Návod k použití SAMSUNG RL34SCPS UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG RL34SCPS. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG RL34SCPS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG RL34SCPS.


SAMSUNG RL34SCPS UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4816 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG RL34SCPS (1568 ko)
   SAMSUNG RL34SCPS DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (87 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG RL34SCPSUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] RL34E* RL34S* RL34H* RL37H* RL34L* RL37L* RL40E* RL40S* RL40H* RL40W* RL40Z* RL40L* Chladnicka Návod k obsluze CZ pedstavte si moznosti Dkujeme, ze jste se rozhodli pro nákup výrobku Samsung. Chcete-li vyuzívat komplexní sluzby, zaregistrujte svj výrobek na adrese www. samsung. com/global/register Voln stojící pístroj vlastnosti vasí nové chladnicky Nejdlezitjsí vlastnosti vasí nové chladnicky Vase chladnicka Samsung je vybavena inovacními skladovacími a energeticky úspornými funkcemi. · Nepímé chlazení a frost-free Chladnicka má nepímé chlazení a funkci frost-free s automatickým odmrazováním a rovnomrnou distribucí chladného vzduchu uvnit chladnicky. · Duální ovládání teploty (RL40E*, RL40H*, RL40Z*, RL34E*, RL34H*, RL37H*) Teplotu v chladnicce a mraznicce mzete zobrazit a ovládat samostatn. · Levé/pravé otevírání dveí Smr otevírání dveí mzete upravit podle vasich poteb. Zapiste si model a sériové císlo pro budoucí pouzití. Modelové oznacení naleznete na levém boku chladnicky. [. . . ] · Chcete-li teplotu v mraznicce zmnit: ­ Stisknte tlacítko FRE. TEMP. - Jedním nebo nkolika stisknutími tlacítka FRE. TEMP zobrazte pozadovanou teplotu (2). Po dosazení teploty -25 °C se na displeji znovu zobrazí -14 °C. · Teplotní rozsah mraznicky: -14 °C az -25 °C 4. Tlacítko dovolená · Pokud se chystáte na dlouhou dovolenou nebo sluzební cestu, nebo pokud nebudete chladnicku delsí dobu pouzívat, stisknte tlacítko VACATION (dovolená). · Indikátor Vacation (3) zstane rozsvícený a aktivují se funkce rezimu dovolené. - Ped stisknutím tlacítka dovolená musíte vyprázdnit chladnicku (3). - Budete-li mimo domov mén nez ti týdny, nemusíte chladnicku odpojovat od zdroje energie. Pokud vsak budete mimo domov déle, vyjmte vsechny potraviny, chladnicku odpojte od zdroje energie a vycistte, vypláchnte a vysuste. UPOZORNNÍ 5. Tlacítko super mrazení · · · · Pouzívá se pro zapnutí nebo vypnutí funkce rychlého mrazení. Indikátor Super Freeze (4) zstane rozsvícený a aktivuje se funkce super mrazení. Po dobu zapnutí této funkce bude chladicí zaízení nepetrzit zapnuto, aby mohlo prostor uvnit mraznicky vychladit na velmi nízkou teplotu. · Funkce pro super mrazení se vypíná automaticky. Po dokoncení procesu rychlého mrazení se indikátor Super Freeze (4) vypne a mraznicka se pepne zpt na naposledy nastavenou teplotu. · Funkci super mrazení zrusíte opt stisknutím tohoto tlacítka. Potebujete-li zmrazit velké mnozství potravin, nez pouzijete tlacítko Power Freeze, nastavte co nejnizsí teplotu v mraznicce. provoz_11 provoz vasí chladnicky 6. Tlacítko alarmu · Pokud stisknete tlacítko alarmu, aktivuje se a zobrazí se (5). Alarm se aktivuje, pokud po urcitou dobu necháte otevené dvee chladnicky. · Pokud chcete alarm vypnout, je-li aktivní, znovu stisknte tlacítko alarmu. · Mraznicka nemá funkci alarmu, která by upozorovala na otevené dvee. · Pokud jste jiz zvolili funkci super mrazení nebo rezim dovolené a stisknete jedno z ostatních tlacítek, zrusíte aktuální rezim a bude zvolen rezim odpovídající vybranému tlacítku. B:RL40S*, RL40W*, RL40L*, RL34S*, RL34L*, RL37L* 1. Tlacítko Power (vypínac) · Pokud chcete chladnicku vypnout, podrzte tlacítko stisknuté 3 sekundy. [. . . ] · Tyto zvuky vznikají pi smrsování a expanzi rzného píslusenství. · Teplovzdorné trubky jsou nainstalovány v pedních rozích spotebice, aby se zabránilo vytváení kondenzace. Pi vzrstu okolní teploty vsak tento zpsob prevence nemusí být vzdy úcinný. · Pi velmi vlhkém pocasí mze pi styku vlhkosti ve vzduchu s chladným povrchem spotebice docházet na vnjsím povrchu spotebice ke vzniku kondenzace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG RL34SCPS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG RL34SCPS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag