Návod k použití SAMSUNG NV24 HD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG NV24 HD. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG NV24 HD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG NV24 HD.


SAMSUNG NV24 HD : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7861 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG NV24 HD UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (8349 ko)
   SAMSUNG NV24 HD QUICK START MANUAL (VER.3.0) (41635 ko)
   SAMSUNG NV24 HD QUICK START MANUAL (VER.3.0) (41635 ko)
   SAMSUNG NV24 HD QUICK START MANUAL (VER.3.0) (41635 ko)
   SAMSUNG NV24 HD QUICK START MANUAL (VER.3.0) (41635 ko)
   SAMSUNG NV24 HD (8854 ko)
   SAMSUNG NV24 HD QUICK GUIDE (15051 ko)
   SAMSUNG NV24 HD QUICK GUIDE (VER.3.0) (31880 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG NV24 HD

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny Tento fotoaparát pouzívejte v uvedeném poadí. Nastavení ovladace fotoaparátu Ped pipojením fotoaparátu k pocítaci prostednictvím rozhraní USB bude teba nastavit ovladac fotoaparátu. Nainstalujte ovladac fotoaparátu, který naleznete na disku CD s aplikacemi. 21) Seznámení s fotoaparátem Dkujeme, ze jste si zakoupili digitální fotoaparát Samsung. Ped pouzitím fotoaparátu si dkladn pectte tuto pírucku. [. . . ] Tlaèítko Enter:Pouzívá se k potvrzení v pípad Anynet+(CEC). Tlacítko Pehrávání a Pauza : pehrání nebo pozastavení hlasové poznámky, záznam zvuku, videoklip nebo snímky. Tlacítko pro pohyb dol : pechod na dalsí stránku náhled. Tlacítko rezimu Pehrávání : slouzí k pehrávání snímk nebo videoklip. Pøi stisknutí za pouzití Anynet+(CEC) se zobrazí nabídka pehrávání. (str. 59) Tlacítko Náhled : umozní zobrazit 9 náhled snímk. Fotoaparát bude zapnut pímo do rezimu pehrávání. Fotoaparát vypnete optovným stiskem tlacítka rezimu pehrávání. Tlacítko BACK U zobrazených nabídek umozuje tlacítko BACK návrat na pedchozí obrazovku a dokonce opustní systému nabídek. Podrobnosti týkající se pouzití dálkového ovládání v rezimu Záznam naleznete na str. 39. 48 Tlacítko Náhled ( ) / Zvtsení ( ) Zvtsení snímku 1. Vyberte snímek, který chcete zvtsit, a stisknte tlacítko zvtsení. Jednotlivé cásti snímku lze prohlízet pomocí chytrého tlacítka. Po stisknutí tlacítka náhledu se snímek zobrazí v pvodní velikosti, pes celou obrazovku. - Zda je zobrazený snímek zvtseným snímkem zjistíte, pokud v levém dolním rohu AMOLED displeje svítí indikátor zvtsení. (Pokud není snímek zvtsený, indikátor se nezobrazuje. ) Mzete také zkontrolovat zvtsenou oblast. - Je-li obrázek zvtsený, mze být snízena kvalita zobrazení snímku. Máte moznost najednou zobrazit nkolik snímk, zvtsit vybraný snímek a oíznout a ulozit zvolenou oblast snímku. Zobrazení náhledu 1. Je-li snímek zobrazený pes celou obrazovku, stisknte tlacítko náhledu. Zobrazí se náhledy snímk a snímek, ze kterého byl náhled spustn, zstane oznacen. Pozadovaný snímek vyberte pomocí chytrého tlacítka. Chcete-li si prohlédnout snímek samostatn, stisknte tlacítko pro zvtsení. OEZ: ZRUSIT:BACK Stisknutí tlacítka tlacítko ( ) Stisknutí tlacítka zvtsení tlacítko ( ) [Rezim standardního zobrazení] Maximální pomr zvtsení v pomru k velikosti snímku. VYBRAT: CELÝ:T [Rezim zobrazení miniaturního náhledu] Velikost snímku Maximální pomr zvtsení x11. 40 x10. 13 x9. 60 x8. 56 x8. 10 x6. 40 x3. 20 49 Tlacítko Náhled ( ) / Zvtsení ( ) Pehrávání snímk Lze zobrazit snímky pro urcité datum nebo vsechny snímky. Vyíznutí : Mzete vyíznout cást snímku a samostatn ji ulozit. Snímek zvtsete pomocí tlacítka transfokátoru. Chytré tlacítko vyuzijte k posouvání snímku. Po stisknutí chytrého tlacítka se zobrazí okno pro potvrzení provedené cinnosti. Oíznutý snímek bude ulozený jako nový soubor a zobrazí se na AMOLED displeji. [. . . ] Je-li fotoaparát pipojen k celnímu portu USB, nemusí jej pocítac správn rozpoznat. Pipojte fotoaparát k portu USB umístnému na zadní stran pocítace. 91 Otázky a odpovdi Jestlize nelze zaznamenanou video sekvenci pehrávat v pocítaci. Jestlize nelze zaznamenanou video sekvenci pehrávat v pocítaci, vtsinou je dvodem video kodek instalovaný v pocítaci. [Pehrávání video sekvencí H. 264(MPEG4. AVC)] · Pomocí pehrávace QuickTime Player 7. 4 Pocítac pipojený k fotoaparátu pestane reagovat pi spoustní systému Windows. V tomto pípad odpojte fotoaparát od pocítace a systém Windows se spustí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG NV24 HD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG NV24 HD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag