Návod k použití SAMSUNG SCX-4200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SCX-4200. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SCX-4200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SCX-4200.


SAMSUNG SCX-4200 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3911 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG SCX-4200 UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (1164 ko)
   SAMSUNG SCX-4200 (6140 ko)
   SAMSUNG SCX-4200 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.01) (53 ko)
   SAMSUNG SCX-4200 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (55 ko)
   SAMSUNG SCX-4200 UNIVERSAL PRINT DRIVER GUIDE (VER.2.00) (1140 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SCX-4200

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vsechny zde uvedené informace mohou být bez upozornní zmnny. Spolecnost Samsung Electronics nenese odpovdnost za zádné skody, pímé ci nepímé, vzniklé ci související s pouzíváním této pírucky. · SCX-4200 je název modelu spolecnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. · Jméno Samsung a logo Samsung jsou ochranné známky spolecnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] · Pokud se necistoty na pozadí objeví na obálce, zmte rozvrzení pro tisk, abyste zabránili tisku pes oblasti s pekrývajícími se spoji na obrácené stran. · Pokud necistoty na pozadí pokrývají celý povrch vytistné stránky, upravte rozlisení pro tisk prostednictvím aplikace nebo vlastností tisku. · Jestlize tvar znak není správný a písmena jsou prohnutá, je papír pravdpodobn pílis kluzký. · Pokud tvar znak není správný a dochází k efektu zvlnní, bude pravdpodobn nutné opravit jednotku skeneru. Kontaktujte odborný servis. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Svislé cáry AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Sedé pozadí Roztrousení toneru v pozadí AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Toner spiní A Deformované znaky Stránka se tiskne sikmo AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc · Zkontrolujte, zda je papír vlozen správn. · Zajistte, aby byl papír nebo jiný materiál vlozen správn a aby vodítka nebyla vci papíru nastavena pílis tsn nebo voln. 9. 7 Odstraování potízí Problém Zkroucení ci zvlnní Navrhovaná esení · Zkontrolujte, zda je papír vlozen správn. Pokroucení papíru mze zpsobovat vysoká teplota i vlhkost. · Pevrat'te stoh papíru ve vstupním zásobníku. Mzete také papír v zásobníku otocit o 180°. · Zkuste tisknout do zadního krytu. Problém Prázdné znaky Navrhovaná esení Nevytistné oblasti ve znacích jsou prázdné oblasti uvnit znak, které by mly být zcela cerné: · Jestlize pouzíváte fólie, vyzkousejte jiný typ fólie. Vzhledem ke slození transparentních fólií obcas k tomuto problému dochází. · Papír pravdpodobn nespluje pozadované specifikace. Cerné pruhy nebo rozmazání ve vodorovném smru mohou mít následující píciny: · Kazeta s tonerem mozná není vlozena správn. · Pokud potíze petrvávají, bude zaízení pravdpodobn vyzadovat opravu. Kontaktujte zástupce servisu. A Vodorovné pruhy Svrastlý nebo zmackaný papír · Zkontrolujte, zda je papír vlozen správn. · Pevrat'te stoh papíru ve vstupním zásobníku. Mzete také papír v zásobníku otocit o 180°. · Zkuste tisknout do zadního krytu. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Pokroucení Znecistná zadní strana výtisk Zkontrolujte, zda nedoslo k úniku toneru. Viz stránka 8. 1. Jestlize je vytistný papír pokroucený nebo jej není mozné podat do tiskárny, postupujte takto: · Pevrat'te stoh papíru ve vstupním zásobníku. Mzete také papír v zásobníku otocit o 180°. · Zkuste tisknout do zadního krytu. Cerné stránky A Uvolnný toner · Kazeta s tonerem mze být spatn nainstalovaná. · Kazeta s tonerem mze být poskozená a bude nutné ji vymnit. [. . . ] - On (Zapnuto): Vyberete-li tuto moznost, bude tiskárna pouzívat na vsech stránkách mensí mnozství toneru. - Off (Vypnuto): Nechcete-li pi tisku dokumentu setit tonerem, vyberte tuto moznost. · Resolution(Quality): Mzete vybrat rozlisení tisku. Cím vyssí hodnotu zvolíte, tím budou vytistné znaky a grafika ostejsí. Vyssí hodnota v nastavení také mze prodlouzit dobu potebnou k tisku dokumentu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SCX-4200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SCX-4200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag