Návod k použití SAMSUNG SC91E0 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (WINDOWS 7)

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SC91E0. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SC91E0 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SC91E0.


SAMSUNG SC91E0 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (WINDOWS 7): Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (15481 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SC91E0UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (WINDOWS 7)

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 50 5 Pedstavení vaseho mobilního telefonu V této cásti se nacházejí informace o rozvrzení telefonu, tlacítkách a ikonách. Rozvrzení telefonu 1 5 2 3 4 6 7 8 9 6 Ctysmrové navigacní tlacítko V základním rezimu ­ pístup k uzivatelem definovaným menu; aktivace funkce baterka (podrzte nahoru), uskutecnní falesného hovoru (podrzte dol); v rezimu Menu ­ procházení mezi moznostmi menu V závislosti na poskytovateli sluzeb se peddefinovaná menu mohou lisit , , Aktivace funkce baterka" , , Falesná volání" Tlacítko volání Vytocení nebo píjem hovoru; v základním rezimu - vyvolání posledních volaných císel, císel zmeskaných hovor nebo císel pijatých hovor; odeslání zprávy SOS , , Aktivace a odeslání zprávy SOS" Tlacítko hlasové posty V základním rezimu ­ pístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podrzení) Zámek tlacítek V základním rezimu zamknutí nebo odemknutí klávesnice (stisknutí a podrzení) 1 Kontextová tlacítka Provedení akce uvedené v dolní cásti displeje Tlacítko potvrzení V základním rezimu ­ otevení Hudební knihovny; spustní webového prohlízece (stisknutím a podrzením); v rezimu Menu ­ výbr zvýraznné polozky menu ci potvrzení zadaného údaje V závislosti na vasí oblasti nebo poskytovateli sluzeb se funkce tlacítka mze lisit Vypínací tlacítko/tlacítko ukoncení Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podrzením); ukoncení hovoru; v rezimu menu - zrusení zadaných údaj a návrat do základního rezimu Alfanumerická tlacítka Tlacítko tichého profilu V základním rezimu aktivuje nebo deaktivuje tichý profil (stisknutí a podrzení) 5 6 2 7 3 8 9 4 7 Ikony V horní cásti displeje telefonu jsou zobrazeny následující indikátory stavu: Ikona Definice Síla signálu Probíhá volání Pesmrování hovor je aktivní Funkce Zpráva SOS je aktivní Roaming (mimo bznou oblast pokrytí) Pipojování k zabezpecené webové stránce FM rádio je zapnuto Bluetooth je aktivní Budík je aktivní Vlozena pamová karta Nová textová zpráva (SMS) Nová multimediální zpráva (MMS) Nový email Nová hlasová zpráva Normální profil je aktivní Tichý profil je aktivní Stav baterie 8 Sestavení a píprava vaseho mobilního telefonu Nyní sestavte pístroj a pipravte ho pro první pouzití. Vlození SIM karty a baterie 1. Sejmte zadní kryt a vlozte SIM kartu. Zadní kryt Karta SIM 2. Vlozte baterii a vrate kryt zpt na místo. Baterie 9 Nabíjení baterie 1. Zapojte malý konec dodaného cestovního adaptéru do multifunkcního konektoru. 2. [. . . ] Vyberte soubory, které chcete zaadit, a stisknte <Pidat>. Upravte a pizpsobte si nastavení hudebního pehrávace. Stisknte <Ulozit>. 33 Záznam skladeb z FM rádia 1. Stisknutím <Volby> Nahrát zahájíte nahrávání. Po skoncení nahrávání stisknte <Stop>. Vyberte stanici rádia, kterou chcete pidat do seznamu oblíbených stanic. Stisknte <Volby> Pidat k oblíbeným polozkám. Vyberte prázdné umístní, kam chcete stanici ulozit. Vase oblíbené stanice mzete vybírat stisknutím císla umístní z obrazovky FM rádia. 34 Pouzívání nástroj a aplikací Naucte se pracovat s nástroji a doplkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu. Pouzívání bezdrátové funkce Bluetooth Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth 1. Abyste umoznili ostatním zaízením nalezení telefonu, pejdte dol na Viditelnost telefonu a doleva nebo doprava na Viditelný. Nalezení jiných zaízení Bluetooth a spárování s nimi 1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zaízení, pokud jej má, a stisknte <OK>. Pejdte doleva nebo doprava na Vypnout a stisknte <Ulozit>. 40 Pouzívání kalkulacky 1. Základní matematické operace mzete provádt pomocí tlacítek, která odpovídají zobrazení kalkulacky. Pevod mn nebo jednotek 1. Zadejte mny nebo jednotky do píslusných polí. Nastavení casovace 1. Zadejte cas, který chcete odpocítat, a stisknte <OK>. Stisknutím Potvrdit zahájíte odpocítávání. Po dokoncení odpocítávání casovace mzete zastavit upozornní stisknutím <OK>. 41 Pouzívání stopek 1. Stiskem <Vynulovat> vymazete zaznamenané casy. Vytvoení textové poznámky 1. Zadejte text poznámky a stisknte Potvrdit. Správa kalendáe Zmna zobrazení kalendáe 1. Stisknte <Volby> Týdenní zobrazení nebo Zobrazit podle msíce. 42 Vytvoení události 1. Vybráním události zobrazíte její podrobnosti. Aktivace funkce baterka Funkce baterka vám rozsvícením displeje a podsvícení na nejvyssí úrove jasu umozní lépe vidt na tmavých místech. Chcete-li aktivovat funkci baterka, stisknte a podrzte navigacní tlacítko nahoru v základní rezimu nebo kdyz je zamknutá klávesnice. [. . . ] Bhem testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0, 556 wattu na kilogram. Pi normálním pouzití bude skutecná hodnota SAR pravdpodobn mnohem nizsí, protoze telefon vysílá jen takové mnozství energie, které je nutné k penosu signálu na nejblizsí základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nizsí úrovni kdykoli je to mozné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci. Prohlásení o shod na zadní stran této pírucky dokládá splnní evropské smrnice o rádiovém zaízení a telekomunikacním koncovém zaízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SC91E0

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SC91E0 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag