Návod k použití SAMSUNG SCX-4824FN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SCX-4824FN. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SCX-4824FN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SCX-4824FN.


SAMSUNG SCX-4824FN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9485 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SCX-4824FN UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (7827 ko)
   SAMSUNG SCX-4824FN UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG SCX-4824FN (9293 ko)
   SAMSUNG SCX-4824FN OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (69 ko)
   SAMSUNG SCX-4824FN DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (55 ko)
   SAMSUNG SCX-4824FN SYNCTHRU 5.0 GUIDE (VER.5.2.1.2924) (6844 ko)
   SAMSUNG SCX-4824FN UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)
   SAMSUNG SCX-4824FN SYNCTHRU 5.0 DEVICE MAP PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.500) (1729 ko)
   SAMSUNG SCX-4824FN SYNCTHRU 5.0 JOB ACCOUNTING PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.493) (3708 ko)
   SAMSUNG SCX-4824FN SYNCTHRU 5.0 DRIVER MANAGEMENT PLUG-IN GUIDE (VER.1.2.1.494) (1128 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SCX-4824FN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SCX-4x24 Series SCX-4x28 Series Multifunkcní tiskárna Uzivatelská pírucka pedstavte si ty moznosti Dkujeme vám za zakoupení výrobku spolecnosti Samsung. Chcete-li obdrzet komplexnjsí sluzby, zaregistrujte svj výrobek na www. samsung. com/global/register Funkce vaseho nového laserového výrobku Vase nové zaízení je vybaveno adou speciálních funkcí, které zlepsují kvalitu tisku dokument. Pomocí zaízení mzete: Zvlástní funkce Tisknout rychle a ve vysoké kvalit · Mzete tisknout s efektivním rozlisením výstupu az 1 200 dpi. · Zaízení je schopno tisknout na papír formátu A4 rychlostí az 24 str. /min (SCX-4x24 Series), 28 str. /min (SCX-4x28 Series) a na papír formátu Letter rychlostí az 25 str. /min (SCX-4x24 Series) a 30 str. /min (SCX-4x28 Series). [. . . ] Pokud ponecháte pední kryt otevený déle nez nkolik minut, mze dojít k osvícení válce OPC, které zpsobí jeho poskození. Pokud je nutné z jakéhokoli dvodu instalaci perusit, pední kryt ihned zavete. 3. Uchopte kazetu s tonerem za drzadla a vytáhnte ji ze zaízení. Stisknutím tlacítka OK potvrdíte moznost Ano. Dalsím stisknutím tlacítka OK potvrte vymazání. Stisknutím tlacítka Stop/Clear vrátíte zaízení do pohotovostního rezimu. Cistní zaízení Chcete-i zachovat kvalitu tisku a skenování, provete po kazdé výmn tonerové kazety nebo pi problémech s kvalitou tisku nebo skenování cistní podle následujících pokyn. · · Pi cistní skín zaízení cisticími prostedky s velkým mnozstvím alkoholu, rozpoustdel nebo jiných úcinných látek mze dojít k odbarvení nebo mechanickému poskození skín. Dojde-li ke znecistní zaízení nebo jeho okolí tonerem, doporucujeme pouzít k cistní hadík nebo ubrousek namocený ve vod. Jestlize pouzijete vysavac, mze být toner rozvíený ve vzduchu skodlivý. Údrzba_59 4. Setete veskerý prach a vysypaný toner z oblasti kazet s tonerem a z dutin kazet suchým hadíkem, který nepoustí vlákna. Cistní skenovací jednotky Budete-li udrzovat skenovací jednotku cistou, zajistíte vysokou kvalitu kopií. Skenovací jednotku doporucujeme cistit podle poteby na zacátku kazdého dne a bhem dne. Vodou lehce navlhcete mkkou tkaninu, která nepoustí vlákna, nebo papírovou utrku. Otete povrch sklenné desky skeneru a automatického podavace dokument tak, aby byly cisté a suché. Pokud se cást toneru vysype na vás odv, setete jej suchým hadíkem a odv vyperte ve studené vod. Uvnit oddílu pro toner vyhledejte dlouhý sklenný pruh (laserovou snímací jednotku LSU), jemn jej otete bílým bavlnným hadíkem a zkontrolujte, zda se tkanina neuspinila cernou barvou. 4. Zavete kryt skeneru. Údrzba kazety Uskladnní kazety s tonerem Chcete-li kazetu s tonerem co nejlépe vyuzít, dodrzujte následující pokyny: · Kazetu s tonerem rozbalte az tsn ped pouzitím. Záruka na zaízení se nevztahuje na poskození zpsobené pouzitím znovu naplnné kazety. · Kazety s tonerem skladujte ve stejném prostedí, v jakém se nachází zaízení. · Chcete-li pedejít poskození kazety s tonerem, nevystavujte ji svtlu po dobu delsí nez nkolik minut. 6. Vrat'te vsechny cásti zpt na své místo do zaízení a zavete pední kryt. Zaízení nebude pracovat, nebude-li pední kryt zcela zavený. Pipojte napájecí kabel a zapnte zaízení. Pedpokládaná zivotnost kazety Zivotnost kazety s tonerem závisí na mnozství toneru potebného k provádní tiskových úloh. Skutecný pocet vytistných stran mze být jiný, v závislosti na hustot tisku na stránkách. Pocet stránek mze být ovlivnný také provozním prostedím, frekvencí tisku, typy pouzívaných médií a jejich velikostí. [. . . ] Tím získáte výtisk nejlepsí kvality. Vlozíte-li jiný typ tiskového materiálu, vyberte odpovídající typ papíru. Mac OS 10. 4 44 Pouzití tiskárny s pocítacem Macintosh Tisk více stránek na jeden list papíru Mzete tisknout více nez jednu stránku na jeden list papíru. Tímto zpsobem lze úsporn tisknout koncepty. Oboustranný tisk Mzete tisknout na ob strany papíru. Ped tiskem v duplexním rezimu se rozhodnte, na které hran budete dokoncený dokument vázat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SCX-4824FN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SCX-4824FN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag