Návod k použití SAMSUNG P50HP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG P50HP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG P50HP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG P50HP.


SAMSUNG P50HP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3370 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG P50HP UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (4767 ko)
   SAMSUNG P50HP (4632 ko)
   SAMSUNG P50HP (4937 ko)
   SAMSUNG P50HP QUICK GUIDE (1293 ko)
   SAMSUNG P50HP QUICK GUIDE (1293 ko)
   SAMSUNG P50HP QUICK GUIDE (1293 ko)
   SAMSUNG P50HP QUICK GUIDE (VER.1.0) (1608 ko)
   SAMSUNG P50HP DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (97 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG P50HP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster P50HP , P50FP , P63FP Monitor PDP Uzivatelská pírucka Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní Pokud se nebudete ídit pokyny vyjádenými tímto symbolem, mze dojít k ublízení na tle nebo poskození výrobku. Pouzité znacky Dlezité, ctte s porozumním Odpojte od zdroje elektrické energie Uzemnte, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem Zakázáno Nerozebírejte Nedotýkejte se Napájení Neníli výrobek po delsí dobu pouzíván, nastavte pocítac do rezimu DPM. [. . . ] 6) Tint (Odstín) - Slouzí k nastavení odstínu vybrané obrazovky. 7) Color Tone (Barevný tón) - Slouzí k nastavení barevného tónu vybrané obrazovky. 9) Brightness Sensor - Upravuje Brightness Sensor vybraného displeje. 10) Dynamic Contrast - Upravuje Dynamic Contrast vybraného displeje. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, pokud je funkce Tón barev nastavena do polohy Vypnuto. Tato funkce je k dispozici pouze u obrazovek se stavem napájení ON (ZAP. ). Pokud není proveden zádný výbr, jsou zobrazeny výchozí hodnoty nastavené z výroby. Settings Picture PC 1. Klepnutím na ikonu Settings (Nastavení) zobrazte obrazovku Settings Control (Nastavení). Informacní mízka zobrazuje základní informace nutné pro ovládání nastavení. Pi výbru kazdé z funkcí se nastavená hodnota funkce zobrazí na posuvníku. Pokud je funkce vybrána, dojde k zjistní hodnoty pro zaízení a jejímu zobrazení na posuvníku. Pi výbru moznosti Select All (Vybrat vse) se vrátí výchozí hodnota (50). Zmnou hodnoty v tomto zobrazení se automaticky zmní rezim na "CUSTOM" (UZIVATELSKÝ). 2) Contrast (Kontrast) - Slouzí k nastavení kontrastu vybrané obrazovky. 3) Brightness (Jas) - Slouzí k nastavení jasu vybrané obrazovky. 4) Red (Cervená) - Slouzí k nastavení cervené barvy vybrané obrazovky. 5) Green (Zelená) - Slouzí k nastavení zelené barvy vybrané obrazovky. 6) Blue (Modrá) - Slouzí k nastavení modré barvy vybrané obrazovky. 9) Brightness Sensor - Upravuje Brightness Sensor vybraného displeje. 10) Dynamic Contrast - Upravuje Dynamic Contrast vybraného displeje. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, pokud je funkce Tón barev nastavena do polohy Vypnuto. Tato funkce je k dispozici pouze u obrazovek se stavem napájení ON (ZAP. ). Pokud není proveden zádný výbr, jsou zobrazeny výchozí hodnoty nastavené z výroby. Settings Audio 1. [. . . ] Prokládané zobrazení pouzívají napíklad televizory. Tato funkce zajisuje uzivatelm zobrazení nejvyssí kvality, protoze umozuje pocítaci a monitoru automatickou vzájemnou výmnu informací. Tento monitor spluje mezinárodní standard VESA DDC pro funkci Plug & Play. Pocet horizontálních a vertikálních bod, které tvoí obraz na obrazovce se nazývá rozlisení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG P50HP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG P50HP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag