Návod k použití SAMSUNG MM-G25

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG MM-G25. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG MM-G25 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG MM-G25.


SAMSUNG MM-G25 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4657 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG MM-G25 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (7867 ko)
   SAMSUNG MM-G25 (4517 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG MM-G25

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] MM-G25 Komponentní audio mikrosystém Pfiehrávaã CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW Návod k obsluze pedstavte si moznosti Dkujeme, ze jste si zakoupili výrobek Samsung. Kompletní sluzby získáte po registraci svého výrobku na adrese www. samsung. com/global/register Bezpecnostní upozornní CZ VÝSTRAHA NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍREJTE Tento symbol indikuje , , nebezpecné naptí" uvnit výrobku, coz znamená nebezpecí úrazu elektrickým proudem nebo zranní osob. Tento symbol indikuje dlezité pokyny, které výrobek provází. [. . . ] Pfiíklad: Chcete-li bhem pfiehrávání 15 skladby pfiehrát 43 skladbu, stisknte 3x tlacítko +10 a potom 3x tlacítko Stisknte tlacítko , . S kazdým stisknutím tlacítka mzete vyhledávat dopedu nebo zpt 2násobnou rychlostí. Pi pouzití funkce vyhledání vysokou rychlostí není slyset zádnýzvuk. 15 20 30 40 41 42 43 Rychlé vyhledání Díve nez zacnete!K pehrávaci pipojte externí úlozné zaízení USB. Pomocí tlacítka USB vyberte funkci USB. Opakované pehrávání Díve nez zacnete!K pehrávaci pipojte externí úlozné zaízení USB. Na zacátku zvoleného úseku stisknte tlacítko REPEAT A-B. Na displeji se zobrazí hlásení 'RPT A-' . Stisknte tlacítko REPEAT (opakované pehrávání). Po kazdém stisku tlacítka REPEAT (Opakování) se rychlost opakování zmní následovn. Pokud chcete funkci opakování vypnout, stisknte tlacítko REPEAT (Opakování) tolikrát, az se zobrazí RPT OFF (Opakování vypnuto) RPT TRK: Bude se opakovan pehrávat zvolená kapitola. RPT DIR: Budou se opakovan pehrávat vsechny skladby/stopy ve zvolené slozce. RPT SHF: Pehrávání stop/skladeb v náhodném poadí. (Kazdou stopu lze pehrát jednou. ) RPT OFF: Zrusení rezimu opakovaného pehrávání 1 2 3 Na konci zvoleného úseku stisknte tlacítko REPEAT A-B . Na displeji se zobrazí hlásení 'RPT A-B' . Funkce Opakování A-B zrusíte dalsím stiskem tlacítka REPEAT A-B (Opakování A-B) Bod B není mozno nastavit, pokud od bodu A neuplynulo alespo 5 sekund pehrávání. Výbr skladby ze zaízení USB Funkce Remain (Zbývající) Mzete zjistit zbývající cas. K pehrávaci pipojte externí úlozné zaízení USB. Chcete-li pejít k dalsí nebo pedchozí skladb, stisknte krátce tlacítko , Pejdete k dalsímu nebo pedchozímu souboru v adresái. vícekrát, nez kolik je soubor v Stisknete-li tlacítko , adresái, pesunete se do dalsího adresáe. Bhem pehrávání nebo pozastavení mzete vybrat soubor MP3. K pehrávaci pipojte externí úlozné zaízení USB. Pomocí tlacítka USB vyberte funkci USB. 1 2 Stisknte tlacítko REMAIN (Zbývající). Po stisku tlacítka REMAIN (Zbývající) se zobrazí zbývající cas. [. . . ] · Jsou odpojeny kabely reprosoustav od konektor na zadním panelu. · Stiskem tlacítka STOP na 5 sekund pi vypnutém pístroji "OFF" (pohotovostní rezim) obnovíte výchozí tovární nastavení (RESET) · Nevybrali jste funkci CD. · Disk je vlozen vzhru nohama nebo je pílis znecistný nebo poskrábaný. · Laserový snímac je znecistný nebo zaprásený. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG MM-G25

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG MM-G25 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag