Návod k použití SAMSUNG RSA1WTVG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG RSA1WTVG. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG RSA1WTVG bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG RSA1WTVG.


SAMSUNG RSA1WTVG : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5149 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG RSA1WTVG UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (5224 ko)
   SAMSUNG RSA1WTVG (11752 ko)
   SAMSUNG RSA1WTVG QUICK GUIDE (VER.1.0) (1169 ko)
   SAMSUNG RSA1WTVG DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (87 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG RSA1WTVG

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] RSA1W*** Chladnicka Návod k obsluze CESKY pedstavte si moznosti Dkujeme, ze jste se rozhodli pro nákup výrobku Samsung. Chcete-li vyuzívat komplexní sluzby, zaregistrujte svj výrobek na adrese www. samsung. com/global/register Voln stojící pístroj ???_ 1 Vlastnosti vasí nové chladnicky NEJDLEZITJSÍ VLASTNOSTI VASÍ NOVÉ CHLADNICKY Chladnicka Samsung typu side-by-side je vybavena mnoha uzitecnými vlastnostmi pro úsporu prostoru i energie a inovativní skladování potravin. · SKRYTÉ ZÁVSY A STÍBRNÉ/BÍLÉ DVEE Hladké skryté závsy a stíbrné/bílé dvee tvoí elegantní a stylový hranatý celní vzhled. · VYSOKÝ ZÁSOBNÍK Po doplnní cisté vody do vodní nádrze ve dveích chladnicky je velmi snadné nacerpat vodu bez nutnosti otevení dveí. · CERNÝ JASNÝ LED DISPLEJ Díky luxusnímu cernému okénku zaznamenáte elegantní a cistý design. Zapiste si model a sériové císlo pro budoucí pouzití. Modelové oznacení naleznete na levém boku chladnicky. Model # Sériové císlo # 2_vlastnosti Informace týkající se bezpecnosti INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPECNOSTI · VAROVÁNÍ · UPOZORNNÍ Ped pouzíváním chladnicky si pozorn pectte tento návod a ponechejte si ho pro pípadné dalsí pouzití. [. . . ] Dvee zvedejte rovn nahoru 6 . 12_nastavení Instalace chladnicky typu side-by-side NASAZENÍ DVEÍ CHLADNICKY Az umístíte chladnicku na plánované místo, mzete znovu namontovat dvee. Nasate horní hídel závsu 3 do otvoru v rohu dveí mraznicky 4 . Zkontrolujte, ze je závs vyrovnaný mezi horním otvorem závsu 5 a otvorem skín 6 , a pisroubujte srouby závsu 7 a spodní sroub 8 otácením ve smru hodinových rucicek. 8 7 5 6 3 4 2. Nasate pední cást krytu vrchního závsu 9 na celo horního závsu a upevnte kryt sroubem 10. 10 9 nastavení_13 MONTÁZ DVEÍ CHLADNICKY NAZPT 1. Nasate otvor v rohu dvíek chladnicky 3 na spodní závs 4 . 3 4 2. Do otvoru na závsu 6 nasate horní hídel závsu 5 . Zkontrolujte, ze je závs vyrovnaný mezi horním otvorem závsu 7 a otvorem nahoe na skíni 8 Potom pisroubujte srouby závs 9 a spodní sroub 10 otácením ve smru hodinových rucicek. 3. Zapojte zpt kabely a nasate pední cást krytu vrchního závsu 11 na celo horního závsu 12 a upevnte kryt sroubem. 12 11 14_nastavení Instalace chladnicky typu side-by-side Optovná montáz krytu pedních nozek Nez namontujete kryt, zkontrolujte pípojku vody na pípadné netsnosti. Nasate kryt pedních nozek a zajistte jej otocením tí pídrzných sroub ve smru chodu hodinových rucicek tak, jak je zobrazeno na obrázku. 01 NASTAVENÍ Kryt pedních nozek Sroub nastavení_15 Instalace chladnicky typu side-by-side VYROVNÁNÍ CHLADNICKY Nyní, kdyz jsou na chladnicce opt nasazeny dvee, musíte uvést chladnicku do vodorovné polohy, abyste mohli provést vyrovnání dveí. Nebude-li chladnicka ve vodorovné poloze, nebudete moci dvee dokonale vyrovnat. Stavitelná je rovnz pední strana chladnicky. Dvee mraznicky jsou níze nez dvee chladnicky Vlozte plochý sroubovák do drázky ovládací pácky a otácením ve smru nebo proti smru chodu hodinových rucicek vyrovnejte mraznicku. Nozka Sroubovák Dvee mraznicky jsou výse nez dvee chladnicky Vlozte plochý sroubovák do drázky ovládací pácky a otácením ve smru nebo proti smru chodu hodinových rucicek vyrovnejte chladnicku. Nozka Sroubovák Pouzijte postup seízení dveí uvedený v následujícím oddílu. 16_nastavení Instalace chladnicky typu side-by-side SEIZOVÁNÍ DVEÍ Aby bylo mozné dvee dokonale vyrovnat, musí být chladnicka ve vodorovné poloze. Pokud potebujete pomoc, pectte si pedchozí oddíl, který popisuje vyrovnání chladnicky. Dvee mraznicky jsou výse nez dvee chladnicky 01 NASTAVENÍ Seizovací prvek Postup seizování je stejný. Otevete dvee a postupn je seite následujícím zpsobem: 1. Odsroubujte matici 1 spodního závsu az po horní okraj sroubu 2 . 3 Klíc 2 Sroub 1 Matice Az matici povolíte 1 , pomocí dodaného imbusového klíce povolte 3 (proti smru chodu hodinových rucicek) sroub 2 . Upravte výskový rozdíl mezi dvemi otocením sroubu 2 ve smru hodinových rucicek . nebo proti smru 3 2 Klíc Sroub Otácením ve smru chodu hodinových rucicek se dvee zvedají. 3. Po nastavení dvíek otácejte maticí 1 ve smru hodinových rucicek az po spodní konec sroubu, potom sroub opt dotáhnte pomocí klíce 3 , aby byla matice utazená 1 . 3 1 Klíc 2 Sroub Matice Pokud matici nezajistíte, sroub se mze povolit. nastavení_17 Obsluha chladnicky SAMSUNG typu side-by-side PÍPRAVA CHLADNICKY K POUZITÍ Po instalaci své nové chladnicky jste pipraveni nastavit a vyuzívat vsechny vlastnosti a funkce tohoto spotebice. Az provedete následující kroky, chladnicka by mla být pln funkcní. Pokud nebude, nejprve zkontrolujte zdroj napájení a zkuste si pecíst oddíl o odstraování problém na konci tohoto návodu. [. . . ] · · · · ESENÍ Zkontrolujte, zda je zástrcka napájecího kabelu správn pipojena do zásuvky. Není ovládací prvek pro regulaci teploty na pedním panelu nastavený na nejchladnjsí teplotu?Není chladnicka umístna na pímém slunci nebo v tsné blízkosti tepelného zdroje?Není zadní stna chladnicky pílis blízko zdi, a nebrání tak proudní vzduchu? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG RSA1WTVG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG RSA1WTVG bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag