Návod k použití SAMSUNG PS58C6500TW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG PS58C6500TW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG PS58C6500TW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG PS58C6500TW.


SAMSUNG PS58C6500TW : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (83286 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG PS58C6500TW (84959 ko)
   SAMSUNG PS58C6500TW (107772 ko)
   SAMSUNG PS58C6500TW QUICK GUIDE (VER.1.0) (2376 ko)
   SAMSUNG PS58C6500TW DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (97 ko)
   SAMSUNG PS58C6500TW POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (173 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG PS58C6500TW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: · The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. · The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. Before replacing the plug cover make sure that: · If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug. [. . . ] POZNÁMKA · LC-32D65E, LC-37D65E: Jestlize provedete nastavení , , Dolby Digital" a budete pijímat zvukový formát Dolby Digital, výstupem bude zvuk Dolby Digital. Jestlize provedete nastavení , , PCM", výstupem bude zvuk PCM bez ohledu na to, jaké zvukové formáty budete pijímat. · LC-32DH65E, LC-32DH65S, LC-37DH65E, LC37DH65S: Jestlize provedete nastavení , , Dolby Digital" a budete pijímat zvukový formát Dolby Digital nebo Dolby Digital Plus, výstupem bude zvuk Dolby Digital. Jestlize provedete nastavení , , PCM", výstupem bude zvuk PCM bez ohledu na to, jaké zvukové formáty budete pijímat. Zesilovac s analogovým vstupem zvuku 18 Pipojení vnjsích zaízení Vlození karty CA Kódované digitální vysílání lze pijímat jen pokud do slotu CI na TV zasunete modul Common Interface Module (modul CI) s kartou CA (Strana 8). Obvykle je mzete zakoupit u prodejce. Kontrola informací o modulu CI POZNÁMKA · Zkontrolujte, zda je modul CI správn zasunut. · Toto menu je k dispozici jen u digitálních stanic. 1 2 3 Vlození karty CA do modulu CI Stisknte MENU a zobrazí se obrazovka , , MENU". Stiskem c/d vyberte , , Digitální nastavení". · Obsah tohoto menu závisí na poskytovateli modulu CI. 1 Kartu CA zatlacte stranou se zlatými kontakty smrem ke stran modulu CI oznacené logem poskytovatele, kartu CA zasute do modulu CI az na doraz. Viz sipka vytistná na kart CA. Stiskem a/b vyberte , , Menu CI" a pak stisknte OK. E Modul Obecné informace o modulu CI. E Menu Moznost nastavení parametr kartu CA. E Dotaz Moznost zadávání císelných hodnot, napíklad hesel. POZNÁMKA · Obsah jednotlivých obrazovek závisí na poskytovateli modulu CI. Zasunutí modulu CI do slotu CI 2 Opatrn zasute modul CI do slotu CI, kontakty otocenými dopedu. Logo na modulu CI musí ze zadní strany TV míit smrem dopedu. Dejte pozor, abyste modul neohnuli. 19 AQUOS LINK Ovládání zaízení HDMI pomocí AQUOS LINK Co je to AQUOS LINK? Pomocí protokolu HDMI CEC (Consumer Electronics Control) lze pes AQUOS LINK interaktivn ovládat slucitelné soucásti systému (AV zesilovac, DVD pehrávac/rekordér, Blu-ray pehrávac/rekordér) jedním dálkovým ovladacem. 2 Stiskem a/b vyberte , , Pouzití informací o zánru" a pak stisknte OK. 3 Stiskem c/d vyberte , , Zap" a pak stisknte OK. Automatické zapnutí Pokud je tato funkce aktivována, je mozné pehrávání jedním dotykem. V dob, kdy je televizor ve stavu Standby, automaticky se zapne a spustí pehrávání obrazu ze zdroje signálu HDMI. 1 Opakujte kroky 1 az 3 postupu Ovládání AQUOS LINK. 2 Stiskem a/b vyberte , , Automatické zapnutí" a pak stisknte OK. POZNÁMKA · Výchozí tovární nastavení této polozky je , , Vyp". 21 AQUOS LINK Pouzívání zaízení AQUOS LINK AQUOS LINK umozuje ovládání pipojených HDMI zaízení jedním dálkovým ovladacem. 1 Otevete výklopný kryt dálkového ovladace. 2 Stiskem PLAY I spuste pehrávání titulu. · Jestlize chcete spustit pehrávání s pouzitím seznamu nahraných program z pehrávace disk AQUOS BD/ rekordéru AQUOS viz pravý sloupec, cást , , Pehrávání nahrávek titul pomocí AQUOS LINK". 1 2 Odklopte víko dálkového ovládání a pak stisknte tlacítko OPTION. Stiskem a/b vyberte , , Menu Start" a pak stisknte OK. POZNÁMKA · Pokud pipojené zaízení není touto funkcí vybaveno nebo pokud je ve stavu, kdy nemze zobrazit menu (probíhá nahrávání, pepnutí do stavu standby apod. ), tato funkce nemusí být k dispozici. 3 Stiskem FWD J aktivujete pevíjení vped. Stiskem B zaízení pipojené pes HDMI zapnete/vypnete. Pehrávání nahrávek titul pomocí AQUOS LINK Tato sekce vysvtluje, jak pehrát titul na pehrávaci disk AQUOS BD/rekordéru AQUOS. 1 Odklopte víko dálkového ovládání a pak stisknte tlacítko OPTION. [. . . ] POZNÁMKA · Pokud TV úspsn stáhne nový software, je aktualizováno hlásení v , , Seznamu zpráv" v menu , , Informace". · Aktualizace softwaru nebude provedena, jestlize v zadané dob stahování nebude k dispozici zádný nový software. VYMAZÁNÍ PIN 1 2 Otevete , , MENU" > , , Nastavení". Stiskem a/b vyberte , , Automatická instalace", , , Nastavení programu", , , Dtský zámek" nebo , , Nulovat" a pak stisknte OK. Zobrazí se okno pro zadání PIN. 3 Stisknte a soucasn pidrzte Pr a ik na TV, dokud se na obrazovce neobjeví hlásení. 41 Dodatek Technické údaje Polozka Panel LCD Rozlisení Norma video Funkce TV TV norma Analogue Digital Pijímaný kanál VHF/UHF CATV Systém ladní TV STEREO/DVOJJAZYCNÝ Jas Zivotnost lampy pro osvit Pozorovací úhly Audio výkon Reproduktory Zásuvky Anténa RS-232C EXT1 EXT2 EXT3 EXT4 HDMI1 (EXT5) HDMI2 (EXT6) HDMI3 (EXT7) EXT8 USB DIGITAL AUDIO OUTPUT C. I. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG PS58C6500TW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG PS58C6500TW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag