Návod k použití SAMSUNG SGH-E330

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SGH-E330. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SGH-E330 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SGH-E330.


SAMSUNG SGH-E330 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2877 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SGH-E330 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (2904 ko)
   SAMSUNG SGH-E330 (2515 ko)
   SAMSUNG SGH-E330 REV 1.1 (1781 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SGH-E330

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] * Nkteré funkce popsané v této pírucce se mohou lisit od funkcí vaseho telefonu v závislosti na instalovaném softwaru nebo na sluzbách poskytovaných vasím operátorem. Printed in Korea World Wide Web http://www. samsungmobile. com Code No. : GH68-06159A Czech. 1. 0 TELEFON GPRS SGH-E330 Obsah Dlezitá bezpecnostní upozornní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vás telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popis telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pokud chcete zprávu stáhnout nebo smazat, pouzijte kontextové tlacítko Volba. Správa pamti Pokud je pamt' plná, zacne ikona nové zprávy ( ) blikat a na displeji se objeví chybové hlásení. (Chybové hlásení zmizí po stisku tlacítka , pokud vsak staré zprávy nevymazete a neuvolníte tak alespo cást pamti, hlásení se objeví znovu. ) Nebudete pak moci pijímat zádné nové zprávy. Musíte vymazat jednu nebo více zpráv a uvolnit pamt' pro nové píchozí zprávy. Mazat mzete zprávy ze slozek Pijaté, Odeslané, Koncept i Moje slozka. 104 94 Zprávy Poznámky: · Do pamti lze ulozit maximáln 150 zpráv. · Slozky multimediálních zpráv, fotoaparát a Slozka médií sdílejí cást pamti vaseho telefonu. Mzete také pouzít volbu Smazat nebo Smazat vse a vymazat zvuky ci obrázky ulozené ve slozce fotoaparátu nebo ve Slozce médií. Vytvoit (Menu 4. 2. 1) Toto polozka menu umozuje vytvoit novou multimediální zprávu a poté ji odeslat jednomu nebo více adresátm. Do multimediálních zpráv mzete vkládat ctyi kategorie multimediálních prvk: pomocí navigacních tlacítek vyberte nkterý z prvk a stisknte kontextové tlacítko Pida. . Poznámka: Pokud se chcete pi vkládání pedmtu vrátit k pedchozímu menu, smazte vsechny napsané znaky a podrzte tlacítko C. 95 Zprávy Prvek Obrázek Vlození Vlození nového obrázku: 1. Vyfotografujte snímek pomocí vestavného fotoaparátu. Více informací o funkcích fotoaparátu naleznete na str. Vlození obrázku ulozeného ve Slozce médií: 1. Ze slozky obrázk MMS vyberte obrázek, který chcete pidat ke zpráv. Pokud nkteré stazené obrázky nemají správný formát, nebude pravdpodobn mozné je k multimediální zpráv pidat. Zvuk Vlození nového zvuku: 1. Nahrávání spustíte stiskem kontextového tlacítka Nahrát. Nahrávání ukoncíte stiskem kontextového tlacítka Stop. Stiskem kontextového tlacítka Hrát si mzete nahrávku pehrát. Stisknutím kontextového tlacítka Pidat vlozíte nahrávku do zprávy. Zadejte jméno nahrávky a stisknte kontextové tlacítko OK. Zvuková nahrávka bude pidána ke zpráv a zárove se ulozí do Slozky médií. 96 Zprávy Prvek Zvuk (Pokr. ) Vlození Vlození nahrávky ulozené ve Slozce médií: 1. Vyberte jednu ze slozek, kde jsou ulozeny zvukové nahrávky. Zobrazí se zvukové nahrávky ulozené v dané slozce. [. . . ] Seznamem zmeskaných hovor procházejte pomocí tlacítek Nahoru/Dol. Chcete-li vytocit císlo zmeskaného hovoru, stisknte tlacítko . Stisknte dvakrát tlacítko . Ulození císla do Kontakt Vytocení posledního volaného císla Rychlé vytácení V pohotovostním rezimu podrzte píslusné tlacítko (2 az 9). Mzete také zmácknout píslusné tlacítko (2 az 9) a následn tlacítko . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SGH-E330

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SGH-E330 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag