Návod k použití SAMSUNG RSH7UNBP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG RSH7UNBP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG RSH7UNBP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG RSH7UNBP.


SAMSUNG RSH7UNBP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5206 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG RSH7UNBP UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (4097 ko)
   SAMSUNG RSH7UNBP (5982 ko)
   SAMSUNG RSH7UNBP (12664 ko)
   SAMSUNG RSH7UNBP annexe A (903 ko)
   SAMSUNG RSH7UNBP QUICK GUIDE (1331 ko)
   SAMSUNG RSH7UNBP QUICK GUIDE (1331 ko)
   SAMSUNG RSH7UNBP QUICK GUIDE (VER.1.0) (239 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG RSH7UNBP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] návod k obsluze a instalaci Chladnicka Czech republic pedstavujte si moznosti Dkujeme vám, ze jste si zakoupili výrobek spolecnosti Samsung. Pokud se zaregistrujete na následující adrese, získáte lepsí servis: www. samsung. com/register Vlastnosti vasí nové chladnicky nEJDLEZitJSí VLastnosti VaSí noVÉ CHLaDniCKy Vase chladnicka Samsung Side-By-Side je prostorov úsporná, poskytuje netradicní zpsoby uskladnní a je energeticky úsporná. · sKrytÉ Panty a DVEE s/w Lesklé panty a dvee s/w dodávají vkusný a stylový vzhled baru zepedu. · Zásuvka Coolselect ZoneTM(V ZÁVisLosti na MoDELu) Zásuvka CoolSelect je vybavena spickovou vlastností, díky které mzete potraviny pomocí tlacítek Quick Cool, Thaw nebo Select pímo v zásuvce rychle ochladit, rozmrazit nebo chladit. Teplotu v zásuvce je mozno nastavit na hodnoty Cool nebo 0 Zone. · snaDnÉ otEVírÁní(V ZÁVisLosti na MoDELu) Speciální dvení systém "Easy Handle" umozuje lehké a plynulé otevírání dveí a pispívá ke spokojenosti uzivatel. · CErnÝ DisPLEJ s inDiKÁtory (V ZÁVisLosti na MoDELu) Skrz cerné luxusní okénko si mzete vychutnat vkusný a jasný design. · DoMÁCi Bar oVLaDatELnÝ JEMnÝM stisKEM ­ tyP soft touCH(V ZÁVisLosti na MoDELu) Domácí bar typu Soft Touch vám umozní jednoduché otevírání jemným stiskem, stací zatlacit a podrzet a zave se na zámek pomocí tlumícího systému. · snaDno PEMístitELnÁ PiHrÁDKa(V ZÁVisLosti na MoDELu) Nové provedení pihrádky, umozující pesunutí soucasn s potravinami. Uzitecné pro skladování zákusk, kolác apod. · Zásobník výborné konstrukce na led a na vodu Rychlý a snadný pístup k filtrované vod a kostkám/drcenému ledu díky vnjsímu dávkovaci external dispenser. ·Clear View icemaker Výrobník ledu je umístn pímo ve dveích mraznicky a tím usnaduje vyuzít prostoru uvnit chladnicky. [. . . ] Pojistka DÍL CISTICE VODY water tap. Pokyny pro výmnu 1. Zasute trubku pívodu vody do vstupní strany filtru az nadoraz. VSTUPNÍ STRANA ­ SMR PRTOKU VÝSTUP Poznámka : ez musí být v pravém úhlu k podélné ose trubice, aby nedocházelo k úniku vody. 4. Po vlození trubice pevn nasate pojistku, která bude drzet trubici na míst. 5. Pokud se vám nepodaí únikm zamezit, pestate zaízení pouzívat a kontaktujte naseho obchodního zástupce. Ped pouzitím filtr 5 minut proplachujte. 22_ nastavení nastavení vasí chladnicky typu side-by-side Z cistice odstrate veskeré zbytky. (Model s cisticem. ) - Otevete hlavní vodovodní kohout a zkontrolujte, zda voda vtéká do pítokové cásti cistice. - Pokud voda potrubím netece, zkontrolujte, zda je kohoutek otevený. - Nechejte kohoutek otevený, dokud nepotece cistá voda a zbytkový materiál z výroby nebude vypláchnut. VÝTOKOVÁ STRANA CISTICE CISTIC PRÍVOD VODY 01 nastaVEní VODA Pipevnní pojistky cistice - Pidrzte pojistku cistice ve vhodné poloze (nap. pod dezem) a pevn ji pisroubujte. POJISTKA CISTICE VODNÍ TRUBICE Cistic pipevnte. - Pipevnte cistic v poloze podle obrázku vpravo. POJISTKA CISTICE CISTIC Pipojte chladnicku k vodovodnímu pívodu - Odstrate kryt kompresoru chladnicky. - Pipojte vodovodní pípojku k ventilu podle obrázku. - Nasate nazpt kryt kompresoru chladnicky. VODOVODNÍ POTRUBÍ SPOJOVACÍ MATICE KRYT KOMPRESORU CHLADNICKY Vodovodní pípojku zajistte. - Pouzijte píchytku "A" k pipevnní potrubí ke stn (zadní strana chladnicky). - Po zajistní vodovodního potrubí se ujistte, zda není nadmrn ohnuté, piskípnuté nebo pimácknuté. PÍCHYTKA A VODOVODNÍ POTRUBÍ nastavení _23 Odstranní jakýchkoliv necistot z pívodního potrubí po instalaci filtru. 1. Otevete hlavní pívod vody a ventil k pívodnímu potrubí. Nechejte protékat vodu pes zásobník, dokud z výstupu nevytéká cistá voda (approx. Vycistíte tak systém pívodu vody a odstraníte vzduch z potrubí. V nkterých domácnostech bude nutné delsí proplachování. Otevete dvee chladnicky a zkontrolujte, zda není okolo filtru njaká netsnost. Nov instalovaná vlozka vodního filtru mze zpsobovat, ze na zacátku provozu voda z chladice pitné vody prudce vystíkne. Tento jev není zádnou pekázkou pro provoz. Led Voda Zkontrolujte mnozství vody dodávané do tvoítka na led. 1. Kdyz stisknete tlacítko Test na 3 sekundy, naplní se tvoítko na led vodou. Zkontrolujte, ze je napustno správné mnozství vody (viz vyobrazení uvedené níze). . Pokud je hladina pílis nízko, budou kostky ledu malé. [. . . ] Jedná se o normální zvuk, který vzniká v dsledku smrsování nebo rozpínání rzného píslusenství pi zmnách teploty uvnit chladnicky. · Jisté mnozství tepla je normální, protoze v celních hranách chladnicky je instalováno antikondenzacní zaízení, které zabrauje tvorb kondenzátu. Kondenzát se mze vytváet v pípad, ze ponecháte dvee chladnicky delsí dobu otevené. · Vyckali jste po instalaci pívodu vody 12 hodin, nez jste zacali vyrábt led? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG RSH7UNBP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG RSH7UNBP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag