Návod k použití SAMSUNG P2470HD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG P2470HD. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG P2470HD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG P2470HD.


SAMSUNG P2470HD : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2260 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG P2470HD POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (230 ko)
   SAMSUNG P2470HD (2301 ko)
   SAMSUNG P2470HD OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.0) (310 ko)
   SAMSUNG P2470HD DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (94 ko)
   SAMSUNG P2470HD POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (230 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG P2470HD

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster P2470HD / P2770HD Monitor LCD TV Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Obsah NEJDLEZITJSÍ BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ Nez zacnete . 2-14 POUZÍVÁNÍ VÝROBKU Funkce Plug & Play . 3-4 Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD:On Screen Display neboli zobrazení na obrazovce) . [. . . ] Pak stisknte tlacítko [ · <Rezim obrazu> Digitální redukce sumu. Protoze jednotlivé evropské zem pouzívají rzné velikosti obrazu, tato funkce pomáhá uzivatelm pi jejich výbru. · · · · <16:9> ­ Nastaví obraz do sirokoúhlého rezimu 16:9. <Siroký zoom> - Zvtsení formátu obrazu na velikost vtsí nez 4:3. <Zvtsený obraz> - Zvtsí velikost obrazu ve svislém smru. <4 : 3> - Nastaví obraz do normálního rezimu 4:3. Tato funkce není k dispozici v rezimech <PC>, <DVI>, <Komponent> nebo <HDMI>. 3-5 Pouzívání výrobku NABÍDKA Obraz - moznosti · POPIS <Digitální NR> Digitální redukce sumu. Pokud je signál televizního vysílání pijímaný televizním pijímacem slabý, je mozné aktivovat funkci digitální redukce sumu, která omezí statický sum a zdvojené obrysy, které se na obrazovce mohou objevit. · · <Vyp. > - <Nízký> - <Stední> - <Vysoký> - <Auto> <Cerná HDMI> Pokud je pehrávac DVD nebo set-top-box pipojen k televizoru prostednictvím rozhraní <HDMI>, mze v závislosti na pipojeném externím zaízení dojít ke zhorsení kvality obrazu, jako je napíklad vyssí úrove cerné, nizsí kontrast, barevné skvrny atd. V takovém pípad upravte kvalitu obrazu televizoru nakonfigurováním úrovn <Cerná HDMI>. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, je-li externí zaízení pipojeno pes rozhraní <HDMI>. · · <Normální> - <Nízká> <Filmový rezim> Moznost <Filmový rezim>poskytuje stejný zázitek ze sledování filmu jako sledování v kin. · <Vyp. > - <Auto> <Rezim <Filmový rezim> je podporován v rezimech <TV>, <Komponent> (480i / 1080i) and <HDMI>(480i / 1080i) Obnovení obrazu Parametry obrazu jsou nahrazeny výchozím nastavením od výrobce. · <Obnovit rezim obrazu> - <Zrusit> Zvuk Pouzívání výrobku 3-5 NABÍDKA Rezim · · · · · POPIS <Standardní> Nastavení Standardní zajistí standardní hodnoty z výroby. <Hudba> Nastavení Hudba je vhodné pro sledování videoklip nebo koncert. <Film> Nastavení Film je vhodné pro sledování film. <Jasný hlas > Zvýrazní hlasy oproti jiným zvukm. umozuje nastavení parametr podle vlastní volby. Stisknutím tlacítka [TOOLS] zobrazte nabídku Nástroje. Mzete také nastavit funkci <Zvukový rezim> výbrem polozek <Nástroje> <Zvukový rezim> Ekvalizér Levé a pravé vyvázení zvuku a vysokou nebo nízkou hlasitost lze nastavit dle vlastních pozadavk. · · <Rezim> Mzete vybrat rezim zvuku odpovídající vasim osobním preferencím. <Stereováha> Levé a pravé vyvázení zvuku a vysokou nebo nízkou hlasitost lze nastavit dle vlastních pozadavk. <100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz> Umozuje upravit úrove rzných frekvencí síky pásma. [. . . ] Analogový televizor nedokáze zpracovat digitální signály. Sledování digitálního televizního vysílání je mozné pouze na digitálním televizoru. Stejn jako v pípad analogových televizor je mozné i digitální vysílání pijímat jak pomocí venkovních, tak interiérových antén. Pokud je u vás píjem signálu velmi dobrý, mzete digitální vysílání pijímat pomocí vasí nynjsí interiérové antény. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG P2470HD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG P2470HD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag