Návod k použití SAMSUNG SC4795 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG SC4795. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG SC4795 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG SC4795.


SAMSUNG SC4795 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (15101 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG SC4795UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · JavaTM je ochranná známka spolecnosti Sun Microsystems, Inc. · Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation. · Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní znacky sdruzení Wi-Fi Alliance. Pouzívání této pírucky [ iii Obsah Informace k bezpecnosti a pouzívání . . . . . . . . 1 Bezpecnostní upozornní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bezpecnostní opatení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dlezité informace k pouzívání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pedstavení vaseho mobilního telefonu . . [. . . ] Pi prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladní. Pouzívání základních funkcí Zobrazení videí V rezimu Menu vyberte Moje soubory Videa slozka s videosoubory videosoubor. FM rádio mzete ovládat pomocí následujících ikon: Ikona Funkce Naladní rádiové stanice; výbr ulozené rádiové stanice (stisknutí a podrzení) Zapnutí FM rádia Pouzívání základních funkcí Poslech hudebních soubor Zacnte pesunutím soubor do telefonu nebo na pamovou kartu: · Stazením z webu. 37 · Stazením z pocítace pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. 54 · Zkopírováním soubor na pamovou kartu. 49 · Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. 50 Po pesunutí hudebních soubor do telefonu nebo na pamovou kartu: 1. Vyberte hudební kategorii hudební soubor. Vypnutí FM rádia Záznam skladeb z FM rádia Otevení seznamu oblíbených / / Zmna zvukového výstupu Nastavení automatického peladní frekvence stanice FM rádia, jestlize je momentální radiosignál slabý . Pehrávání mzete ovládat pomocí následujících ikon: Ikona Funkce Pozastavení pehrávání Pehrání nebo pokracování v pehrávání Pechod zpt; vyhledávání zpt v souboru (stisknutí a podrzení) Pechod vped; vyhledávání vped v souboru (stisknutí a podrzení) 1 1 1 Prohlízení webu Naucte se procházet a oznacovat své oblíbené webové stránky. · Pístup k webu a potvrzení mediálního obsahu mze být dodatecn zpoplatnno. · V závislosti na poskytovateli sluzeb mze být menu prohlízece oznaceno jinak. · Dostupné ikony se mohou lisit v závislosti na poskytovateli sluzeb a oblasti. Pouzívání základních funkcí Aktivace rezimu náhodného pehrávání ( : zapnuto, : vypnuto) Zmna zvukového efektu Zmna rezimu opakování ( : vypnuto, : opakovat jednu, : opakovat vse) Prohlízení webových stránek 1. Aktuální hovor ukoncíte stisknutím [ ]. Pouzívání pokrocilých funkcí Konferencní hovor 1. Zavolejte první osob, kterou chcete pidat do konferencního hovoru. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osob. Dalsí úcastníky mzete pidat opakováním krok 2 a 3. Chcete-li konferencní hovor ukoncit, stisknte [ ]. 42 Volání na mezinárodní císlo 1. V základním rezimu zadáte znak + vybráním moznosti Klávesnice a stisknutím a podrzením 0. Zadejte celé císlo, na které chcete volat (kód zem, smrové císlo oblasti a telefonní císlo), a pak stisknte [ ]. Volání kontaktu z kontakt Na císla mzete volat pímo z cásti Kontakty pomocí ulozených kontakt. Vyberte vedle císla, které chcete vytocit Odmítnutí hovoru Chcete-li odmítnout píchozí hovor, stisknte [ Volající uslysí obsazený tón. ]. Chcete-li automaticky odmítat volání z urcitých císel, pouzijte automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání: 1. V rezimu Menu vyberte Nastavení Nastavení aplikací Volat Vsechny hovory Automaticky odmítnout. [. . . ] Po dokoncení odpocítávání mzete vypnout upozornní petazením posuvníku do polohy Stop. Vytváení nových poznámek 1. Zadejte text poznámky a vyberte Hotovo. Správa kalendáe Naucte se mnit zobrazení kalendáe a vytváet události. Zobrazení událostí Zobrazení událostí pro urcitý den: 1. Zobrazení událostí podle typu události: 1. Vybráním události zobrazíte podrobnosti. Zmna zobrazení kalendáe 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG SC4795

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG SC4795 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag