Návod k použití SAMSUNG SC7830 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SC7830. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SC7830 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SC7830.


SAMSUNG SC7830 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (860 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SC7830UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-4 ODSTRAOVÁNÍ POTÍZÍ Samodiagnostické funkce monitoru . VESA, DPM a DDC jsou registrované ochranné známky sdruzení Video Electronics Standard Association. Logo ENERGY STAR® je registrovanou ochrannou známkou Agentury pro ochranu zivotního prostedí USA. Vsechny ostatní ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem píslusných spolecností. Nejdlezitjsí bezpecnostní opatení 1-1 1-2 Péce a údrzba Údrzba vnjsího povrchu a obrazovky Výrobek cistte mkkým suchým hadíkem. · Necistte výrobek holavými látkami, napíklad benzenem nebo edidlem, ani vlhkým hadíkem. [. . . ] <Custom> Tento rezim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby. · · Tyto moznosti lze nastavit pouze v pípad, ze je externí vstup pipojen prostednictvím portu HDMI/DVI a polozka <PC/AV Mode> je nastavena na hodnotu <AV>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle> nebo <MagicEco>. MagicAngle Tato funkce vám umozní nastavit optimální kvalitu obrazu podle úhlu, pod kterým se díváte na obrazovku. Sledujete-li obraz pod úhlem zespodu, shora nebo ze strany monitoru, lze kvality srovnatelné se sledováním pímo zepedu dosáhnout tak, ze nastavíte rezim odpovídající dané poloze. Pi sledování pímo zepedu nastavte moznost <Off>. · · · · · · <Off> - Tuto moznost zvolte pi sledování zepedu. ­ tuto hodnotu zvolte, sledujete-li monitor shora. <Lean Back Mode1> <Lean Back Mode2> <Standing Mode> <Side Mode> -Tuto moznost zvolte pi sledování zleva nebo zprava. <Custom> -Pokud vyberete moznost <Custom>, bude výchozím nastavením hodnota <Lean Back Mode 1>. Uzivatelé mohou v pípad poteby nastavit vhodnou kvalitu obrazu. · · Coarse Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je funkce <MagicBright> nastavena do rezimu <Dynamic Contrast> nebo <Cinema>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicColor> nebo <Color Effect>. Odstrauje vertikální sum (ádky) z obrazovky. Umístní obrazovky lze po provedení úprav zmnit. V takovém pípad pesute obrazovku tak, aby se zobrazovala ve stedu zobrazovacího panelu, a to pomocí nabídky <H-Position>. · · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Pouzívání výrobku 3-46 NABÍDKA Color Effect POPIS Zmnou barev obrazovky lze zmnit celkovou atmosféru · · · · · <Off> - Vypíná funkc <color effect>. · · Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicColor>. Gamma Pomocí této nabídky mzete zmnit intenzitu barev stedního jasu. · <Mode1> - <Mode2> - <Mode3> Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. (Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je funkce <MagicBright> nastavena do rezimu <Dynamic Contrast> a <Cinema>. ) SIZE & POSITION NABÍDKA H-Position POPIS Pesune polohu oblasti zobrazení na obrazovce v horizontálním smru. · · Tato funkce je dostupná pouze v rezimu analog. Je-li v rezimu AV vstupem signál 720p, 1080i nebo 1080p, vyberte moznost <Screen Fit> a upravte vodorovnou polohu v úrovních 0 az 6. V-Position Pesune polohu oblasti zobrazení na obrazovce ve vertikálním smru. · · Tato funkce je dostupná pouze v rezimu analog. Je-li v rezimu AV vstupem signál 720p, 1080i nebo 1080p, vyberte moznost <Screen Fit> a upravte svislou polohu v úrovních 0 az 6. 3-46 Pouzívání výrobku NABÍDKA Image Size POPIS Dodáváno pouze s sirokoúhlými modely, nap. Pocítacové signály · · <Auto> - Obraz se zobrazuje s pomrem stran odpovídajícím vstupnímu signálu. [. . . ] K nastavení této funkce pouzijte softwarový nástroj nainstalovaný v pocítaci. STAV Indikátor napájení Spoteba energie BZNÝ PROVOZ Svítí 20 W REZIM ÚSPORY ENERGIE Bliká Mén nez 0, 3 watt NAPÁJENÍ VYPNUTO Vypnutý Mén nez 0, 3 watt Jestlize není nainstalován zádný vypínac pívodu elektrické energie, je hodnota spoteby energie nulová pouze po odpojení napájecího kabelu. 6-80 Dalsí informace 6-81 Specifikace NÁZEV MODELU Panel Velikost Oblast zobrazení Roztec bod Synchronizace Barva displeje Rozlisení Optimální rozlisení Maximální rozlisení Horizontální Vertikální 22 palc (55 cm) 473, 76 mm (H) x 296, 1 mm (V) 0, 282 mm (H) x 0, 282 mm (V) 30 ~ 81 kHz 56 ~ 75 Hz 16, 7 milión 1680 x 1050 pi 60Hz 1680 x 1050 pi 60Hz RGB analogový, DVI(Digital Visual Interface) Compliant Digital RGB Vstupní signál, ukoncený 0, 7 Vs-s ± 5% Oddlená H/V sync, slozená, SOG Úrove TTL (V vysoká 2, 0V, V nízká 0, 8V) Maximální hodinový kmitocet Napájení Kabel signálu 146MHz (analogový, digitální) Tento výrobek podporuje napájení 100 ­ 240 V. Zkontrolujte stítek na zadní stran výrobku ­ standardní naptí se mze v rzných zemích lisit. Kabel 15pin D-sub, odnímatelný DVI-D na konektor DVI-D, odnímatelný Rozmry (Síka x Výska x Hloubka) / Hmotnost (Stojan HAS) 510, 7 x 337, 8 x 68 mm (bez stojanu) 510, 7 x 393, 2 x 220, 0 mm / 5, 2 kg (se stojanem) 510, 7 x 403, 9 x 220, 0 mm / 5, 2 kg (Se stojanem Has-USB) Nkteré evropské oblasti:510, 7 x 383, 2 x 220, 0 mm / 5, 2 kg (se stojanem) Nkteré evropské oblasti:510, 7 x 393, 9 x 220, 0 mm / 5, 2 kg (Se stojanem HasUSB) Údaje týkající se prostedí Provoz Skladovací teplota: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlhkost :10 % - 80 %, bez kondenzace Skladování Skladovací teplota: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlhkost: 5 % - 95 %, bez kondenzace Naklopení -5°~22° B2240W / B2240WX Provedení a specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SC7830

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SC7830 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag