Návod k použití SAMSUNG SGH-I900 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SGH-I900. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SGH-I900 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SGH-I900.


SAMSUNG SGH-I900 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2341 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SGH-I900 (1541 ko)
   SAMSUNG SGH-I900 QUICK GUIDE (1846 ko)
   SAMSUNG SGH-I900 QUICK START GUIDE (1846 ko)
   SAMSUNG SGH-I900 QUICK START GUIDE (3429 ko)
   SAMSUNG SGH-I900 QUICK REFERENCE GUIDE (2825 ko)
   SAMSUNG SGH-I900 QUICK GUIDE (VER.1.0) (1846 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SGH-I900UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SGH-i900 Uzivatelská pírucka Pouzívání této pírucky Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho pístroje. Témata, která nejsou pokryta touto píruckou, naleznete v nápovd operacního systému Windows Mobile® 6 Professional. Výstraha ­ situace, které by mohly zpsobit poskození pístroje nebo jiného zaízení Poznámka ­ poznámky, rady nebo dodatecné informace Viz ­ stránky se souvisejícími informacemi; napíklad: s. 12 (znamená , , viz strana 12") Následující krok ­ poadí mozností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli urcitou akci; napíklad: Klepnte na moznost Start Programy Fotoaparát (znamená Start, potom Programy, potom Fotoaparát) Hranaté závorky ­ tlacítka pístroje; napíklad: [ ] (znamená vypínací tlacítko) Ikony v pokynech Nejdíve se seznamte s ikonami pouzitými v této pírucce: Upozornní ­ situace, které by mohly zpsobit zranní vás nebo jiných osob [] Autorská práva a ochranné známky Práva na veskeré technologie a produkty, které jsou soucástí tohoto zaízení, jsou majetkem píslusných vlastník: · Tento produkt obsahuje software licencovaný spolecností MS, partnerem spolecnosti Microsoft Corporation. [. . . ] Vytvote dokument pomocí panelu pro zadávání. Chcete-li zmnit formát písma nebo odstavce, klepnte na polozku Nabídka Formát Písmo. . . Následující snímky mzete zobrazit klepnutím na displej. K pedchozímu snímku se mzete vrátit Pedchozí. Prezentaci ukoncíte klepnutím na moznost Ukoncit prezentaci. Dalsí informace naleznete v online nápovd. Otevení a prohlízení prezentace aplikace PowerPoint 1. Na obrazovce Dnes klepnte na moznost Start Office Mobile PowerPoint Mobile. Klepnte na rozevírací nabídku v levé horní cásti obrazovky aplikace PowerPoint Mobile a vyhledejte soubor aplikace PowerPoint. Klepnutím na název souboru spustíte prezentaci. Vytvoení a úpravy poznámky 1. Na obrazovce Dnes klepnte na moznost Start Office Mobile OneNote Mobile. Klepnutím na moznost Nová mzete vytvoit novou poznámku. Vytvote poznámku pomocí panelu pro zadávání. Chcete-li zmnit formát, klepnte na polozku Nabídka Formát typ. 39 Správa casu 5. Obrázky nebo hlasové poznámky mzete pidat klepnutím na polozku Nabídka Nacíst obrázek, Vlozit obrázek nebo Vlozit záznam. Dalsí informace naleznete v online nápovd. Informace o vytváení nákres naleznete v cásti "Vytvoení nákresu" s. 14 Chcete-li vytvoit nahrávku, klepnte na polozku Nabídka Zobrazit panel nástroj Záznam. Po skoncení klepnte na moznost . Odeslání poznámky 1. Na obrazovce Dnes klepnte na moznost Start Programy Poznámky. Klepnte a podrzte název poznámky, kterou chcete odeslat. Klepnutím na moznost odeslete soubor: · Chcete-li jej odeslat jako multimediální zprávu, vyberte moznost Odeslat. . . 17 · Chcete-li jej odeslat pes bezdrátové rozhraní Bluetooth, vyberte moznost Penést soubor. . . 51 Poznámky Pomocí aplikace Poznámky mzete vytváet poznámky, nákresy a nahrávky. Vytvoení poznámky 1. [. . . ] Informace o urcení pravosti softwaru spolecnosti Microsoft mzete najít na adrese http://www. howtotell. com. Software mzete pedat tetí stran jen s pístrojem, Certifikátem pravosti a tmito licencními podmínkami. 71 LICENCNÍ PODMÍNKY SPOLECNOSTI MICROSOFT PRO SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 Ped pedáním musí tato strana souhlasit s tím, ze tyto licencní podmínky platí pro pedání a pouzívání softwaru. Nesmíte si ponechat zádné kopie softwaru, vcetn zálozní kopie. Software nainstalovala do pístroje Spolecnost a ta je odpovdná za to, jak bude v pístroji fungovat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SGH-I900

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SGH-I900 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag