Návod k použití SAMSUNG MW87Y-S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG MW87Y-S. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG MW87Y-S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG MW87Y-S.


SAMSUNG MW87Y-S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2144 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG MW87Y-S UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (2131 ko)
   SAMSUNG MW87Y-S (2132 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG MW87Y-S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] MIKROVLNNÁ TROUBA Uzivatelská pírucka MW87Y Trouba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Údaje o vaení a pecení jsou pouze informativní. Záruka zaniká, pokud je pístroj pouzíván jinak nez v domácnosti, nap. v prmyslu, pohostinství nebo k jiným obchodním úelm. Píslusenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pouzití této uzivatelské pírucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bezpecnostní opatení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Instalace mikrovlnné trouby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Nastavení casu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Co dlat v pípad pochybností nebo pi problémech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Vaení / Ohívání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Úrovn výkonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ukoncení vaení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Nastavení doby vaení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pouzívání automatického ohevu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nastavení automatického ohevu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pouzívání automatického rozmrazování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nastavení automatického rozmrazování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pouzívání funkce napaování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pouzívání funkce dezodorizace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nastavení doby odstátí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pouzívání funkce uzivatelského vaení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vypnutí pípání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bezpecnostní zámky mikrovlnné trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Prvodce vhodným kuchyským nádobím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Cistní mikrovlnné trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ulození a opravy mikrovlnné trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Trouba VTRACÍ OTVORY CZ MADLO OSVTLENÍ DISPLEJ Ovládací panel 1 OTOCNÁ DVÍKA OVLÁDACÍ PANEL PODLOZKA OTOCNÝ TALÍ OTVORY BEZPECNOSTNÍCH ZÁMKY DVEÍ SPOJKA ZÁMK 2 3 Píslusenství V závislosti na zakoupeném modelu trouby jste obdrzeli i odpovídající píslusenství, které mzete pouzívat rznými zpsoby. 1. [. . . ] · Nepetízili jste elektrický obvod a nezpsobili vyhoení pojistek nebo vyhození jistice?· Nastavili jste odpovídající délku vaení podle typu potravin?· Zvolili jste odpovídající výkon trouby?· Nepouzili jste nádobu s kovovým zdobením?Spustí se proces vaení a po dokoncení trouba ctyikrát pípne. Do 1 min. 40 - 99 min. u Nikdy mikrovlnnou troubu nezapínejte, pokud je prázdná. Pokud chcete krátce pedehát nádobu na maximální výkon (850 W), stací pro kazdých 30 sekund ohevu jednou stisknout tlacítko +30s. Trouba se okamzit zapne. Ukoncení vaení Vaení mzete kdykoliv perusit/ukoncit, abyste mohli pokrm zkontrolovat. 1. Vaení obnovíte tím, ze zavete dvíka a znovu stisknete . 2. Pokud chcete nastavení vaení zrusit, znovu stisknte tlacítko Zrusit ( ). 6 Ped zahájením vaení mzete zrusit jakékoliv nastavení jednoduse stisknutím tlacítka Zrusit ( ). Nastavení doby vaení Kazdým stisknutím tlacítka +30s mzete prodlouzit dobu vaení o 30 sekund. Kazdým stisknutím tlacítka +30s prodlouzíte dobu vaení o 30 sekund. Nastavení automatického ohevu Následující tabulka uvádí programy automatického ohevu, mnozství, CZ dobu odstátí a píslusná doporucení. Kód / Pokrm 1. Velikost porce Doba odstátí Doporucení Vlozte na keramický talí a zakryjte potravinovou fólií vhodnou pro mikrovlnné trouby. Tento program je vhodný pro pokrmy skládající se ze 3 cástí (nap. maso s omáckou, zelenina a píloha, teba brambory, rýze nebo tstoviny). U mrazeného pokrmu zkontrolujte, zda je nádoba vhodná pro pouzití v mikrovlnné troub. Tento program je vhodný pro mrazené pokrmy skládající se ze 3 cástí (nap. maso s omáckou, zelenina a píloha, teba brambory, rýze nebo tstoviny). Bhem vaení mzete prodlouzit nebo zkrátit dobu pípravy pokrm, otocte otocný knoflík doprava nebo doleva. Hotový pokrm (chlazený) 300 - 350 g 3 min. 400 - 450 g 2. Pouzívání automatického ohevu Funkce automatického ohevu má ti naprogramované délky vaení. Nemusíte proto nastavovat dobu vaení nebo výkon trouby. Pocet porcí mzete upravit pomocí otocného knoflíku. Nejdíve vlozte pokrm do stedu otocného talíe a zavete dvíka. 1. Zvolte typ pipravovaného pokrmu jedním nebo opakovaným stisknutím tlacítka automatického ohevu ( ). Velikost porcí zvolte pomocí otocného knoflíku. (Viz tabulka vedle. ) Hotový pokrm (mrazený) 300 - 350 g 4 min. [. . . ] Vhodný pro absorpci nadmrné vlhkosti. Nádobí Sponky sáck Tácky, sálky, ubrousky a kuchyské utrky Recyklovaný papír Alobal Lze pouzít v malém mnozství k ochran cástí ped pevaením. Mze dojít ke vzniku elektrického oblouku, pokud se alobal dostane pílis blízko ke stnám trouby nebo pokud pouzijete pílis mnoho alobalu. Porcelán, keramika, glazovaná kamenina a kostní porcelán jsou obycejn vhodné, pokud nejsou zdobené kovovými kresbami. Na tchto táccích jsou baleny nkteré mrazené potraviny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG MW87Y-S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG MW87Y-S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag