Návod k použití SAMSUNG SGH-E250

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SGH-E250. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SGH-E250 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SGH-E250.


SAMSUNG SGH-E250 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1949 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SGH-E250 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (564 ko)
   SAMSUNG SGH-E250 (2049 ko)
   SAMSUNG SGH-E250 (2049 ko)
   SAMSUNG SGH-E250 DATASHEET (103 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SGH-E250

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] * Nkteré cásti této pírucky se mohou lisit od provedení vaseho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli sluzeb a zemi. * V závislosti na zemi se mze provedení telefonu a píslusenství lisit od ilustrací v této pírucce. World Wide Web http://www. samsungmobile. com Printed in Korea Code No. :GH68-12421A Czech. 1. 0 SGH-E250 Uzivatelská pírucka Vzdy ite bezpecn Nepouzívejte mobilní telefon bhem ízení ­ vzdy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo. Vypnutí telefonu pi doplování paliva Nepouzívejte telefon u benzínového cerpadla nebo v blízkosti paliv ci chemikálií. [. . . ] Odstranit: odstranní e-mailu z pamti telefonu nebo z pamti telefonu i e-mailového serveru. Pidat do seznamu blokovaných: pidání e-mailové adresy odesilatele nebo pedmtu do seznamu blokování, aby byly e-maily z této adresy nebo e-maily obsahující tento pedmt odmítnuty. Pouzít adresu: vyjmutí URL adres, e-mailových adres a kontakt. Pipojené polozky: ulození vybrané pílohy nebo vsech píloh e-mailu do pamti telefonu. Tisknout pes Bluetooth: vytistní e-mailu pipojením telefonu k tiskárn pes Bluetooth. Nkteré tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní. Moje slozka (Menu 5. 2. 6) Funkce menu V tomto menu mzete zobrazit zprávy, které jste pesunuli do této slozky pomocí moznosti Pesunout do mé slozky pi zobrazení v seznamu zpráv. Sablony (Menu 5. 3) V tomto menu lze vytváet a pouzívat sablony casto pouzívaných zpráv nebo pasází. Zprávy (Menu 5) Sablona SMS (Menu 5. 3. 1) Mzete vytváet sablony pro SMS zprávy s casto pouzívanými vtami, abyste je mohli nacíst a vlozit pi psaní SMS zpráv. Zadejte zprávu a stisknte [ ]. · · Zamknout/Odemknout: zablokování zprávy, aby nebyla odstranna, nebo odblokování zprávy. Podrobnosti: otevení vlastností e-mailu. 69 Funkce menu Pouzívání mozností sablony Pi zobrazení seznamu sablon zobrazíte stisknutím <Volby> následující moznosti: · Upravit: upravení sablony. · Odeslat: vytvoení a odeslání nové SMS nebo MMS zprávy nebo e-mailu pomocí vybrané sablony. Pouzívání mozností sablony Pi zobrazení seznamu sablon zobrazíte stisknutím <Volby> následující moznosti: · Zobrazit: otevení vybrané sablony. · Odstranit: odstranní vybrané sablony nebo vsech sablon. Pednastavené sablony nelze odstranit. Sablona MMS (Menu 5. 3. 2) Vestavné MMS sablony nebo ty, které jste vytvoili, mzete otevít, abyste je mohli pouzít pi vytváení MMS zprávy. Stisknte <Volby> a vyberte moznost Ulozit do Sablony. 70 Odstranit vse (Menu 5. 4) Toto menu umozuje odstranit vsechny zprávy vsech typ najednou. Stisknutím [ ] vyberte slozky zpráv, které se mají smazat. Stisknutím <Ano> odstranní potvrdíte. Nastavení (Menu 5. 5) V tomto menu lze nastavit moznosti pro pouzívání sluzby zpráv. Textové zprávy (Menu 5. 5. 1) Mzete nakonfigurovat výchozí nastavení pro SMS. · Moznosti odesílání: nastavení mozností pro odesílání SMS zpráv: Adresa pro odpov: umoznní píjemci odpovdt pes vase stedisko zpráv. Výpis o dorucení: nastavení sít, aby vás informovala o dorucení zpráv. Pokud vyberete moznost Automaticky, telefon automaticky zmní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, kdyz zadáte znak Unicode. Pouzití kódování Unicode zmensí maximální pocet znak ve zpráv piblizn na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je výchozí nastavení telefonu kódování znak Automaticky. · Doba platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy ulozeny ve stedisku zpráv. Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Sí mze zprávy pevést do zvoleného formátu. [. . . ] Nedodrzování tchto pokyn mze vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních sluzeb, popípad k právnímu postihu píslusné osoby. · · Péce a údrzba Vás telefon je výrobek spickové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrn. Následující doporucení vám pomohou splnit vsechny zárucní podmínky a umozní uzívat tento výrobek mnoho let. · Uchovávejte telefon a vsechny jeho díly a píslusenství mimo dosah malých dtí a zvíat. Mohli by nechtn poskodit nkteré soucásti nebo se zadusit malými díly. · · · Uchovávejte telefon v suchu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SGH-E250

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SGH-E250 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag