Návod k použití SAMSUNG P63FP-2 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG P63FP-2. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG P63FP-2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG P63FP-2.


SAMSUNG P63FP-2 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4767 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG P63FP-2 (4632 ko)
   SAMSUNG P63FP-2 QUICK GUIDE (1354 ko)
   SAMSUNG P63FP-2 QUICK GUIDE (VER.1.0) (1041 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG P63FP-2UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster P50HP, P50HP-2, P63FP, P63FP-2 Displej PDP Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní Pokud se nebudete ídit pokyny vyjádenými tímto symbolem, mze dojít k ublízení na tle nebo poskození výrobku. [. . . ] 2) Contrast (Kontrast) - Slouzí k nastavení kontrastu vybrané obrazovky. 3) Brightness (Jas) - Slouzí k nastavení jasu vybrané obrazovky. 4) Sharpness (Ostrost) - Slouzí k nastavení ostrosti vybrané obrazovky. 5) Color (Barvy) - Slouzí k nastavení barev vybrané obrazovky. 6) Tint (Odstín) - Slouzí k nastavení odstínu vybrané obrazovky. 7) Color Tone (Barevný tón) - Slouzí k úprav moznosti Color Tone vybraného displeje. 9) Brightness Sensor - Upravuje Brightness Sensor vybraného displeje. 10) Dynamic Contrast - Upravuje Dynamic Contrast vybraného displeje. Rezim HDMI2 nemusí být v závislosti na výrobku podporován. Funkce Brightness Sensor nemusí být v závislosti na výrobku podporována. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, pokud je funkce Tón barev nastavena do polohy Vypnuto. Tato funkce je k dispozici pouze u obrazovek se stavem napájení ON (ZAP. ). Pokud není proveden zádný výbr, jsou zobrazeny výchozí hodnoty nastavené z výroby. Settings Picture PC 1. Klepnutím na ikonu Settings (Nastavení) zobrazte obrazovku Settings Control (Nastavení). Zobrazí se základní informace pozadované pro zmnu nastavení. Nastavení pro píslusnou moznost SET se importují a zobrazí na posuvníku poté, co vyberete ID displeje. Výchozí nastavení se zobrazí po výbru vsech monitor klepnutím na moznost All a Select. Pokud zde tuto hodnotu zmníte, aktuální rezim se automaticky pepne do vlastního rezimu. 1) Picture PC (Obraz - PC) - Je k dispozici pouze pro rezimy PC, BNC, DVI a DP. 2) Contrast (Kontrast) - Slouzí k nastavení kontrastu vybrané obrazovky. 3) Brightness (Jas) - Slouzí k nastavení jasu vybrané obrazovky. 4) Red (Cervená) - Slouzí k nastavení cervené barvy vybrané obrazovky. 5) Green (Zelená) - Slouzí k nastavení zelené barvy vybrané obrazovky. 6) Blue (Modrá) - Slouzí k nastavení modré barvy vybrané obrazovky. [. . . ] Prokládané zobrazení pouzívají napíklad televizory. Tato funkce zajisuje uzivatelm zobrazení nejvyssí kvality, protoze umozuje pocítaci a monitoru automatickou vzájemnou výmnu informací. Tento monitor spluje mezinárodní standard VESA DDC pro funkci Plug & Play. Pocet horizontálních a vertikálních bod, které tvoí obraz na obrazovce se nazývá rozlisení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG P63FP-2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG P63FP-2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag