Návod k použití SAMSUNG SM-T310 SAFETY GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SM-T310. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SM-T310 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SM-T310.


SAMSUNG SM-T310 SAFETY GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8437 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SM-T310 (18623 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SM-T310SAFETY GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Protože zástrčka síťového kabelu slouží pro odpojení přístroje od elektrické sítě, připojte přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. Zaznamenáte-li u přístroje nějakou vadu, odpojte neprodleně zástrčku síťového kabelu ze zásuvky. Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, jako je sluneční svit, oheň apod. Přístroj není odpojen od elektrické sítě, dokud je zapojen do zásuvky střídavého proudu, i když je samotný přístroj vypnutý. [. . . ] Pokud však použijete jeden z konektorů HDMI IN 1, IN 2 nebo IN 3, není tyto kroky třeba opakovat. Použití funkce Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka s kamkordérem 1 Zapněte funkci Control for HDMI na receiveru i na kamkordéru. 2 Připojte kamkordér k některému z konektorů HDMI IN 1, IN 2 nebo IN 3 (strana 33). Používáte-li kamkordér Sony, zapne se současně televizor i receiver a automaticky se spustí přehrávání z kamkordéru. Jestliže je kamkordér jiné značky než Sony, spusťte trvalé přehrávání z kamkordéru. Poznámky • V závislosti na televizoru se nemusí přehrát počáteční část obsahu. • Zařízení podporující funkci Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, například kamkordér Sony, lze připojit pouhým zapojením kabelu HDMI k některému z konektorů HDMI IN 1, IN 2 nebo IN 3. Použijete-li jiný konektor HDMI IN, nemusí se receiver přepnout na správný vstup. V takovém případě ručně přepněte televizor na vstup, ke kterému je kamkordér připojen. Vypnutí celého systému Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí napájení na dálkovém ovladači televizoru, receiver i připojená zařízení se rovněž automaticky vypnou. Pro vypnutí televizoru můžete rovněž použít dálkový ovladač receiveru. Stiskněte tlačítko TV a poté tlačítko AV ?/1. Televizor, receiver a připojená zařízení se vypnou. Poznámky • Před použitím funkce Vypnutí celého systému aktivujte funkci blokování napájení na televizoru. Další informace naleznete v návodu k obsluze televizoru. • V některých případech se v závislosti na stavu připojeného zařízení nemusí toto zařízení automaticky vypnout. Pokud je receiver v pohotovostním režimu, nebude signál HDMI vysílán. Chcete-li přehrávat obsah z připojeného zařízení na televizoru, zapněte receiver. Oproti možnosti „On“ dochází v pohotovostním režimu k úspoře energie. Přepínání mezi digitálním a analogovým zvukem Pokud připojíte zařízení k analogovým i digitálním audio vstupům na receiveru, můžete pevně nastavit vstupní režim audio signálu na některý z těchto vstupů nebo jej přepínat podle typu záznamu, který budete sledovat. Používání ostatních funkcí Off Tlačítka vstupů INPUT MODE 1 2 Stisknutím tlačítek vstupů vyberte požadovaný vstupní zdroj. Stiskněte tlačítko INPUT MODE. Vybraný režim audio vstupu se zobrazí na displeji. • AUTO Pokud je provedeno jak digitální, tak i analogové připojení, budou mít prioritu digitální audio signály. Pokud nejsou k dispozici žádné digitální audio signály, budou vybrány analogové audio signály. Je-li vybrán vstup TV, prioritu mají signály zpětného audio kanálu, tj. Pokud není váš televizor kompatibilní s funkcí Audio Return Channel (ARC), budou vybrány digitální optické audio signály. Není-li současně aktivována funkce Control for HDMI na receiveru i televizoru, nebude Audio Return Channel (ARC) fungovat. pokračování 73CZ • OPT Zobrazí se, pouze pokud je vstupu přiřazen optický konektor, a automaticky vybere optický vstupní konektor. • COAX Zobrazí se, pouze pokud je vstupu přiřazen koaxiální konektor, a automaticky vybere koaxiální vstupní konektor. • ANALOG Upřednostňují se analogové audio signály vstupující do konektorů AUDIO IN (L/R). [. . . ] Proces měření byl dokončen s detekcí vysoké hladiny hluku. Můžete dosáhnout lepších výsledků, pokud zkusíte měření znovu v tichém prostředí. Vstupní signál z mikrofonu je příliš silný. • Vzdálenost mezi reproduktorem a mikrofonem je pravděpodobně příliš malá. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SM-T310

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SM-T310 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag