Návod k použití SAMSUNG SCX-6555N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SCX-6555N. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SCX-6555N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SCX-6555N.


SAMSUNG SCX-6555N : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (15526 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SCX-6555N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (13336 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N (15239 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N (15763 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N QUICK GUIDE (2821 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N SYNCTHRU 5.0 GUIDE (6844 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (155 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1140 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (113 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N SYNCTHRU 5.0 GUIDE (VER.5.2.1.2924) (6844 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N SYNCTHRU 5.0 DEVICE MAP PLUG-IN GUIDE (1729 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N SYNCTHRU 5.0 JOB ACCOUNTING PLUG-IN GUIDE (3708 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N SYNCTHRU 5.0 DRIVER MANAGEMENT PLUG-IN GUIDE (1128 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N SYNCTHRU 5.0 DEVICE MAP PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.500) (1729 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N SYNCTHRU 5.0 JOB ACCOUNTING PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.493) (3708 ko)
   SAMSUNG SCX-6555N SYNCTHRU 5.0 DRIVER MANAGEMENT PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.494) (1128 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SCX-6555N

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ada SCX-6555N Multifunkcní tiskárna Uzivatelská pírucka pedstavte si vsechny moznosti Dkujeme, ze jste zakoupili produkt spolecnosti Samsung. Funkce nové laserové multifunkcní tiskárny Dkujeme, ze jste zakoupili tento multifunkcní výrobek spolecnosti Samsung. Toto zaízení mzete pouzívat k tisku, kopírování, skenování a faxování. S tímto zaízením mzete: Speciální funkce Nkteré prvky jsou volitelné. Informace naleznete v cástích s technickými údaji. [. . . ] Kdyz zvolíte Záznamník/Fax, mzete pijmout fax, zatímco linku pouzívá záznamník. (Viz , , Zmna rezim píjmu" na stranì 58. ) Informace o nastavení Rezim vytácení zjistíte u vaseho místního poskytovatele telefonního pipojení. Mzete zadat pocet zvonní, po kterém pístroj odpoví na píchozí volání. Tuto funkci pouzijte k automatickému tisku císla stránky, data a casu píjmu faxu v dolní cásti kazdé stránky. V pípad poteby mzete neoprávnným osobám zabránit v pístupu k pijatým faxm. Tato funkce omezuje tisk pijatých fax, kdyz je zaízení bez obsluhy. Nastavíte-li tuto moznost na Zapnuto, vsechny píchozí faxy jsou pesunuty do pamti. Kdyz chcete vytisknout pijaté faxy z pamti, pouzívá se ctymístný Heslo. (Viz , , Píjem v rezimu zabezpeceného píjmu" na stranì 59. ) Kdyz pijímáte fax, který obsahuje delsí stránky nez papír v zásobníku, zaízení mze automaticky zmensit velikost originálu tak, aby se vesel na papír v tiskárn. Je-li tato funkce nastavena na Vypnuto, tiskárna nemze zmensit originál, aby se vesel na jednu stránku. Originál bude rozdlen a vytistn ve skutecné velikosti na dv nebo více stránek. Nastavíte-li tuto funkci na Zapnuto a nastavíte velikost odíznutí na 10 mm a pijatá data jsou delsí nez práv nastavený papír v zásobníku, tiskárna odecte data, která by byla na urceném odíznutém segmentu. Tiskárna mze automaticky opakovan vytácet císlo vzdáleného faxu, pokud byla linka obsazena. Mzete nastavit pocet vytácecích pokus a interval mezi pokusy. Volba 0 pro Pocet opakovaných voleb znamená, ze zaízení nepouzije tuto funkci. VOLBA Císlo stránky POPIS Vyberete-li tuto funkci Zapnuto, kazdá kopie bude obsahovat císlo stránky v dolní cásti kazdé stránky. Nastavte tuto moznost Zapnuto, aby se na kazdé kopii vytisklo datum a cas, na kart Obecné. Tato funkce se pouzívá k nastavení slov nebo zprávy, která se má vytisknout na kopiích. Nastavte tuto moznost na Zapnuto a zobrazí se vstupní obrazovka; pomocí zobrazené klávesnice napiste svoji zprávu. Pomocí této volby lze rucn nastavit kopírování identifikacních prkaz, jako nap. (Viz , , Kopírování identifikacních prkaz pomocí volby rucního kopírování ID" na stranì 41. ) Rezim korekce chyb Pocátecní nastavení faxu Cas a datum Tisk ID Nastavení rucniho kopirovani ID Pocet zazvonení Prijetí záhlaví Bezpecný príjem Nastavení faxu Tato tiskárna vám nabízí rzné moznosti nastavení faxového systému. Mzete zmnit výchozí nastavení podle svých preferencí a poteb. Kdyz se zobrazí zpráva pro pihlásení, zadejte heslo a stisknte OK. [. . . ] Vyssí hodnota v nastavení také mze prodlouzit dobu potebnou k tisku dokumentu. · Fit to Page: Tato funkce tiskárny umozuje mnit mítko tiskové úlohy podle zvoleného formátu papíru bez ohledu na velikost elektronického dokumentu. Tato funkce mze být uzitecná pi zkoumání jemných detail v malém dokumentu. Paper Nastavte moznost Paper Type tak, aby odpovídal papíru zalozenému v zásobníku, z nhoz budete tisknout. Tím získáte výtisk nejlepsí kvality. Vlozíte-li jiný typ tiskového materiálu, vyberte odpovídající typ papíru. Mac OS 10. 4 44 Pouzití tiskárny s pocítacem Macintosh Tisk více stránek na jeden list papíru Mzete tisknout více nez jednu stránku na jeden list papíru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SCX-6555N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SCX-6555N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag