Návod k použití SAMSUNG RS20BRHS UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG RS20BRHS. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG RS20BRHS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG RS20BRHS.


SAMSUNG RS20BRHS UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7007 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG RS20BRHS (15097 ko)
   SAMSUNG RS20BRHS QUICK GUIDE (1169 ko)
   SAMSUNG RS20BRHS OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG RS20BRHSUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] AMERICKÁ CHLADNICKA NÁVOD K POUZITÍ A POKYNY K INSTALACI Model: RS20B* RS20C* RS20N* RS20V* RS20S* Ped uvedením tohoto zaízení do provozu si pectte pozorn tento návod a uchovejte ho pro pípadné dalsí pouzití na dostupném a bezpecném míst. Pi pouzití dodrzujte provozní pokyny a píslusná bezpecnostní opatení uvedená v tomto návodu. Nase výrobky jsou neustále zdokonalovány a proto si vyhrazujeme právo na zmny bez pedchozího upozornní. Voln stojící pístroj Obsah BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 POKYNY K OBSLUZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tlacítko Freezer Teplotu v mraznicce nastavíte opakovaným stiskem tohoto tlacítka. Teplota bude nastavována krokov mezi -14 °C a -25 °C Power Cool (výkonné chlazení) Urychluje proces chlazení uvnit chladnicky. Tlacítko Fridge Teplotu v chladnicce nastavíte opakovaným stiskem tohoto tlacítka. Teplota bude nastavována krokov mezi 1 °C a 7 °C. DIGITÁLNÍ PANEL Freeze Temp (teplota v mraznicce): Ukazuje aktuální teplotu v mraznicce. Fridge Temp (teplota v chladnicce): Ukazuje aktuální teplotu v chladnicce. Power Freeze · Tento indikátor svítí, pokud stisknete tlacítko Power Freeze. Stisknte tlacítko, pokud chcete, aby bylo nastavené teploty dosazeno rychleji. · Optovným stiskem tlacítka rezim Power Freezer (výkonné mrazení) zrusíte. Power Cool · Tato kontrolka svítí, pokud stisknete tlacítko Power Cool (výkonné chlazení). (výkonné chlazení) Stisknte tlacítko, pokud chcete, aby bylo nastavené teploty dosazeno rychleji. Hotový led je automaticky ukládán do hlavního zásobníku na led. Po naplnní zásobník vysute a led pouzijte. POUZITÍ DOMÁCÍHO BARU S PEPÁZKOU 1 2 Otevete dvíka pepázky. 3 4 Po pouzití potraviny nebo nápoje vyjmte. Vlozte do boxu potraviny nebo nápoje. Dvíka pepázky zavete. 7 NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN 1 2 3 4 5 Pihrádka na potraviny K ulození malých balení mrazených potravin. Tvrzená sklenná police K ulození vsech druh mrazených potravin. Pihrádka k ulození masa a suchých potravin K ulození masa a suchých potravin. Ulozené potraviny by mly být bezpecn obaleny fólií nebo jiným vhodným obalovým materiálem. Tvrzená sklenná police · Zajisuje bezpecné pouzití. Pihrádka na cerstvé potraviny (volitelné) · Udrzuje chu potravin a prodluzuje jejich cerstvost. V této pihrádce uchovávejte sýr, maso, zákusky, ryby nebo jiné pokrmy, které se rychle spotebují. 8 NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN 6 Zásuvka na cerstvé ovoce & zeleninu (horní) · · Je urcená pro skladování ovoce a zeleniny. Tato zásuvka udrzí dlouho cerstvost a to díky syntetickému LED osvtlení, které je umístné za ní. 7 Zásuvka na cerstvý salát (spodní) · · Je urcená pro skladování ovoce a zeleniny. Tato zásuvka je pomrn vzduchotsná a potraviny zde ulozené nebudou ovlivnny ostatními potravinami ulozenými v mraznicce, proto si uchovají i uvnit mraznicky svou chu. 8 9 10 11 12 13 Pihrádka na mlécné výrobky · Pro ulození tucných potravin jako nap. másla a sýr. Pihrádka na potraviny · Pro ulození takových potravin jako jsou mléka a jogurty v malých baleních. Pihrádka pro ulození lahví · Je urcena k ulození rzných typ lahví a plechovek. Pihrádka na vejce · Vejce naskládejte na misku a tu v chladnicce polozte na nerozbitnou sklennou polici. Domácí bar · Je urcen pro casto pouzívané nápoje a potraviny. Tácek na výrobu ledu Je pouzíván na výrobu ledu. Pokud led nevyrábíte, mzete tácek vyjmout. POZNÁMKA · Potraviny uskladnné v teplot pod 5 °C mohou zmrznout. · Teplota v chladnicce se zvýsí, pokud do ní vlozíte najednou vtsí mnozství teplých potravin. · Po zapnutí chladnicky trvá nkolik hodin, nez chladnicka dosáhne nastavené teploty. · Potraviny vlozte do chladnicky, az dosáhne dostatecn nízké teploty. [. . . ] Bhem pohybu této smsy uslysíte tichý zvuk. 5 Zvuk praskání ledu Bhem chodu chladnicky z dvodu teplotních rozdíl a rozpínání a smrsování se rozpínají potraviny nebo odpaovac a potrubí a vydávají praskavý zvuk. 3 "Chrastní" Pi zapínání nebo vypínání chladnicky vydávají elektrické komponenty, nap. ovládací panel, jistic a teplotní chránic, "chrastivý" zvuk a to z dvodu konstantního vypnutí nebo zapnutí. 15 OMEZENÍ PRO OKOLNÍ TEPLOTU Tato chladnicka s mraznickou je zkonstruována pro provoz pi teplotách okolí, které odpovídají klimatické tíd uvedené na typovém stítku. Teplotní tída Oblasti pi mírném pásmu Mírné pásmo Subtropické pásmo Pásmotropické Symbol SN N ST T Max. 10 °C 16°C 18°C 18°C POZNÁMKY: Vnitní teplota mze být ovlivnna rznými faktory, jako je nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG RS20BRHS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG RS20BRHS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag