Návod k použití SAMSUNG SGH-M300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SGH-M300. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SGH-M300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SGH-M300.


SAMSUNG SGH-M300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (524 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SGH-M300 (712 ko)
   SAMSUNG SGH-M300 QUICK GUIDE (388 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SGH-M300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Sundejte baterii a vlozte SIM kartu. Nabíjení baterie 1. Pipojte dodaný cestovní adaptér. Uspoádání telefonu a funkce tlacítek Uzivatelská pírucka Baterie Pístup k webu/ Tlacítko potvrzení V základním rezimu spustní webového prohlízece. Výbr zvýraznné moznosti nebo potvrzení zadání v rezimu menu. Tlacítka hlasitosti V základním rezimu slouzí k nastavení hlasitosti klávesnice. [. . . ] Stisknutím Vybrat nebo Císla zkratek potvrte vybrané nastavení. Ctysmrová navigacní tlacítka lze pouzít jako klávesové zkratky pro pístup k oblíbeným menu. Tlacítko nahoru je pevná zkratka pro funkci FM rádio. Vyberte menu, které chcete piadit tlacítku. Pozadované menu lze rychle otevít pomocí císel zkratek. Císlo zkratky se zobrazuje ped názvem menu v rezimu Menu. 7. Nastavení zvuku 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 4. 7 Tón vyzvánní Hlasitost Typ upozornní Tón klávesnice Tón zprávy Upozornní pi hovoru Tón krytu 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 Budík Kalendá Datum a cas Kalkulacka Seznam úkol Záznamník Pevodník mn Stisknte Kontakty v základním rezimu. 1 Hledání 2 Nový záznam 3 Hledání skupiny 4 Upravit skupinu 5 Rychlá volba 6 Odstranit vse 7 Stav pamti 8 SDN* * Zobrazuje se pouze v pípad, ze je podporováno SIM kartou. Rezim ABC Jedním stisknutím tlacítka s pozadovaným písmenem zadáte první písmeno, dvma stisknutími zadáte druhé písmeno atd. Kdyz napíklad stisknete tikrát 2, zadáte písmeno C, a kdyz stisknete dvakrát 5, zadáte písmeno K. Rezim císel Stisknte tlacítka s pozadovanými císly. · Pidat emotikon: pidání emotikon. Stisknte Volby a vyberte moznost Odeslat, Ulozit a odeslat nebo Pouze ulozit. Pokud jste vybrali moznost Ulozit a odeslat nebo Pouze ulozit, vyberte umístní. Stisknte Volby a odeslete zprávu vybráním moznosti Odeslat zprávu. . Fotografovat lze také se zaveným telefonem; stisknutím a podrzením fotoaparát a stisknutím nebo poídíte fotografii. aktivujete Funkce Císla sluzeb SDN (Service Dialling Numbers) Pouzívání sluzeb SIM Zobrazení poslední hovor Odstranní posledních hovor Zobrazení doby hovoru Zobrazení ceny hovor Sít'ové sluzby Popis Pístup k seznamu císel sluzeb piazených poskytovatelem sluzeb. Výbr Kontakty > SDN Rezim symbol Stisknte císelná tlacítka odpovídající pozadovanému symbolu a stisknte OK. Stisknutím nahoru nebo dol zobrazíte dalsí symboly. Poznámka: Vnjsí displej zobrazuje náhled s nízkým rozlisením, ale poízený snímek bude odpovídat aktuálnímu nastavení fotoaparátu. Informace o funkcích V této cásti jsou krátce vysvtleny funkce telefonu. Funkce Nalezení kontaktu Pidání nového kontaktu Hledání ve skupinách Zmna vlastností skupiny volajících Rychlá volba Odstranní kontakt Stav pamti kontakt Popis Hledání kontakt v kontaktech. Hledání kontakt ve skupinách volajících. Výbr vyzvánní a obrázku pro píchozí hovory a zprávy od clen skupiny. Piazení císel rychlé volby (2 az 9) osmi nejcastji volaným císlm. Odstranní vsech kontakt z pamti telefonu, z karty SIM nebo z obou umístní. Zobrazení celkového poctu kontakt v pamti telefonu a na kart SIM. Výbr Kontakty > Hledání Kontakty > Nový záznam Kontakty > Hledání skupiny Kontakty > Upravit skupinu Pouzívání rzných sluzeb nabízených poskytovatelem sluzeb. Zobrazení posledních odchozích, pijatých a zmeskaných hovor. Menu > SIM AT Menu > Záznamy hovor > Zmeskané hovory, Pijaté hovory nebo Odchozí hovory Menu > Záznamy hovor > Odstranit vse Menu > Záznamy hovor > Doba hovoru Menu > Záznamy hovor > Cena hovoru Menu > Sít'ové sluzby Menu > Nastavení zvuku > Tón vyzvánní nebo Hlasitost Menu > Nastavení zvuku > Typ upozornní Rady pro zadávání textu · Kurzor lze pesunout pomocí navigacních tlacítek. · Mezi velkými a malými písmeny v rezimech T9 a ABC lze pepnout stisknutím · Interpunkcní znaménka v rezimech T9 a ABC lze zadat stisknutím 1. Fotografování 1. Stisknutím poídíte fotografii. Odstranní záznam hovor jednotlivých typ nebo vsech záznam najednou. Zobrazení doby posledních odchozích a pijatých hovor. [. . . ] Vypnutí telefonu pi doplování paliva Nepouzívejte telefon u benzínového cerpadla nebo v blízkosti paliv ci chemikálií. Vypnutí telefonu v letadle Bezdrátové telefony mohou zpsobit rusení rzných pístroj. Jejich pouzití v letadle je nezákonné a nebezpecné. Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických pístroj Nemocnice a zdravotnická zaízení mohou vyuzívat pístroje citlivé na externí elektromagnetické záení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SGH-M300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SGH-M300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag