Návod k použití SAMSUNG NP-RV508E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG NP-RV508E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG NP-RV508E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG NP-RV508E.


SAMSUNG NP-RV508E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (16225 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG NP-RV508E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za pihlásení k odbru online sluzeb od poskytovatel bude pravdpodobn vyzadován poplatek a údaje o kreditní kart. Ped pihlásením k odbru financních sluzeb bude pravdpodobn teba uzavít dohody se zúcastnnými financními institucemi. Nepovolené kopírování celého dokumentu nebo jeho cástí je zakázáno. ENERGY STAR Jako partner programu ENERGY STAR, spolecnost Sony zarucuje, ze tento produkt spluje pravidla programu ENERGY STAR pro úsporu energie. Program International ENERGY STAR Office Equipment Program je mezinárodní program, který propaguje pouzívání energeticky úsporných pocítac a kanceláského vybavení. [. . . ] Obsazeny jsou tyto plné verze: Norton AntiVirus: Obsahuje rozsíenou detekci cíhajících nebezpecí a upozoruje i na pítomnost program nevirového typu, jako jsou napíklad monitorovací programy nebo programy evidující posloupnost stlacených kláves. Také automaticky odstrauje viry, skodící programy typu worm a trojské kon. Skenuje a cistí pílohy ze zpráv na chatu, kontroluje pítomnost vir v píchozích a odchozích e-mailových zprávách a v dalsích souborech. Norton Personal Firewall: webový asistent umozující zablokování reklamy a otevírání jiných programových variací z prohlízece Microsoft Internet Explorer. Krom jiného také dokáze zneviditelnit vás pocítac na Internetu, takze hackei jej neuvidí. !Pi zapnutí ochrany firewall vám program Norton polozí nkolik otázek. Prosím zapnte ci povolte vsechny zprávy související s aplikacemi pro VAIO. Norton AntiSpam: odfiltruje nevyzádané e-mailové zprávy v jakémkoli POP3-kompatibilním e-mailovém programu tak, ze do polícka Subject pidá znacku , , spam". Norton Parental Control: zabrauje nevdomému odeslání dvrných informací v e-mailových zprávách, zprávách na chatu, pílohách aplikace Microsoft Office a webových formuláích. Tento balík softwaru obsahuje moznost odbru aktualizací definic vir zdarma po dobu 90 dní. Dalsí informace najdete v souborech elektronické nápovdy a na webu: http://www. symantec. com/techsupp Software dodaný s pocítacem Pírucka k softwaru nN 20 Norton Password Manager Symantec Norton Password Manager* uchováva vase hesla v bezpecí a umozuje jejich snadnou správu. Funkce: zapamatování vasich hesel; vytváení úct pro vtsí pocet uzivatel; automatické vyplování hesel v online formuláích. Tento software patí do tzv. Dalsí informace najdete v souborech elektronické nápovdy a na webu: http://www. symantec. com/techsupp * K dispozici pouze u model se systémem Windows XP Professional. Software dodaný s pocítacem Pírucka k softwaru nN 21 Sun Java Virtual Machine (VM) Sun Microsystems, Inc. Vsechny nabídky, soubory nápovdy a ikony budou zobrazeny ve vybraném jazyce. Nkteré cásti vsak zstanou v anglictin. 7 8 Vlastní nastavení pocítace Pírucka k softwaru nN 25 Konfigurace modemu Ped pouzíváním interního modemu nebo vzdy pi pouzívání modemu na cestách musí aktuální nastavení zem v dialogovém okn Phone and Modem Options odpovídat zemi, ze které voláte. Vsimnte si karty Country Selector v moznostech aktuálního ovladace modemu. Protoze karta Country Selector není v ovladacích jednotná, nepouzívejte ji ke zmn nastavení jazyka. Spolehlivý je pouze postup uvedený v následující cásti. Chcete-li zmnit zemi v nastavení modemu, postupujte podle následujících pokyn: 1 2 Klepnte na tlacítko Start a potom na píkaz Control Panel. Pokud dialogové okno Phone and Modem Options není zobrazeno, klepnte nalevo na píkaz Switch to Classic View. Chcete-li zmnit aktuální konfiguraci, klepnte na tlacítko Edit. Zkontrolujte, zda nastavení zem nebo oblasti odpovídá lokalit, ze které voláte. Pokud jste zmnili nastavení umístní, klepnte na tlacítko Apply a potom na tlacítko OK. Pokud modem v tomto seznamu není uveden, klepnte na tlacítko Add a postupujte podle pokyn prvodce. [. . . ] Klepnte na zaízení a potom klepnutím na tlacítko Uninstall odeberte ovladac. Po restartování pocítace zopakujte postup od kroku 2 uvedený v cásti Instalace ovladace (strana 36). Správa ovladac Pírucka k softwaru nN 40 Aktualizace ovladace Pi aktualizaci ovladace postupujte podle následujících pokyn: 1 2 3 4 5 6 Klepnte na tlacítko Start na hlavním panelu. Mzete nechat ovladac vyhledat systémem Windows nebo sami zadat umístní ovladace. V levé cásti okna klepnte na polozku View system information. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG NP-RV508E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG NP-RV508E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag