Návod k použití SAMSUNG SGH-E300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SGH-E300. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SGH-E300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SGH-E300.


SAMSUNG SGH-E300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1120 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SGH-E300 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (1127 ko)
   SAMSUNG SGH-E300 (1646 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SGH-E300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí pesn souhlasit s vasím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vasem poskytovateli sluzeb. GPRS TELEFON SGH-E300 Printed in Korea World Wide Web http://www. samsungmobile. com Code No. :GH68-05630A Czech. 1. 0 Obsah Dlezitá bezpecnostní upozornní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozbalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Poznámka: · Moznosti nastavení, které jsou k dispozici v tomto menu, se mohou lisit dle vaseho operátora. · Poslední nastavení, ke kterému jste pistupovali, se automaticky aktivuje pro odeslání zprávy. 89 Zprávy Zprávy Nastavení x (kde x je císlo skupiny nastavení): kazdá skupina má své vlastní podmenu. Název nastavení: umozuje vám pojmenovat skupinu nastavení, kterou práv definujete. Servisní stedisko: umozuje vám ulozit nebo zmnit císlo vaseho stediska zpráv, které je nutné pro odeslání zprávy. Toto císlo získáte u svého poskytovatele sluzeb. Výchozí cíl: umozuje vám ulozit císlo výchozího adresáta. Císlo automaticky zobrazuje výchozího adresáta, pokud vytvoíte zprávu. Výchozí typ: umozuje vám nastavit výchozí typ zprávy na Text, Fax, E-mail nebo ERMES. Sí mze vase zprávy konvertovat do zvoleného formátu. Doba platnosti: umozuje vám nastavit casový interval, po který budou textové zprávy ulozeny ve stedisku zpráv, které se je bude pokouset dorucit. Spolecná nastavení: K dispozici jsou následující volby: Zpát. adresa: umozuje píjemci vasí zprávy poslat vám odpov prostednictvím stediska zpráv, pokud vás operátor tuto sluzbu podporuje. o doruc. : umozuje vám zapnout nebo vypnout funkci oznámení o dorucení. Pokud je tato funkce aktivní, sí vás bude informovat o tom, zda-li vase zpráva byla, nebo nebyla dorucena. Volba dorucení: umozuje vám zvolit, zda-li zprávu dorucí GSM nebo Pednostn GPRS, v závislosti na vasí síti. Podpora znak: umozuje zvolit typ znak z mozností GSM-Abeceda, Uni-Code, nebo Automaticky. Pokud zvolíte Uni-Code a telefon píjemce tuto znakovou sadu nepodporuje, nebude patrn schopen si zprávu pecíst. Obrazové zprávy (Menu 5. 2) Toto menu vám umozuje pouzívat sluzby multimediálních zpráv (MMS). Sluzba multimediálních zpráv (MMS - Multimedia Message Service) je velmi podobná textovým zprávám (SMS). Umozuje automaticky a okamzit dorucovat osobní multimediální zprávy z telefonu na telefon, nebo z telefonu na e-mailovou adresu. Krom bzného textového obsahu zprávy mohou multimediální zprávy obsahovat obrázky, grafiku, hlas nebo audio klipy. Zpráva MMS je multimediální prezentací v jednom. Za pouzití funkce MMS mze vás telefon pijímat a odesílat multimediální zprávy, které obsahují multimediální obsahy, jako zvuky a fotografie, které jste stáhli z Internetu, a hlasové poznámky, které jste nahráli. [. . . ] Mze se jednat o cty- az osmimístné císlo, které se dá podle poteby zmnit. Pesmrování hovor Moznost pesmrovat hovory na jiné telefonní císlo. Roaming Pouzití telefonu, kdyz jste mimo svou domácí oblast (nap. SIM (Subscriber Identification Module) Karta obsahující cip se vsemi informacemi potebnými pro provoz telefonu (informace o síti a pamti a osobní údaje uzivatele). SIM karta se zasouvá do malé strbiny na zadní stran telefonu a je chránna baterií. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SGH-E300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SGH-E300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag