Návod k použití SAMSUNG SP-M270

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SP-M270. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SP-M270 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SP-M270.


SAMSUNG SP-M270 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2696 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SP-M270

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SP-M201 SP-M221 SP-M251 SP-M270 SP-M300 Projektor LCD Návod k obsluze Barva a vzhled výrobku se mohou lisit od obrázk v této pírucce. Zmna technických údaj (zvýsení výkonu) je vyhrazena bez pedchozího upozornní. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPEC NOSTNÍ OPAT ENÍ Nez zacnete . 2-2 Vyrovnání pomocí nastavitelných nozek . 2-3 Nastavení zvtsení/zmensení a zaostení . [. . . ] Opatete si vhodný audiokabel (není soucástí dodávky) pro externí reproduktor. Pomocí audiokabelu propojte konektor [AUDIO OUT/ ] projektoru s externím reproduktorem. - Pi pouzití externího reproduktoru je interní reproduktor vypnutý, ale hlasitost externího reproduktoru lze nastavit tlacítkem Volume na projektoru nebo na dálkovém ovládání. - Konektor [AUDIO OUT/ ] umozuje výstup vsech audiosignál. 2-16 Instalace a pipojení 2-17 Slot Kensingtonského zámku Slot Kensingtonského zámku vám umozuje vás projektor uzamknout a zabezpecit jej tak pi pouzívání na veejném míst. Vzhledem k tomu, ze se tvar a pouzití zámku mohou lisit podle modelu a výrobce, vyhledejte si dalsí informace v uzivatelské pírucce dodané spolecn s uzamykacím zaízením. Uzamcení výrobku 1. Obtocte lanko kensingtonského zámku kolem nehybné cásti stolu nebo tzkého pedmtu podle pokyn uvedených v uzivatelské pírucce kensingtonského zámku. Zasute uzamykatelnou cást uzamykacího zaízení do otvoru pro kensingtonský zámek na projektoru. Zasute klíc kensingtonského zámku do uzamykacího mechanizmu a otocte jím ve smru uzamknutí. Uzamykací zaízení si mzete zakoupit v obchod s elektronikou nebo obchod online. Instalace a pipojení 2-17 3 3-1 Pouzití Funkce výrobku 1. Optický modul s novou technologií LCD · · · · · · · Rozlisení 1024 x 768. SP-M300 : Jasný obraz se svtelným tokem 3000 lumen. 2. Minimální hluk ventilátoru · Hluk vydávaný ventilátorem je minimalizován optimalizací vnitního proudní vzduchu a instalacním uspoádáním ventilátoru. 3. Více vstupních konektor · Pidává moznost pipojení periferních zaízení s rozhraním D-Sub (15kolíkový) (podpora signálu DTV), Video, HDMI, PC OUT atd. (Funkce PC OUT je podporována pouze u model SP-M270 a SP-M300. ) 4. Výstup zvuku · Je vybaven interním monofonním reproduktorem 7 W. 5. Uzivatelská nastavení · · · Umozuje nastavit jednotlivé vstupní porty. Je vybaven interním zkusebním obrazcem Test Pattern, který je mozné pouzít k instalaci a nastavení projektoru. Kompaktní, lehký a penosný. 3-1 Pouzití 3-2 Pohled zepedu a seshora IKONY Indikátory Název Popis - STAND BY (modrá kontrolka LED) - LAMP (modrá kontrolka LED) - STATUS (zelená / cervená / zlutá kontrolka LED) Dalsí informace naleznete v cásti Signalizace stav indikátory LED. Posunout Vybrat / Vybrat / / polozky. : Pouzívají se k pesunu na polozku v nabídce nebo k výbru : Pouzívá se k nastavení hlasitosti. Tlacítko MENU Tlacítko SOURCE Tlacítko POWER Otocný ovladac zvtsení Zaostovací kolecko Objektiv Pijímac signálu dálkového ovladace Otvor pro pipojení etízku krytky objektivu Pouzívá se k zobrazení obrazovky nabídek. Pouzívá se k výbru signálu externího zaízení. Pouzívá se k zapnutí nebo vypnutí projektoru. Pouzívá se ke zvtsení nebo zmensení velikosti obrazu. [. . . ] Dva bajty 0x08 a 0x22 oznacují, ze paket je urcen pro sériovou komunikaci. Dalsí 4 bajty pedstavují pednastavený píkaz, který mze být nastaven uzivatelem. Poslední bajt je kontrolním souctem, který ovuje platnost aktuálního paketu. Hlavicka [2 bajty]: Pednastavené hodnoty stanovené na 0x08 a 0x22. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SP-M270

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SP-M270 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag