Návod k použití SAMSUNG SGH-P520

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SGH-P520. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SGH-P520 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SGH-P520.


SAMSUNG SGH-P520 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1522 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SGH-P520 (1705 ko)
   SAMSUNG SGH-P520 QUICK GUIDE (VER.1.0) (434 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SGH-P520

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka Informace o autorských právech · Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B012968 · Picsel a Picsel ViewerTM jsou ochranné známky spolecnosti Picsel Technologies, Inc. · Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation. Dlezitá bezpecnostní upozornní Pokud je nebudete dodrzovat, mze to být nebezpecné, nebo dokonce nezákonné. Vzdy ite bezpecn Nepouzívejte mobilní telefon bhem ízení ­ vzdy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo. [. . . ] V základním rezimu klepnte na vyberte polozku Bluetooth Aktivace Zapnout. Vybráním moznosti Viditelnost telefonu Zapnout umozníte ostatním zaízením nalézt telefon. a Vyhledání a spárování se zaízením Bluetooth 1. V základním rezimu klepnte na a vyberte polozku Bluetooth Moje zaízení Hledat nová zaízení. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zaízení, pokud jej má, a klepnte na OK. Jakmile majitel druhého zaízení zadá stejný kód, spárování bude dokonceno. 33 Více nez jen telefon Odeslání dat 1. Otevete aplikaci, napíklad Kontakty, Moje soubory, Kalendá nebo Poznámka. Pokud odesíláte kontakt, vyberte údaje, které chcete odeslat. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a klepnte na OK. Píjem dat 1. Potvrte píjem klepnutím na moznost Ano. 34 Funkce menu Uvedeny vsechny funkce menu V této cásti jsou krátce vysvtleny funkce menu v telefonu. Záznamy hovor Menu Poslední kontakty, Zmeskané hovory, Odchozí hovory, Pijaté hovory Odeslané zprávy, Pijaté zprávy Odstranit vse Správce hovor Doba hovoru Správce hovor Cena hovoru Správce hovor Seznam odmítnutí Popis Zobrazení posledních odchozích, pijatých a zmeskaných hovor. Zobrazení posledních odeslaných a pijatých zpráv. Zobrazení záznamu doby odchozích a pijatých hovor. Vytvoení seznamu telefonních císel, která chcete odmítnout. 35 Funkce menu Kontakty Menu Seznam kontakt Vytvoit kontakt Skupina Rychlá volba Moje vizitka Vlastní císla Správa Císlo sluzby Popis Hledání kontakt v cásti Kontakty. Piazení císla rychlé volby nejcastji volaným císlm. Vytvoení vizitky a její odeslání jiným osobám. Zobrazení vlastních telefonních císel nebo piazení jména kazdému císlu. Správa kontakt nebo zmna výchozího nastavení pro Kontakty. Zobrazení seznamu SDN (Service Dialling Number) piazeného poskytovatelem sluzeb, pokud SIM karta funkci podporuje. Hudební pehrávac Otevení a poslech vsech hudebních soubor seazených podle urcitého klíce. Mzete také vytvoit vlastní seznamy skladeb. 36 Prohlízec Menu Dom Popis Pipojení telefonu k síti a nactení domovské stránky poskytovatele webových sluzeb. Zadání adresy URL a otevení píslusné webové stránky. Ulození URL adres, aby bylo mozné rychle otevít webové stránky. Pístup k seznamu stránek, které jste ulozili v rezimu online. Otevení seznamu posledních navstívených stránek. Výbr profilu pipojení, který se pouzije pro pístup k webu. [. . . ] · Uchovávejte telefon a vsechny jeho díly a píslusenství mimo dosah malých dtí a zvíat. Mohli by nechtn poskodit nkteré soucásti nebo se zadusit malými díly. Dés, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které zpsobují korozi elektronických obvod. Mohlo by dojít k poranní elektrickým proudem nebo poskození telefonu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SGH-P520

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SGH-P520 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag