Návod k použití SAMSUNG BT621

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG BT621. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG BT621 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG BT621.


SAMSUNG BT621 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3579 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG PKG003 (3663 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG BT621

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BT621 Series Vestavná trouba návod k pouzití moznosti bez hranic Dkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku spolecnosti Samsung. Zaregistrujte si výrobek na adrese www. samsung. com/global/register pouzívání tohoto návodu Dkujeme vám za nákup Vestavné trouby SAMSUNG. Tento návod k pouzití obsahuje dlezité bezpecnostní informace a pokyny, které vám pomohou pi provozu a údrzb spotebice. Ped zahájením pouzívání trouby si pectte tento návod a uschovejte jej pro budoucí pouzití. V textu tohoto návodu se pouzívají následující symboly: UPOZORNNÍ nebo VAROVÁNÍ Dlezité upozornní Poznámka bezpecnostní pokyny Instalaci této trouby mze provádt pouze oprávnný elektriká. [. . . ] V jednoduchém rezimu mzete pouzívat vsechny funkce trouby. Výbr jednoduchého rezimu | 01 Chcete-li pouzívat jednoduchý rezim, vyjmte z trouby dlicí pícku. JEDNODUCHÝ REZIM V jednoduchém rezimu mzete vybírat ze vsech funkcí trouby. V jednoduchém rezimu jsou k dispozici vsechny funkce. Jednoduchý rezim umozuje tradicní pouzívání trouby. nastavení funkce | 0 Chcete-li pouzívat jednoduchý rezim, vyjmte z trouby dlicí pícku. Otocením Ovladace pro výbr pouzijte konkrétní nastavení. 0 | nastavení teploty Stisknte tlacítko Teplota, údaj teploty zacne blikat. jednoduchý rezim _ vaení dvou jídel Tato trouba zahrnuje jedinecný systém vaení dvou jídel. Umozuje soucasn pipravovat dv rzná jídla pomocí dvou rzných teplot v horním a dolním oddlení. Nebo se mzete rozhodnout vait pouze v horním nebo dolním oddlení, coz setí cas a energii. Výbr rezimu vaení dvou jídel | 01 Chcete-li vait soucasn dv jídla, vlozte dlicí pícku do drázky 3. V závislosti na vybraném rezimu vaení dvou jídel si mzete vybrat z tchto funkcí: HORNÍ REZIM Horkovzdusný rezim| Ohev shora + horkovzdusný rezim | Velký a malý gril Horní rezim setí cas a energii pi píprav malého mnozství jídla. Horní a dolní funkce v jednotlivých oddleních Vaení dvou jídel umozuje pipravovat dv jídla pomocí rzných nastavení funkcí a teploty. Horkovzdusný rezim | Dolní ohev + Horkovzdusný rezim Dolní rezim setí cas a energii pi píprav malého mnozství jídla. VAENÍ DVOU JÍDEL DOLNÍ REZIM POZNÁMKA : Pro horní rezim pouzijte pouze kroky 02/03 a pro dolní rezim kroky 04/05. nastavení horní funkce | 0 Stisknte tlacítko Funkce, ikona horní funkce zacne blikat. 0 | nastavení horní teploty Stisknte tlacítko Teplota, ikona horní teploty zacne blikat. nastavení dolní funkce | 0 Stisknte tlacítko Funkce, ikona dolní funkce zacne blikat. Otocením Ovladace pro výbr pouzijte konkrétní nastavení. 0 | nastavení dolní teploty Stisknte tlacítko Teplota, ikona dolní teploty zacne blikat. _vaení dvou jídel nastavení Rezim vaení dvou jídel umozuje pouzívat rzná nastavení pro horní a dolní oddlení, napíklad rzná nastavení casu vypnutí, doby vaení, teploty a alarmu. Tyto programy lze pouzívat v nerozdleném prostoru trouby. Obsahuje mnozství, rozmezí hmotnosti a píslusná doporucení. Rezimy vaení a casy byly pedem naprogramovány pro vase pohodlí. Císlo Typ pokrmu 1 2 mrazená pizza mrazené hranolky Hmotnost/kg 0, 3-0, 6 0, 7-1, 0 0, 3 - 0, 5 (tenké) 0, 6 - 0, 8 (silné) 0, 3-0, 5 0, 8-1, 0 Píslusenství Velký rost Plech Zásuvná výska 2 2 Doporucení Polozte zmrazenou pizzu do stedu velkého rostu. První hodnoty jsou pro tenké hranolky, druhé hodnoty jsou pro silné hranolky. Pipravte cerstvé lasagne nebo pouzijte polotovar a vlozte je do zapékací nádoby pimené velikosti. Rozmezí hmotnosti zahrnují nápl, napíklad omácku, zeleninu, sunku a sýr. Nastavení 1 (1, 0 - 1, 2 kg) je pro tenké pizzy a nastavení 2 (1, 3 - 1, 5 kg) je pro pizzy se silnou vrstvou nápln. 3 domácí lasagne Velký rost 3 4 domácí pizza 1, 0-1, 2 1, 3-1, 5 Plech 2 1_automatické vaení Císlo Typ pokrmu 5 hovzí steaky Hmotnost/kg 0, 3-0, 6 0, 6-0, 8 Píslusenství Nádoba na odkapávání s malým rostem Zásuvná výska 4 Doporucení Polozte marinované hovzí steaky jeden vedle druhého na malý rost. První nastavení je urceno pro tenké hovzí steaky, druhé nastavení pro silné hovzí steaky. První nastavení je urceno pro malé kousky, druhé nastavení pro vtsí kousky. První nastavení je urceno pro 2 ryby, druhé nastavení je pro 4 ryby. Program je vhodný pro celé ryby, jako je napíklad pstruh, candát nebo prazma. Vlozte zeleninu, napíklad plátky cukety, kousky papriky, plátky lilku, houby a koktejlová rajcata, do hluboké pánve. Nalijte tsto do pimen velké formy na bábovku vymazané máslem. První nastavení je urceno pro jeden korpus na ovocný dort, druhé nastavení je urceno pro 6 malých dortík. [. . . ] VAROVÁNÍ: Dvíka trouby jsou tzká. 2 70 cisTní a údrZBa 1 1. Obma rukama uchopte ob strany dvíek trouby a táhnte smrem nahoru, dokud je nevyjmete z obou závs. PIPOJENÍ: Zopakujte kroky 1 a 2 v opacném poadí. VyjmuTí Skel z dVíek Dvíka trouby jsou tvoena temi vrstvami skla umístnými proti sob. Odsroubujte dva srouby na pravé a levé stran dvíek. . Zvednte druhé sklo a odstrate dv pruzinové svorky z horní cásti tabule, pak vyjmte tetí sklo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG BT621

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG BT621 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag