Návod k použití SAMSUNG P2470LHD UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG P2470LHD. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG P2470LHD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG P2470LHD.


SAMSUNG P2470LHD UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2305 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG P2470LHD (2322 ko)
   SAMSUNG P2470LHD POWER CONSUMPTION GUIDE (1063 ko)
   SAMSUNG P2470LHD OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG P2470LHDUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster P24FHD / P2470LHD Monitor LCD TV Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ Nez zacnete . 2-14 POUZÍVÁNÍ VÝROBKU Funkce Plug & Play . 3-4 Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD:On Screen Display neboli zobrazení na obrazovce) . [. . . ] Stisknutím tlacítka nebo mzete zvtsit nebo zmensit formát obrazu ve svislém smru. obrazovce> v rezimu HDMI (1080i / 1080p) nebo Komponent (1080i / 1080p): Vyberte pozici stisknutím tlacítka nebo . <Obnov. > : Stisknte tlacítko nebo pro výbr moznosti <Obnov. > a pak stisknte tlacítko [ · · ]. obrazovce> se vstupem HDMI 720p, bude nahoe, dole, nalevo a napravo oíznut 1 ádek stejn jako v pípad funkce Overscan. Pak stisknte tlacítko [ · <Rezim obrazu> Digitální redukce sumu. Protoze jednotlivé evropské zem pouzívají rzné velikosti obrazu, tato funkce pomáhá uzivatelm pi jejich výbru. · · · · <16:9> ­ Nastaví obraz do sirokoúhlého rezimu 16:9. <Siroký zoom> - Zvtsení formátu obrazu na velikost vtsí nez 4:3. <Zvtsený obraz> - Zvtsí velikost obrazu ve svislém smru. <4 : 3> - Nastaví obraz do normálního rezimu 4:3. Tato funkce není k dispozici v rezimech <PC>, <Komponent> nebo <HDMI>. Pouzívání výrobku 3-5 NABÍDKA Obraz - moznosti · POPIS <Digitální NR> Digitální redukce sumu. Pokud je signál televizního vysílání pijímaný televizním pijímacem slabý, je mozné aktivovat funkci digitální redukce sumu, která omezí statický sum a zdvojené obrysy, které se na obrazovce mohou objevit. · · <Vyp. > - <Nízký> - <Stední> - <Vysoký> - <Auto> <Cerná HDMI> Pokud je pehrávac DVD nebo set-top-box pipojen k televizoru prostednictvím rozhraní <HDMI>, mze v závislosti na pipojeném externím zaízení dojít ke zhorsení kvality obrazu, jako je napíklad vyssí úrove cerné, nizsí kontrast, barevné skvrny atd. V takovém pípad upravte kvalitu obrazu televizoru nakonfigurováním úrovn <Cerná HDMI>. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, je-li externí zaízení pipojeno pes rozhraní <HDMI>. · · <Normální> - <Nízká> <Filmový rezim> Moznost <Filmový rezim>poskytuje stejný zázitek ze sledování filmu jako sledování v kin. · <Vyp. > - <Auto> <Rezim <Filmový rezim> je podporován v rezimech <TV>, <Komponent> (480i / 1080i) and <HDMI>(480i / 1080i) Obnovení obrazu Parametry obrazu jsou nahrazeny výchozím nastavením od výrobce. · <Obnovit rezim obrazu> - <Zrusit> Zvuk 3-5 Pouzívání výrobku NABÍDKA Rezim · · · · · POPIS <Standardní> Nastavení Standardní zajistí standardní hodnoty z výroby. <Hudba> Nastavení Hudba je vhodné pro sledování videoklip nebo koncert. <Film> Nastavení Film je vhodné pro sledování film. <Jasný hlas > Zvýrazní hlasy oproti jiným zvukm. umozuje nastavení parametr podle vlastní volby. Stisknutím tlacítka [TOOLS] zobrazte nabídku Nástroje. [. . . ] Stejn jako v pípad analogových televizor je mozné i digitální vysílání pijímat jak pomocí venkovních, tak interiérových antén. Pokud je u vás píjem signálu velmi dobrý, mzete digitální vysílání pijímat pomocí vasí nynjsí interiérové antény. Pokud tomu tak není, je lépe instalovat venkovní anténu. Mohu pro píjem digitálního televizního vysílání pouzít svou stávající anténu? Odstraování potízí 5-3 6 6-1 Dalsí informace Specifikace NÁZEV MODELU P24FHD / P2470LHD 23, 6 palc (59 cm) 521, 28 mm (H) x 293, 22 mm (V) 0, 2715 mm (H) x 0, 2715 mm (V) 30 ~ 81 kHz 56 ~ 75 Hz 16, 7 milion Optimální rozlisení Maximální rozlisení 1920 x 1080 pi 60 Hz 1920 x 1080 pi 60 Hz Analogová RGB, DVI (Digital Visual Interface) Panel LCD Velikost obrazovky Oblast zobrazení Roztec bod Synchronizace Horizontální frekvence Vertikální frekvence Barva Rozlisení Vstupní signál, ukoncený 0, 7 Vs-s ± 5 % Oddlená synchronizace typu H/V, kompozitní Úrove TTL (V vysoká 2, 0 V, V nízká 0, 8 V) Maximální hodinový kmitocet Naptí Rozmry (síka × výska × hloubka) / Hmotnost Montázní desticka VESA Naklopení Údaje týkající se prostedí Provoz 162, 000 MHz (analogový, digitální) Tento výrobek podporuje napájení 100 ­ 240 V. Zkontrolujte stítek na zadní stran výrobku ­ standardní naptí se mze v rzných zemích lisit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG P2470LHD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG P2470LHD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag