Návod k použití SAMSUNG PS50C6900YW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG PS50C6900YW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG PS50C6900YW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG PS50C6900YW.


SAMSUNG PS50C6900YW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (88428 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG PS50C6900YW (53584 ko)
   SAMSUNG PS50C6900YW QUICK GUIDE (715 ko)
   SAMSUNG PS50C6900YW QUICK GUIDE (VER.1.0) (2357 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG PS50C6900YWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pouzité znacky Zakázáno Nerozebírejte Nedotýkejte se Dlezité, ctte s porozumním Odpojte od zdroje elektrické energie Uzemnte, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem Napájení Není-li výrobek po delsí dobu pouzíván, nastavte pocítac do rezimu DPM. Pokud pouzíváte spoic obrazovky, nastavte jej do rezimu aktivní obrazovky. Vyobrazení zde uvedená mají jen referencní úcel a nevztahují se na vsechny pípady (nebo zem). Odkaz na pokyny ohledn potlacení efektu zbytkového obrazu Nepouzívejte poskozený napájecí kabel nebo zástrcku ani poskozenou nebo uvolnnou zásuvku. [. . . ] (Pokud jednotka, do které byl disk CD vlozen nenese oznacení D: \, zadejte píslusné písmeno. ) Jak odstranit software Natural Color V nabídce , , Start" zvolte polozky , , Setting/Control Panel (Nastavení/Ovládací panely)" a poklepejte na ikonu , , Add/Delete a program (Pidat nebo odebrat programy)". Ze seznamu vyberte polozku Natural Color a klepnte na tlacítko , , Add/Delete (Zmnit nebo odebrat)". 26 Pouzívání softwaru MagicTuneTM Instalace 1. Poznámka Pokud se na hlavní obrazovce nezobrazí automaticky otevené okno pro instalaci softwaru, nainstalujte program MagicTune pomocí spustitelného souboru na disku CD. Vyberte jazyk instalace a klepnte na tlacítko , , Next (Dalsí)". Kdyz se objeví okno Prvodce InstallShield, klepnte na tlacítko , , Next (Dalsí)". Vyberte moznost , , I agree to the terms of the license agreement (Souhlasím s podmínkami licencního ujednání)", pokud souhlasíte s podmínkami pouzívání. Vyberte slozku, do které má být program MagicTuneTM nainstalován. Po dokoncení instalace se na plose objeví ikona spustitelného souboru programu MagicTuneTM. Ikona pro spustní programu MagicTuneTM se nemusí v závislosti na specifikaci pocítacového systému nebo monitoru zobrazit. Pokud k této situaci dojde, stisknte klávesu F5. Problémy pi instalaci Instalace programu MagicTuneTM mze být ovlivnna nkolika faktory, jako je videokarta, základní deska a síové prostedí. 27 Pouzívání softwaru Systémové pozadavky OS · · · · Windows 2000 Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows VistaTM Doporucujeme pouzívat program MagicTuneTM pouze v systému Windows® 2000 nebo novjsím. Hardware · · 32 MB pamti nebo více 60 MB místa na pevném disku nebo více Dalsí informace naleznete na webové stránce programu MagicTuneTM. Odebrání Software MagicTuneTM mze být odstrann pouze pomocí funkce , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" prostednictvím ovládacího panelu systému Windows®. Pi odebírání programu MagicTuneTM postupujte podle tchto krok. Uzamknutí: Podrzte tlacítko MENU po dobu více nez pt (5) sekund, tím se aktivuje funkce uzamcení nabídky na obrazovce. Odemknutí: Podrzte tlacítko MENU po dobu více nez pt (5) sekund, címz se deaktivuje funkce uzamcení nabídky na obrazovce. Poznámka I kdyz je funkce uzamcení nabídky na obrazovce aktivní, stále mzete nastavit jas a kontrast a provádt nastavení Customized Key ( ) pomocí tlacítka Direct. Customized key Piazení klávesy pro uzivatelské úpravy lze pouzít pro tlacítko Custom dle vasich pozadavk. Chcete-li po konfiguraci klávesy pro uzivatelské úpravy na urcitou funkci zobrazit provozní obrazovku po stisknutí tlacítka [ ], klepnte na název jednotlivých funkcí. (MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size) Poznámka Klávesu pro uzivatelské úpravy lze nakonfigurovat na pozadovanou funkci prostednictvím nabídky Setup > Customized Key. 32 Nastavení monitoru Brightness Pokud není zobrazena nabídka na obrazovce, upravte jas pomocí tlacítka Brightness ( ). SOURCE Zvolí video signál pi vypnuté funkci OSD. Funkce OSD Picture Color Image OSD Setup Information Brightness Contrast MagicBright Color trol Con- Color Effect Gamma H-Position V-Position MagicColor Color Tone Coarse Language Reset Fine Sharpness Transparen- Display cy Time Customized Off Timer Key Auto Source Image Size Picture Brightness (Není k dispozici v rezimu MagicBright funkce Dynamic Contrast. ) 33 Nastavení monitoru Pomocí nabídek na obrazovce mzete upravit jas podle vlastní volby. MENU , MENU Contrast (Není k dispozici v rezimu MagicBright funkce Dynamic Contrast. ) Pomocí nabídek na obrazovce mzete upravit kontrast podle vlastní volby. ( Toto nastavení není k dispozici v rezimu MagicColor pi nastavení Full a Intelligent. ) MENU , , MENU MagicBright Chcete-li procházet pedkonfigurované rezimy, stisknte tlacítko 34 . Nastavení monitoru MagicBright je nová funkce poskytující optimální prostedí pro zobrazení, závisející na obsahu sledovaného obrazu. Nyní je k dispozici sedm rzných rezim: Custom, Text, Internet, Game, Sport, Movie a Dynamic Contrast. Kazdý rezim má vlastní pednastavenou úrove jasu. Jedno z tchto sedmi nastavení mzete snadno zvolit stisknutím tlacítka Customized Key. [. . . ] Pokud k tomu dojde, pi zmn obrazu je stále viditelný pedchozí obraz. Aby k takové situaci nedoslo, musí být snízen rozdíl v naptí. 55 Informace Nás monitor LCD vyhovuje smrnici tolerance vadných bod ISO13406-2 tída II. 56 Píloha Kontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung po celém svt) Poznámka Pokud máte dotazy nebo pipomínky týkající se výrobk Samsung, kontaktujte stedisko péce o zákazníky spolecnosti SAMSUNG. North America U. S. A CANADA MEXICO 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/us 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/ca 01-800-SAMSUNG (726-7864) Latin America ARGENTINE BRAZIL CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS JAMAICA NICARAGUA PANAMA PUERTO RICO REP. DOMINICA 0800-333-3733 0800-124-421 4004-0000 800-SAMSUNG(726-7864) 01-8000112112 0-800-507-7267 1-800-10-7267 800-6225 1-800-299-0013 800-7919267 1-800-234-7267 00-1800-5077267 800-7267 1-800-682-3180 1-800-751-2676 http://www. samsung. com/cl http://www. samsung. com/co http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/latin http://www. samsung. com/ar http://www. samsung. com/br http://www. samsung. com/mx TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/latBAGO in VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www. samsung. com/latin Europe AUSTRIA 0810-SAMSUNG (7267864, http://www. samsung. com/at 0. 07/min) 57 Píloha Europe BELGIUM 02 201 2418 http://www. samsung. com/be http://www. samsung. com/cz CZECH REPUBLIC 800-SAMSUNG (800-726786) DENMARK EIRE FINLAND FRANCE 8-SAMSUNG (7267864) 0818 717 100 30 - 6227 515 http://www. samsung. com/dk http://www. samsung. com/ie http://www. samsung. com/fi 3260 'dites' SAMSUNG ( http://www. samsung. com/fr 0, 15/Min) 0825 08 65 65 ( 0, 15/Min) 01805 SAMSUNG http://www. samsung. de (7267864, 0, 14/Min) 06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www. samsung. com/hu 800-SAMSUNG (726-7864) 02 261 03 710 http://www. samsung. com/it http://www. samsung. com/lu GERMANY HUNGARY ITALIA LUXEMBURG NETHERLANDS NORWAY POLAND 0900 - SAMSUNG (7267864, http://www. samsung. com/nl 0, 10/Min) 3-SAMSUNG (7267864) 0 - 801 (172678) http://www. samsung. com/no 1SAMSUNG http://www. samsung. com/pl 022-607-93-33 PORTUGAL SLOVAKIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND U. K 80820-SAMSUNG(7267864) http://www. samsung. com/pt 0800-SAMSUNG (726-7864) http://www. samsung. com/sk 902-1-SAMSUNG(902 678) 172 http://www. samsung. com/es http://www. samsung. com/se 075-SAMSUNG (726 78 64) 0848-SAMSUNG (7267864, http://www. samsung. com/ch CHF 0. 08/min) 0845 SAMSUNG (7267864) CIS http://www. samsung. com/uk ESTONIA LATVIA LITHUANIA KAZAKHSTAN KYRGYZSTAN RUSSIA TADJIKISTAN UKRAINE UZBEKISTAN 800-7267 8000-7267 8-800-77777 8-10-800-500-55-500 00-800-500-55-500 8-800-555-55-55 8-10-800-500-55-500 8-800-502-0000 8-10-800-500-55-500 http://www. samsung. ee http://www. samsung. com/lv http://www. samsung. lt http://www. samsung. com/ kz_ru http://www. samsung. ru http://www. samsung. ua http://www. samsung. com/ kz_ru 58 Píloha Asia Pacific AUSTRALIA CHINA 1300 362 603 800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880 HONG KONG:3698 - 4698 INDIA 3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282 INDONESIA JAPAN MALAYSIA NEW ZEALAND PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND TAIWAN VIETNAM 0800-112-8888 0120-327-527 1800-88-9999 http://www. samsung. com/id http://www. samsung. com/jp http://www. samsung. com/my http://www. samsung. com/hk http://www. samsung. com/in http://www. samsung. com/au http://www. samsung. com/cn 0800 SAMSUNG(0800 726 http://www. samsung. com/nz 786) 1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1800-29-3232 02-689-3232 0800-329-999 1 800 588 889 Middle East & Africa http://www. samsung. com/tw http://www. samsung. com/vn http://www. samsung. com/ph 1800-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/sg http://www. samsung. com/th SOUTH AFRICA TURKEY U. A. E 0860-SAMSUNG(726-7864) http://www. samsung. com/za 444 77 11 800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726 http://www. samsung. com/tr http://www. samsung. com/ae Termíny Roztec bod Obraz na monitoru se skládá z cervených, zelených a modrých bod. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG PS50C6900YW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG PS50C6900YW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag