Návod k použití SAMSUNG SP-F10M UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SP-F10M. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SP-F10M bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SP-F10M.


SAMSUNG SP-F10M UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3532 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SP-F10M (4950 ko)
   SAMSUNG SP-F10M (4950 ko)
   SAMSUNG SP-F10M QUICK GUIDE (VER.1.0) (4950 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SP-F10MUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SP-F10 SP-F10M Multimedia Projector Návod k obsluze Barva a vzhled výrobku se mohou lisit od obrázk v této pírucce. Zmna technických údaj (zvýsení výkonu) je vyhrazena bez pedchozího upozornní. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ Nez zacnete . 2-2 Vyrovnání pomocí nastavitelných nozek . 2-3 Nastavení zvtsení/zmensení a zaostení . [. . . ] Funkce Keystone nekompenzuje zkreslení obrazu nabídky na obrazovce (OSD). Background Mzete zvolit obrázek nebo obrazovku, která se zobrazí, pokud nebude k projektoru pipojen zádný signál z externího zaízení. · <Logo>-<Custom Logo>-<Blue>-<Black> Test Pattern Výchozí zkusební obrazec ulozený v projektoru. Mzete jej pouzít jako referencní obraz k optimalizaci instalace projektoru a optimalizaci zobrazení obrazu. · · <Crosshatch> : Mzete zkontrolovat, zda je obraz zdeformovaný nebo nikoli. <Screen Size> : Mzete pouzívat a zobrazovat formáty obrazu, jako je napíklad 2. 39 : 1 nebo 1, 78 : 1. Pouzití 3-5 NABÍDKA Video Type POPIS Pi neobvyklé kvalit obrazu zpsobené neschopností projektoru automaticky identifikovat typ vstupního signálu v rezimu <PC> nebo <HDMI> mzete nastavit typ vstupního signálu rucn. · V rezimu <PC> je nabídka aktivní pouze pro vstupní signál s parametry pro pipojení k AV zaízení (D-Sub). Pro oddlenou horizontální a vertikální synchronizaci je tato funkce povolena pouze pro signál 1 280 x 720p 59, 94 Hz / 60 Hz. · · <Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)> V rezimu <HDMI> je funkce <Video Type> povolena pouze pro signály 640 x 480p 59, 94 Hz/ 60 Hz a 1 280 x 720p 59, 94 Hz/60 Hz. · <Auto>-<PC>-<AV> Pouzití Color, Sharpness, Nabídka PC zvtsení Tint Caption Funkce <Caption> je podporována, pokud externí analogový signál ze vstupu Video nebo S-Video obsahuje titulky. · · · · <Caption> : <Off>-<On> <Mode> : <Caption>-<Text> <Channel> : <1>-<2> <Field> : <1>-<2> Funkce <Caption> je vypnutá v rezimech <PC> (vcetn Component), <HDMI> a <Media Play>. V závislosti na externím signálu mze být nutné zmnit nastavení hodnot <Channel> nebo <Field>. Kazdá z hodnot <Channel> a <Field> obsahuje rzné informace. <Field><2> obsahuje doplkové informace k informacím v hodnot <Field><1>. (pokud jsou napíklad v hodnot <Channel><1> nastaveny anglické titulky, v hodnot <Channel><2> mohou být nastaveny spanlské titulky) 3-5 Pouzití NABÍDKA Network POPIS Po propojení pocítace a projektoru kabelem LAN mzete ve vasem pocítaci pouzít následující doplkové funkce. V pocítaci mzete zkontrolovat stav projektoru (dobu bhu zdroje LED, provozní chyby, teplotu) a prostednictvím pocítace mzete také dálkov ovládat zapínání a vypínání projektoru, jas a zapínání i vypínání zvuku. <Network> : <On> - <Off> <IP Setting> · · <Automatic> : Automaticky pidluje hodnoty polozek IP address, Subnet mask a Gateway. <Manual> : Umozuje rucn zadat hodnoty polozek IP address, Subnet mask a Gateway. Po stisknutí tlacítka [ ] zadejte hodnoty ­ zmte je pomocí tlacítek / a mezi polozkami se pesouvejte pomocí tlacítek / . Po zadání hodnot stisknte tlacítko [ <Server IP Setting> : Umozuje zadat adresu IP serveru. Chcete-li pouzívat síové funkce, musí být polozka <Network> nastavena na hodnotu <On>. Pokud se pipojení k síti nezdaí, zadejte adresu IP serverového pocítace pomocí polozky <Server IP Setting>. ]. Reset Pouzitím této funkce mzete obnovit výchozí hodnoty od výrobce pro rzná nastavení. · · <Factory Default> : Obnoví výchozí hodnoty nastavení od výrobce. [. . . ] Ackoliv panel mze obsahovat nkolik nefunkcních pixel, nemá to vliv na celkovou kvalitu obrazu a zivotnost výrobku. VÝROBEK LED TÍDY 1 Dalsí informace 6-1 6-2 Tabulka píkaz RS-232C Formát komunikace (vyhovuje standardu RS-232C) · · · · Modulacní rychlost: 9. 600 b/s Parita: Zádná Datové bity: 8, koncový bit: 1 ízení toku: Zádná Protokol sériové komunikace 1. Struktura píkazového paketu [7 bajt] 0x08 · · · · · · · · · · 0x22 cmd1 cmd2 cmd3 Hodnota CS Píkazový paket se skládá celkem ze 7 bajt. Dva bajty 0x08 a 0x22 oznacují, ze paket je urcen pro sériovou komunikaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SP-F10M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SP-F10M bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag