Návod k použití SAMSUNG SMX-C20LP UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SMX-C20LP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SMX-C20LP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SMX-C20LP.


SAMSUNG SMX-C20LP UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12259 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SMX-C20LP (17802 ko)
   SAMSUNG SMX-C20LP OPEN SOURCE GUIDE (263 ko)
   SAMSUNG SMX-C20LP OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.0) (263 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SMX-C20LPUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská Pírucka Videokamera s Pamtí www. samsung. com/register SMX-C20BP/SMX-C20RP/SMX-C20LP/SMX-C20UP SMX-C24BP/SMX-C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX-C200BP/SMX-C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP klícové funkce vasí digitální kamery Barevný, sirokoúhlý LCD monitor s vysokým rozlisením (2, 7" SIROKOÚHLÝ TFT LCD) Digitální videokamera Samsung vyuzívá sirokoúhlého 2, 7palcového LCD monitoru (230 tis. pixel), který vám umozuje cisté a jasné sledování. Navíc vylepsený posilovac LCD upravuje barvu a jas monitoru, coz vám umozuje lepsí sledování za silného slunecního svtla. Natácení vlastních scén Inteligentní automatický rezim umozuje snazsí a pohodlnjsí nahrávání bez nutnosti rucního nastavování rezim podle situace. Kódování H. 264 (MPEG4 part 10/Advanced Video Coding) Nejnovjsí technologie komprese videa H. 264 pouzívá vysokou míru komprese, která umozuje výrazné prodlouzení doby záznamu pi stejné velikosti ukládacího média. [. . . ] Stiskem tlacítka OK dokoncete nastavení a stiskem tlacítka MENU opuste nabídku. Po nastavení rezimu casosbrného záznamu stisknte tlacítko Spustní/zastavení záznamu. · Statické snímky jsou postupn ukládány v zadaném intervalu az do uplynutí celkového casu nahrávání. STBY 0:00:00 [475Min] Time Lapse REC Off On : 1Sec Hr Exit STBY 0:00:00 [475Min] Time Lapse REC Off On 01 Sec = Hr Hr Exit Move OK 0:00:00 [475Min] 1Sec / Hr 9999 Time Lapse Recording Polozky podízené nabídky · Off (Vypnout): Vypíná funkci. · On (Zapnout) ( ): Interval ("Sec" (sek)): Obrázek objektu je snímán v zadaném intervalu. Obrázky jsou zachycovány jeden snímek po druhém v urceném intervalu a ukládány na ukládací médium. 01sek 03sek 05sek 10sek 15sek 30sek (Sekund) Limit záznamu ("Hr" (h. )): Zatímco nastavujete pípravná nastavení (záznamový interval a celkový cas záznamu), bude se na obrazovce nabídky zobrazovat piblizná doba záznamu v casosbrném rezimu. (Hodin) 56 Píklad casosbrného záznamu Celkový cas záznamu Záznamový interval Casová osa Casosbrný záznam zaznamenává snímky v pedem stanoveném intervalu po celou dobu zaznamenávání a vytváí tak video závislé na case. Casosbrný záznam je uzitecný v následujících pípadech; · Rozkvétající kvtiny · Zakuklování hmyzu · Oblaka pevalující se na obloze Cas pro záznam na úlozné médium (videoklip casosbrného záznamu) 0:00:00/0:59:59 0:19:59/0:59:59 0:39:59/0:59:59 0:59:58/0:59:59 100-0001 100-0001 100-0001 100-0001 · · · · · · · · · · Tato funkce se po prvním pouzití vypne. Nasnímání 25 obrázk vytvoí videoklip v délce 1 sekundy. Protoze je minimální délka videa ulozeného do pamti jedna sekunda, polozka "Interval" urcuje, jak dlouhý musí být casosbrné zaznamenávání. Napíklad, pokud nastavíte interval na "30 Sec" (30sek), casosbrný záznam musí trvat alespo 15 minuty, aby se zaznamenala minimální délka videa 1 sekunda (25 snímk). Jakmile casosbrné zaznamenávání dokoncí nahrávání pro celý záznamový cas, pepne se do pohotovostního rezimu. Stisknte tlacítko Spustní/zastavení záznamu, pokud chcete zastavit casosbrný záznam. Bhem casosbrného záznamu se nezaznamenává zvuk. (nmý záznam) Pokud záznam videa zaplní 1, 8 GB úlozné pamti, automaticky se v tomto bodu spustí nový soubor záznamu. Pokud dojde k vybití baterie bhem casosbrného záznamu, ulozí se záznam az do tohoto bodu a provede se pepnutí do pohotovostního rezimu. Po chvíli se zobrazí varovná zpráva o vybití baterie a prvede se automatické vypnutí. Pokud není dost místa na pamovém mediu bhem casosbrného zaznamenávání, po naplnní dostupné kapacity se pístroj pepne do pohotovostního rezimu. Pi pouzití funkce casosbrného záznamu doporucujeme pouzít napájecí adaptér. Pi spustní casosbrného záznamu zabliká na obrazovce zpráva "Time Lapse Recording" (Casosb. Neodpojujte zdroj napájení ani nevyjímejte z videokamery pamovou kartu. 57 volby pro záznam Guideline (Vodící linky) · · Funkce vodicích linek zobrazuje urcitý vzor na LCD monitoru tak, aby mohl uzivatel snadno navrhovat kompozici snímku pi záznamu snímk. Tato digitální kamera nabízí 3 typy vodících linek. STBY 0:00:00 [475Min] 1. [. . . ] Zkopírujte soubor do pocítace a potom jej pehrajte. Na pocítaci nelze správn pehrávat filmové soubory. · · · · · Aplikace Intelli-Studio nefunguje · správn. · · Snímky nebo zvuk z digitální kamery se na pocítaci nepehrávají správn. · Obrazovka pehrávání se pozastavila nebo je zkreslená. · · · Vseobecné operace Píznak · Datum a cas nejsou správné. Videokamera se nezapne nebo nefunguje po stisknutí libovolného tlacítka. Nenabíjí se nebo nepracuje ani pi vlození baterie. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SMX-C20LP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SMX-C20LP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag