-05-555 088-55-55-555 8-10-800-500-55-500 8-10-800-500-55-500 00-800-500-55-500 8-10-800-500-55-500 0-800-502-000 810-800-500-55-500 00-800-500-55-500 www. samsung. com Contact Center www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. ua www. samsung. com/ ua_ru www. samsung. com www. samsung. com/ be (Dutch) www. samsung. com/ be_fr (French) www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com www. samsung. com Czech Denmark Finland France Germany Hungary Italia Luxemburg Netherlands Norway Poland Portugal Slovakia Spain Sweden U. K Eire 1300 362 603 www. samsung. com 0800 SAMSUNG (0800 726 786) www. samsung. com 400-810-5858 China www. samsung. com 010-6475 1880 www. samsung. com/ hk Hong Kong (852) 3698-4698 www. samsung. com/ hk_en/ 3030 8282 1800 110011 India www. samsung. com 1800 3000 8282 1800 266 8282 0800-112-8888 Indonesia www. samsung. com 021-5699-7777 Japan 0120-327-527 www. samsung. com Malaysia 1800-88-9999 www. samsung. com 1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG Philippines (726-7864) www. samsung. com 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777 Singapore 1800-SAMSUNG (726-7864) www. samsung. com 1800-29-3232 Thailand www. samsung. com 02-689-3232 Taiwan 0800-329-999 www. samsung. com Vietnam 1 800 588 889 www. samsung. com ` Middle East & Africa Turkey 444 77 11 www. samsung. com South Africa 0860-SAMSUNG (726-7864) www. samsung. com U. A. E 800-SAMSUNG (726-7864) www. samsung. com Bahrain 8000-4726 Jordan 800-22273 SWA-5000-CZ_0614. indd 4 2010-06-14 5:11:48 [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SWA-5000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SWA-5000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag