Návod k použití SAMSUNG SP-L255 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SP-L255. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SP-L255 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SP-L255.


SAMSUNG SP-L255 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4032 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SP-L255 (5146 ko)
   SAMSUNG SP-L255 (5146 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SP-L255UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SP-L255 SP-L305 SP-L335 SP-L355 Projektor LCD Návod k obsluze Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPEC NOSTNÍ OPAT ENÍ Nez zacnete . 2-2 Vyrovnání pomocí nastavitelných nozek . 2-3 Nastavení zvtsení/zmensení a zaostení . [. . . ] · · · · <Auto Adjustment>: Pouzívá se k automatickému nastavení frekvence a fáze obrazu z pocítace. <Coarse>: Pouzívá se k nastavení frekvence, pokud se v obrazu z pocítace objevují svislé cáry. <Fine>: Pouzívá se k jemnému doladní obrazu z pocítace. <Reset>: Pomocí této funkce mzete obnovit výchozí hodnoty od výrobce pro nastavení v nabídce PC. Zoom Obraz mzete zvtsit na velikost podle poteby. · <1X> - <2X> - <4X> - <8X> Tato funkce se aktivuje pouze pro vstupní signál s parametry pro pipojení k PC (D-Sub/HDMI). 3-5 Pouzití 3-5-3. Setup NABÍDKA Install POPIS Pouzívá se k pizpsobení obrazu místu instalace projektoru (ped plátnem a zavsený u stropu, za plátnem a zavsený u stropu atd. ). Promítaný obraz mzete vertikáln i horizontáln pevrátit. · · · · <Front-Floor>: Normální obraz <Front-Ceiling>: Horizontáln a vertikáln pevrácený obraz <Rear-Floor>: Horizontáln pevrácený obraz <Rear-Ceiling>: Vertikáln pevrácený obraz Lamp Mode Pomocí této funkce mzete nastavit jas obrazu nastavením mnozství svtla vydávaného zárovkou. · <Eco> : Tento rezim je optimalizován pro promítací plátna s úhlopíckou mensí nez 254 cm (100 palc). Tento rezim snizuje jas a píkon zárovky, aby se prodlouzila zivotnost zárovky, omezil sum a snízila spoteba energie. <Normal>: Tento rezim je obecný rezim, který je mozné pouzít ve vtsin situací. <Bright> : Tento rezim maximalizuje jas zárovky pi jasném okolním osvtlení. Se zvysováním jasu zárovky se mze zkrátit její zivotnost a mohou se zvýsit sum a spoteba energie. · · Auto Keystone Je-li obraz zdeformovaný nebo naklonný, nastavte funkci <Auto Keystone> na hodnotu <On> a automaticky se spustí funkce <V-Keystone>. · <Off >-<On> V-Keystone Pokud jsou obrazové scény zdeformované nebo naklonné, mzete tento jev kompenzovat pouzitím funkce vertikální/horizontální korekce lichobzníkového zkreslení. Bhem zmny korekce lichobzníkového zkreslení je docasn vypnut výstup zvuku z projektoru. <Funkce <Keystone> nekompenzuje zkreslení zobrazení nabídek v obraze (OSD). Background Mzete zvolit obrazovku, která se zobrazí, pokud nebude k projektoru pipojen zádný signál z externího zaízení. · <Logo> - <Blue> - <Black> Test Pattern Výchozí zkusební obrazec ulozený v projektoru. Mzete jej pouzít jako referencní obraz k optimalizaci instalace projektoru a optimalizaci zobrazení obrazu. · · <Crosshatch> : Mzete zkontrolovat, zda je obraz zdeformovaný nebo nikoli. <Screen Size> : Mzete pouzívat a zobrazovat formáty obrazu, jako je napíklad 1, 33 : 1 nebo 1, 78 : 1. Pouzití 3-5 NABÍDKA Video Type POPIS Pi neobvyklé kvalit obrazu zpsobené neschopností projektoru automaticky identifikovat typ vstupního signálu v rezimu <PC> nebo <HDMI> mzete nastavit typ vstupního signálu rucn. · V rezimu <PC> je nabídka aktivní pouze pro vstupní signál s parametry pro pipojení k AV zaízení (D-Sub). Pro oddlenou horizontální a vertikální synchronizaci je tato funkce povolena pouze pro signál 1 280 x 720p 59, 94 Hz / 60 Hz. [. . . ] Podmínky pro identifikaci vadných pixel pi odesílání výrobku a pocet vadných pixel, které smí panel LCD obsahovat, se striktn ídí podle odpovídajících standard stanovených výrobcem panelu LCD a nasí spolecností. Ackoliv panel mze obsahovat nkolik nefunkcních pixel, nemá to vliv na celkovou kvalitu obrazu a zivotnost výrobku. 6-1 Dalsí informace 6-2 Tabulka píkaz RS-232C Formát komunikace (vyhovuje standardu RS232C) · · · · Modulacní rychlost: 9. 600 b/s Parita: Zádná Datové bity: 8, koncový bit: 1 ízení toku: Zádná Protokol sériové komunikace 1. Struktura píkazového paketu [7 bajt] 0x08 · · · · · · · · · · 0x22 cmd1 cmd2 cmd3 Hodnota CS Píkazový paket se skládá celkem ze 7 bajt. Dva bajty 0x08 a 0x22 oznacují, ze paket je urcen pro sériovou komunikaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SP-L255

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SP-L255 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag