Návod k použití SAMSUNG P2770FH UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG P2770FH. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG P2770FH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG P2770FH.


SAMSUNG P2770FH UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1197 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG P2770FH (1355 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG P2770FHUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster P2770FH Monitor LCD Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ Nez zacnete . 2-7 POUZÍVÁNÍ VÝROBKU Nastavení optimálního rozlisení . 3-4 Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD:On Screen Display neboli zobrazení na obrazovce) . [. . . ] Vypnutý: Zámek nastavení OSD se deaktivuje optovným stisknutím a podrzením tlacítka MENU na 5 sekund. I kdyz je aktivován Zámek nastavení OSD, mohou uzivatelé nastavit jas a kontrast a mohou nastavit funkci úprav piazenou tlacítku [ ]. / Tato tlacítka slouzí k procházení nabídkou nebo k nastavení hodnot v nabídce OSD. Uzivatelé mohou nastavit Customized Key pro jednu z následujících funkcí. Pokud uzivatel po nastavení vlastní funkce stiskne tlacítko vlastního nastavení [ ], provede se nakonfigurovaná funkce. · · Pocítacové signály <MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size> Signály AV : <Picture Mode> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size> Funkci Customized Key lze nastavit výbrem polozky , , SETUP&RESET -> Customized Key" v nabídce OSD. Zvuk je mozné upravit pouze tehdy, je-li rezim <PC/AV Mode> nastaven na hodnotu <AV> a externí vstup je pipojen pes rozhraní HDMI nebo DVI. Pokud pi nepítomnosti nabídky OSD stisknete tlacítko [ ], pepne se vstupní signál (Analog/Digital/HDMI). Pi pepnutí vstupního signálu tlacítkem [ ] anebo pi zapnutí výrobku se v levém horním rohu obrazovky zobrazí zpráva s informací o vybraném vstupním signálu. ) Chcete-li vybrat rezim Digital, musíte výrobek a pocítac propojit pomocí kabelu DVI. 3-4 Pouzívání výrobku IKONA AUTO POPIS Stisknutím tlacítka [AUTO] se nastavení obrazovky upraví automaticky. Pokud se v nabídce Vlastnosti zobrazení zmní nastavení rozlisení, provede se funkceAUTO adjustment. Stisknutím tohoto tlacítka výrobek zapnete nebo vypnete. · · Tlacítka na pravé stran výrobku jsou citlivá na dotyk. Stací se prstem tlacítka zlehka dotknout. Kontrolka LED napájení Tato kontrolka LED svítí, pokud výrobek pracuje normáln. Dalsí informace o funkci úspory energie najdete v Dalsích informacích v cásti funkce úspory energie. Pokud výrobek po delsí dobu nepouzíváte, doporucuje se odpojit napájecí kabel, aby se minimalizovala spoteba elektrické energie. Pouzívání výrobku 3-4 3-5 Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD:On Screen Display neboli zobrazení na obrazovce) Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD: zobrazení na obrazovce) HLAVNÍ NABÍDKA PICTURE Brightness Coarse COLOR MagicColor Color Effect SIZE & POSITION H-Position Contrast Fine Red Gamma V-Position Image Size Menu H-Position Menu V-Position PODNABÍDKA Sharpness Response Time Green MagicBright HDMI Black Level Blue Color Tone Picture Mode Reset SETUP&RESET Off Timer On/Off Customized Key INFORMATION Menu Transparency Off Timer Setting Language Auto Source LED On/Off PC/AV Mode LED Brightness Display Time PICTURE <Pocítacové signály> <Signály AV> NABÍDKA Brightness Ovládá jas obrazovky. POPIS Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicBright> nastavena do rezimu <Dynamic Contrast>. · · Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicBright> nastavena do rezimu <Dynamic Contrast>. Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. 3-5 Pouzívání výrobku NABÍDKA Sharpness Ovládá jas detail obrazu na obrazovce. · · POPIS Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicBright> nastavena do rezimu <Dynamic Contrast>. Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. MagicBright Poskytuje pedvolby nastavení obrazu optimalizované pro rzná uzivatelská prostedí, napíklad pro úpravu dokument, procházení Internetu, sledování sportu anebo film a podobn. · <Custom> Pokud pedem nastavené rezimy obrazu nepostacují, mze uzivatel nakonfigurovat polozky <Brightness> a <Contrast> pímo pomocí tohoto rezimu. <Text> Tento rezim zajisuje nastavení obrazu vhodné pro úpravu dokumentu. <Internet> Tento rezim zajisuje nastavení obrazu vhodné pro procházení Internetu (sledování textu a obrázk). <Game> Tento rezim zajisuje nastavení obrazu vhodné pro hraní her obsahujících velké mnozství grafiky a vyzadujících rychlou obnovovací frekvenci obrazovky. [. . . ] Windows 7: Rozlisení zmte výbrem moznosti Control Panel (Ovládací panely) Appearance and Personalization (Vzhled a pizpsobení) Display (Zobrazení) Adjust resolution (Upravit rozlisení). (Dalsí informace naleznete v uzivatelské pírucce pocítace nebo grafické karty. ) Jak se pouzívá funkce úspory energie? Windows XP: Funkci nakonfigurujete výbrem moznosti Control Panel (Ovládací panely) Appearance and Themes (Vzhled a motivy) Display (Zobrazení) Nastavení spoice obrazovky anebo mzete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS v pocítaci. Systém Windows ME/2000 : Funkci nakonfigurujete výbrem moznosti Control Panel (Ovládací panely) Display (Zobrazení) Screen Saver Setting (Nastavení spoice obrazovky)anebo provete konfiguraci v nastavení systému BIOS v pocítaci. Windows Vista: Nastavení zmte výbrem moznosti Control Panel (Ovládací panely) Appearance and Personalization (Vzhled a pizpsobení) Personalization (Individuální nastavení) Screen Saver (Spoic obrazovky). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG P2770FH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG P2770FH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag