Návod k použití SAMSUNG PL90 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG PL90. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG PL90 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG PL90.


SAMSUNG PL90 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3872 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG PL90 QUICK GUIDE (15839 ko)
   SAMSUNG PL90 (3791 ko)
   SAMSUNG PL90 (3791 ko)
   SAMSUNG PL90 QUICK GUIDE (4027 ko)
   SAMSUNG PL90 QUICK GUIDE (3407 ko)
   SAMSUNG PL90 QUICK GUIDE (3407 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG PL90UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento návod k pouzití obsahuje podrobné instrukce k pouzití fotoaparátu. Pectte si jej, prosíme, pozorn. Klepnte na téma Casté otázky User Manual PL90/PL91 Náhled Obsah Základní funkce Rozsíené funkce Moznosti snímání Pehrávání/Úpravy Pílohy Rejstík Informace k bezpecnosti a ochran zdraví Varování--situace, kdy mze dojít ke zranní vás ci dalsích osob Pozor--situace, kdy mze dojít k poskození fotoaparátu ci dalsích zaízení Poznámka--poznámky, tipy k pouzití nebo dalsí informace Vzdy jednejte podle uvedených upozornní a tip k pouzití pístroje, zabráníte vzniku nebezpecných situací a vyuzijete fotoaparát co nejlépe. Chrate zrak objektu Nepouzívejte blesk v blízkosti (mén nez 1 m) lidí ci zvíat. Pouzití blesku v blízkosti ocí uzivatele ci objektu fotoaparátu mze zpsobit docasné nebo trvalé poskození zraku. S akumulátory a nabíjeckou zacházejte správn Pouzívejte pouze baterie a nabíjecky schválené spolecností Samsung. Nekompatibilní baterie a nabíjecky mohou zpsobit zranní nebo poskodit fotoaparát. [. . . ] blesku podle rozpoznané scény v rezimu Moznosti snímání 39 Snímání pi spatném osvtlení Moznost Popis Redukce cervených ocí*: Blesk pracuje pouze pi spatných svtelných podmínkách. Fotoaparát opraví cervené oci pokrocilou analýzou snímku. Pomalá synchronizace: Po záblesku zstane závrka otevená. Vyberte pro zachycení podrobností pozadí v okolním svtle. Pro stabilní upevnní fotoaparátu pouzijte stativ. Cervené oci*: Blesk pracuje pouze pi spatných svtelných podmínkách. Automatický: Blesk pracuje pouze pi spatných svtelných podmínkách. Moznosti se mohou lisit podle zvoleného rezimu snímání. Nepohybujte se do doby, nez dojde k druhému záblesku. Nastavení blesku není mozné pi volb série nebo volb Detekce mrknutí. Ujistte se, ze objekt lezí v doporuceném dosahu blesku. 89) Pokud dochází ve vasem okolí k odrazm svtla nebo je ve vzduchu prach, mohou se ve snímku objevit svtlé stopy. Nastavení citlivosti ISO Citlivost ISO udává citlivost filmu na svtlo podle organizace International Organisation for Standardisation (ISO). Cím vyssí císlo ISO zvolíte, tím bude fotoaparát citlivjsí ke svtlu. S vyssí citlivostí ISO mzete poídit lepsí snímek bez pouzití blesku. 1 2 V rezimu snímání stisknte [ ]. Vyberte Snímání ISO moznost. Vyberte a nastavte vhodnou citlivost ISO podle jasu objektu a pozadí. Cím vyssí císlo ISO zvolíte, tím bude snímek obsahovat více sumu. Je-li nastaveno Velice vysoká rychlost citlivost ISO bude nastavena na Auto. Moznosti snímání 40 Zmna zaostení fotoaparátu Naucíte se zaostit fotoaparát na objekt. Pouzití makra Rezim makro pouzijte pro snímání objekt z blízka, jako nap. Viz moznosti makra v , , Pouzití automatického ostení". Pouzití automatického ostení Pro ostré snímky zaostete správn urcením vzdálenosti pístroje od objektu. 1 V rezimu snímání stisknte [ ]. Automatické 2 Vyberte moznost. Moznost Popis Automatické: Ostí na objekt dále nez 80 cm (dále nez 1 m pi pouzití transfokátoru). Fotoaparát drzte velmi pevn, hrozí rozmazání snímku. Pi vzdálenosti objektu pod 40 cm vypnte blesk. Makro: Ostí na objekt ve vzdálenosti 12-80 cm (0, 7-1 m pi pouzití transfokátoru). Auto makro: Ostí na objekt dále nez 12 cm (dále nez 0, 7 m pi pouzití transfokátoru). Moznosti se mohou lisit podle zvoleného rezimu snímání. Moznosti snímání 41 Zmna zaostení fotoaparátu Pouzití automatického ostení se sledováním Ostení se sledováním vám usnadní nalezení objektu a automatické zaostení i kdyz se pohybujete. 1 2 3 V rezimu snímání stisknte [ ]. Zaostete objekt, který chcete sledovat, a stisknte [ Na objektu se zobrazí rámecek ostení a pohybuje se s ním po obrazovce. Sledování objektu mze selhat: - je-li objekt pílis malý nebo se pohybuje nepravideln - je-li objekt osvtlen zezadu a fotografujete ve spatném svtle - jsou-li barvy nebo vzor objektu podobné pozadí - fotoaparát se nepravideln pohybuje V tchto pípadech se rámecek zobrazí jednou bílou linkou. Pokud dojde k selhání sledování, vyberte objekt znovu. Pokud fotoaparát není schopen zaostit, rámecek se pepne do cervené linky. Pi pouzití této funkce není mozné volit rozpoznání tváe ani fotografické styly. Ost. se sledov. Bílý rámecek znamená, ze fotoaparát sleduje objekt. Zelený rámecek znamená, ze je objekt zaosten po namácknutí [Spous]. Moznosti snímání 42 Zmna zaostení fotoaparátu Nastavení oblasti ostení Lepsí snímky mzete získat volbou správné oblasti ostení podle umístní objektu ve scén. 1 2 V rezimu snímání stisknte [ Moznost Popis ]. Vyberte Snímání Oblast ostení moznost. Ostení na sted: Ostí na sted (vhodné pro objekty ve stedu pole). [. . . ] 47) Ujistte se, ze je fotoaparát správn pipojen k externímu monitoru pilozeným kabelem A/V. Ujistte se, ze je vestavný konektor USB pipojen správn. Ujistte se, ze pouzíváte podporovaný operacní systém. V závislosti na videopehrávaci se soubory s videem nemusí pehrát. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG PL90

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG PL90 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag