Návod k použití SAMSUNG PS50C6500TW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG PS50C6500TW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG PS50C6500TW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG PS50C6500TW.


SAMSUNG PS50C6500TW : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (83286 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG PS50C6500TW (84959 ko)
   SAMSUNG PS50C6500TW (35015 ko)
   SAMSUNG PS50C6500TW QUICK GUIDE (VER.1.0) (2376 ko)
   SAMSUNG PS50C6500TW POWER CONSUMPTION GUIDE (173 ko)
   SAMSUNG PS50C6500TW POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (173 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG PS50C6500TW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: · The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. · The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. Before replacing the plug cover make sure that: · If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug. [. . . ] Digitální obraz a zvuk jsou penáseny bez komprese a tedy i bez ztráty kvality. Jiz není nutno provádt analogov/digitální pevod, který také zhorsoval kvalitu signálu. Y PB (CB) PR (CR) Pipojení slozkového signálu Píklady zaízení, která lze pipojit E VCR E DVD pehrávac/rekordér E Blu-ray pehrávac/rekordér Pokud pipojíte DVD pehrávac/rekordér nebo jiné zaízení ke konektoru EXT8, získáte pesnou reprodukci barev a maximální kvalitu obrazu. Kabel slozkového signálu Kabel s certifikací HDMI Kabel stereo minijack ø 3, 5 mm Kabel DVI/HDMI Kabel zvuku R L Y PB (CB) PR (CR) AUDIO COMPONENT Pevod DVI/HDMI Pomocí pevodního kabelu DVI/HDMI lze digitální video signál z DVD nebo PC pevést na verzi HDMI. Zvuk je nutno propojit dalsím kabelem. · Pi pipojení pevodního kabelu/adaptéru HDMI-DVI ke konektoru HDMI nemusí být obraz cistý. Pipojení S-VIDEO/VIDEO Píklady zaízení, která lze pipojit E VCR E DVD pehrávac/rekordér E Blu-ray pehrávac/rekordér E Herní konzola E Kamera Konektor EXT3 lze vyuzít k pipojení herní konzoly, kamery, DVD pehrávac/rekordér a nkterých dalsích zaízení. nebo HDMI a DVI vyuzívají stejnou metodu ochrany proti kopírování HDCP. E Po pipojení Výbr zvuku HDMI Po pipojení musíte nastavit zvukový signál slucitelný s kabelem, kterým pipojujete HDMI zaízení. 1 Otevete , , MENU" > , , Moznost" > , , Výbr zvuku HDMI". 2 Vyberte , , Digitální" pro audio signál pes zásuvku HDMI. Vyberte , , Analogový" pro audio signál pes konektor AUDIO (EXT6). POZNÁMKA · Pokud je pipojené zaízení s konektorem HDMI slucitelné s AQUOS LINK, mzete vyuzít adu funkcí (Strany 20­22). · Pi pehrávání HDMI obrazu bude automaticky detekován a nastaven nejlepsí mozný formát. S-video kabel AV kabel nebo Podporované video signály: 576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p Slucitelnost se signály z PC viz strana 36. 16 POZNÁMKA · Pi pouzití kabelu S-video musíte také pipojit samostatný zvukový kabel (R/L). · EXT3: zásuvka vstupu S-VIDEO má prioritu ped zásuvkou VIDEO. Pipojení vnjsích zaízení Pipojení SCART Píklady zaízení, která lze pipojit E Dekodér Píklady zaízení, která lze pipojit E VCR E DVD pehrávac/rekordér E Pi pouzití konektoru EXT2 (SCART) Jestlize vás videorekordér podporuje u systém TVVCR rozsíenou funkci AV Link, mzete VCR pipojit pomocí kabelu SCART s úplným obsazením. Kabel SCART Kabel SCART Kabel SCART Dekodér POZNÁMKA Videorekordér Dekodér · Pokud dekodér potebuje dostávat signál z TV, vyberte správný vstupní konektor, k nmuz je dekodér pipojen, v menu , , Rucní nastavení" pod , , Analogová nastavení" (Strana 27). · Rozsíená funkce AV Link systém TV-VCR nemusí být kompatibilní s nkterými externími zdroji. Pokud zaízení nefunguje, zapnte je a vyberte vhodný vnjsí zdroj vnjsí stiskem b. · Pi pipojení/odpojení HDMI kabel nebo pepojování musí být vsechna HDMI zaízení vypnuta a pak jako první zapnte TV. Ovte správnost výstupu obrazu a zvuku volbou , , EXT4", , , EXT5" nebo , , EXT6" z menu , , ZDROJ VSTUPU". 20 AQUOS LINK Pipojení AQUOS LINK Nejprve pipojte reprosoustavu AQUOS AUDIO nebo pehrávac disk AQUOS BD/rekordér AQUOS s podporou protokolu HDMI CEC. POZNÁMKA · Podrobností viz návod k pipojovanému zaízení. · Po odpojení propojovacích kabel nebo jejich pepojení do jiných pozic nejprve zapnte televizor, ostatní zaízení musí být také zapnuta. Pepnte vnjsí vstup stiskem b, vyberte správný vnjsí zdroj signálu a ovte, ze je zvuk i obraz v poádku. · Kabely uvedené v následujícím vysvtlení jsou bzn k dostání. Pipojení pehrávace disk AQUOS BD/rekordéru AQUOS pes reprosoustavy AQUOS AUDIO Pipojení jen pehrávace disk AQUOS BD/rekordéru AQUOS Optický kabel zvuku Kabel s certifikací HDMI Kabel s certifikací HDMI Kabel s certifikací HDMI Pehrávac disk AQUOS BD/ rekordér AQUOS Reprosoustavy AQUOS AUDIO Pehrávac disk AQUOS BD/ rekordér AQUOS Nastavení AQUOS LINK Automatické zapnutí AQUOS LINK Pokud je tato funkce aktivována, je mozné pehrávání jedním dotykem. V dob, kdy je televizor ve stavu Standby, automaticky se zapne a spustí pehrávání obrazu ze zdroje signálu HDMI. 1 Stisknte MENU a zobrazí se obrazovka , , MENU" televizoru. 3 Stiskem a/b vyberte , , Nastavení AQUOS LINK" a pak stisknte OK. 4 Stiskem a/b vyberte , , Automatické zapnutí" a pak stisknte OK. [. . . ] Bhem stahování nelze provádt jiné operace. · Zruste stahování stiskem OK na dálkovém ovládání v dob, kdy je bhem aktualizace na obrazovce zobrazen nápis , , Perusit". Ne: automaticky zahájit stahování nkolik minut po pepnutí do rezimu Standby. Identifikace Nastavení POZNÁMKA · Bhem stahování musí TV zstat v rezimu Standby. · Aktualizace softwaru mze trvat delsí dobu. Identifikace Parametr TV ID, který si mze vyzádat sluzba zákazníkm, lze zobrazit na obrazovce. Informace Seznam zpráv Pi zjistní dostupnosti nového softwaru mzete potvrdit aktualizaci a stáhnout software z menu , , Seznam zpráv". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG PS50C6500TW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG PS50C6500TW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag