Návod k použití SAMSUNG SP-M220 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SP-M220. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SP-M220 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SP-M220.


SAMSUNG SP-M220 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1969 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SP-M220 (1871 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SP-M220UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SP-M200 SP-M220 SP-M250 Projektor LCD Návod k obsluze Barva a vzhled výrobku se mohou lisit od obrázk v této pírucce. Zmna technických údaj (zvýsení výkonu) je vyhrazena bez pedchozího upozornní. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPEC NOSTNÍ OPAT ENÍ Nez zacnete . 2-2 Vyrovnání pomocí nastavitelných nozek . 2-3 Nastavení zvtsení/zmensení a zaostení . [. . . ] Optický modul s novou technologií LCD · · · · · Rozlisení 1 024 x 768. SP-M250 : Jasný obraz se svtelným tokem 2500 lumen. 2. Minimální hluk ventilátoru · Hluk vydávaný ventilátorem je minimalizován optimalizací vnitního proudní vzduchu a instalacním uspoádáním ventilátoru. 3. Více vstupních konektor · Pidává moznost pipojení periferních zaízení s rozhraním D-Sub (15kolíkový) (podpora signálu DTV), Video, HDMI atd. 4. Výstup zvuku · Je vybaven interním monofonním reproduktorem 7 W. 5. Uzivatelská nastavení · · · Umozuje nastavit jednotlivé vstupní porty. Je vybaven interním zkusebním obrazcem Test Pattern, který je mozné pouzít k instalaci a nastavení projektoru. Kompaktní, lehký a penosný. 3-1 Pouzití 3-2 Pohled zepedu a seshora NÁZEV 1. Indikátory - STAND BY (modrá kontrolka LED) - LAMP (modrá kontrolka LED) POPIS - STATUS (zelená / cervená / zlutá kontrolka LED) Dalsí informace naleznete v cásti Signalizace stav indikátory LED. Tlacítko Posunout / Vybrat / Hlasitost / : Pouzívají se k pesunu na polozku v nabídce nebo k výbru polozky. : Pouzívá se k nastavení hlasitosti. Pouzívá se k výbru signálu externího zaízení. Pouzívá se k zapnutí nebo vypnutí projektoru. Pouzívá se ke zvtsení nebo zmensení velikosti obrazu. Otvor pro pipojení etízku krytky objektivu Pouzití 3-2 3-3 Dálkový ovladac Pouzívání projektoru s jiným dálkovým ovládáním v jeho blízkosti mze mít za následek nesprávné fungování z dvodu rusení kódu (frekvence) dálkového ovládání. Tlacítko POWER ( ) Tímto tlacítkem výrobek zapnete nebo vypnete. Tlacítko MENU ( ) Pouzívá se k zobrazení obrazovky nabídek. Tlacítko Posunout ( )/( ) Pouzívá se k pesunutí na jednotlivé polozky v nabídce nebo k výbru polozek. KEYSTONE ( ) Toto tlacítko pouzijte, pokud má zobrazený obraz lichobzníkový tvar. Tlacítko INSTALL Pouzívá se k nastavení obrazu tak, aby odpovídal umístní projektoru (ped plátnem a zavsený u stropu, za plátnem a zavsený u stropu atd. ) 7. Tlacítko BLANK Pouzívá se k docasnému vypnutí obrazu a zvuku. Stisknutím jakéhokoli jiného tlacítka nez [POWER] se obraz a zvuk znovu zapnou. Tlacítko P. SIZE Pouzívá se k nastavení velikosti promítaného obrazu. [. . . ] Ackoliv panel mze obsahovat nkolik nefunkcních pixel, nemá to vliv na celkovou kvalitu obrazu a zivotnost výrobku. Dalsí informace 5-1 5-2 Tabulka píkaz RS232C Formát komunikace (vyhovuje standardu RS232C) · · · · Modulacní rychlost: 9. 600 b/s Parita: Zádná Datové bity: 8, koncový bit: 1 ízení toku: Zádná Protokol sériové komunikace 1. Struktura píkazového paketu [7 bajt] 0x08 · · · · · · · · · · 0x22 cmd1 cmd2 cmd3 Hodnota CS Píkazový paket se skládá celkem ze 7 bajt. Dva bajty 0x08 a 0x22 oznacují, ze paket je urcen pro sériovou komunikaci. Dalsí 4 bajty pedstavují pednastavený píkaz, který mze být nastaven uzivatelem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SP-M220

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SP-M220 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag