Návod k použití SAMSUNG SP-P410M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SP-P410M. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SP-P410M bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SP-P410M.


SAMSUNG SP-P410M : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1557 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SP-P410M (1837 ko)
   SAMSUNG SP-P410M (1523 ko)
   SAMSUNG SP-P410M (1656 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SP-P410M

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SP-P410M Kapesní projektor LED Návod k obsluze Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ Nez zacnete . 2-2 Vyrovnání pomocí nastavitelných nozek . 2-3 Nastavení zvtsení/zmensení a zaostení . [. . . ] <Brightness>: Pouzívá se k nastavení jasu celého obrazu. <Sharpness>: Pouzívá se k nastavení ostrosti obrazu. <Color>: Pouzívá se k nastavení svtlejsích nebo tmavsích barev. Funkci <Color> lze pouzívat pouze v rezimu <Video>. · <Tint>: Pouzívá se k získání pirozenjsích barev objekt zesílením zelené nebo cervené slozky barev. Pi vstupním signálu <PC> nebo PAL ci SECAM v rezimu <AV> nelze nastavovat hodnotu funkce <Tint>. · <Color Temperature>: Mzete zmnit barevný odstín celého obrazu podle svých pozadavk. · · · · <Cool2>: Nastavení je vhodné pro pouzití ve velmi jasných prostedích. <Cool1>: Nastavení je vhodné pro pouzití v jasnjsích prostedích. <Normal>: Pouzívá se pro sledování vtsiny scén. <Warm>: Toto nastavení zvolte pro zajistní optimální kvality pi sledování cernobílého filmu. <Normal>: Normální rozsah barev nabízí stejnomrný a pirozený barevný odstín. <SMPTE_C> : Standardizováno pro videozaízení asociací Society of Motion Picture and Television Engineers. <EBU> : Smrnice a normy pro vysílání na území Evropy a technologie standardizované Evropskou vysílací unií. <Film>: Nejvhodnjsí nastavení pro sledování filmu. <Video>: Nejvhodnjsí nastavení pro sledování televizního programu. <Graphic>: Nejvhodnjsí nastavení, pokud je pipojen pocítac. <Vivid>: Rezim funkce Gamma vhodný pro sledování filmu. · <Color Gamut> · · · · · <Gamma>: Funkce pro kompenzaci obrazu, která ídí nastavení podle vlastností videa. · · · · · · Size <Save>: Pouzívá se k ukládání vlastních nastavení obrazu. <Reset>: Obnovuje výchozí hodnoty od výrobce pro nastavení rezimu. Mzete zvolit velikost obrazu podle typu scény. · <Normal>-<Zoom 1 >-<Zoom 2 >-<16 : 9> V rezimech PC a Media Play jsou dostupné velikosti obrazu <Normal> a <16:9>. 3-5 Pouzití NABÍDKA Position POPIS Pokud není obraz vyrovnán, upravte jeho polohu. Polohu lze nastavit pouze v rezimu <PC>. Digital NR Black Level Pokud se na obrazovce zobrazuje teckovaná linka nebo se obraz tese, mzete sledovat obraz v lepsí kvalit zapnutím funkce Redukce sumu. Pokud se obraz zdá pílis svtlý, mzete nastavit tmavsí úrove cerné. V rezimu vstupu <Video> se úrove cerné nastaví automaticky. [. . . ] Pokud chcete obnovit výchozí hodnoty od výrobce pro rzná nastavení, zvolte v nabídce polozku <Factory Default>. Zobrazí se pouze modrý obraz. Obraz je cernobílý nebo jednotlivé barvy ci obraz jsou pílis tmavé nebo jasné. Zobrazí se zpráva <Mode not supported. Recommended Mode: 800x600 60hz>. Nastavte obrazovku pocítace na rozlisení 800 x 600 a obnovovací frekvenci 60 Hz. Dalsí informace o nastavení naleznete v cásti , , 2-7 Nastavení prostedí pocítace". Multimediální funkce Není slyset zvuk pi pehrávání videosouboru z pamového zaízení USB. Zkontrolujte formát zvuku pro píslusný videosoubor. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SP-P410M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SP-P410M bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag