Návod k použití SAMSUNG MM-DG25

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG MM-DG25. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG MM-DG25 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG MM-DG25.


SAMSUNG MM-DG25 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (16471 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG MM-DG25 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (16905 ko)
   SAMSUNG MM-DG25 (16666 ko)
   SAMSUNG MM-DG25 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (89 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG MM-DG25

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] MM-DG25 OSOBN MIKROKOMPONENTN SYSTM Sprvn likvidace bateri v tomto vrobku (Plat v Evropsk unii a dalsch evropskch zemch s vlastnmi systmy zptnho odbru bateri. ) (Plat v Evropsk unii a dalsch evropskch zemch s vlastnmi systmy zptnho odbru bateri. ) Tato znacka na baterii, nvodu nebo obalu znamen, ze baterie v tomto vrobku nesm bt na konci sv zivotnosti Tato znacka na baterii, nvodu nebo obalu znamen, ze baterie v tomto vrobku nesm bt na konci sv zivotnosti likvidovny spolecn s jinm domovnm odpadem. Ppadn vyznacen symboly chemikli Hg, Cd nebo Pb likvidovny spolecn s jinm domovnm odpadem. Ppadn vyznacen symboly chemikli Hg, Cd nebo Pb upozoruj na to, ze baterie obsahuje rtu, kadmium nebo olovo v mnozstv pekracujcm referencn rovn stanoven upozoruj na to, ze baterie obsahuje rtu, kadmium nebo olovo v mnozstv pekracujcm referencn rovn stanoven smrnic ES 2006/66. Pokud baterie nejsou sprvn zlikvidovny, mohou tyto ltky poskodit zdrav osob nebo zivotn smrnic ES 2006/66. [. . . ] V zvislosti na disku se nebude mozno v nkterch ppadech posunout na zvolen titul nebo cas. 31 32 Pouzit nabdky titulu U disk DVD obsahujcch nkolik titul si mzete pro sledovn zvolit titul jednotlivho fi lmu. V zvislosti na disku se dostupnost tto funkce mze lisit. Nastaven jazyka (Language) Ve vchozm nastaven je jazyk nabdky na obrazovce (OSD On-Screen Display) nastaven na <English>(anglictina). CZ DVD 1 V rezimu zastaven stisknte tlactko MENU. 2 Stiskem kurzorovch tlactek , pejdte na , , Title Menu" (Nabdka titulk) a stisknte tlactko ENTER. 1 V rezimu zastaven stisknte tlactko MENU. 2 Stisknte kurzorov tlactko pro posunu-t na polozku <Setup> a pak stisknte tlactko ENTER. 3 Kurzorovm tlactkem , vyberte pozadovanou polozku a potom stisknte tlactko ENTER (Vlozen). Disc Menu OBSLUHA Disc Menu 3 Kurzorovm tlactkem , vyberte pozadovanou polozku a potom stisknte tlactko ENTER (Vlozen). 4 Kurzorovm tlactkem vyberte pozadovanou polozku a potom stisknte tlactko ENTER (Vlozen). 4 Stisknte kurzorov tlactka , pro volbu pozadovanho jazyka a pak stisknte tlactko ENTER. Jestlize byl jazyk nastaven na English (anglictina), budou po dokoncen nastaven displejov hlsen (OSD) uvedena v anglictin. Volba jazyka nabdky na obrazovce (OSD) Vbr jazyka nabdky disku (ulozen na disku). Volba jazyka zvukovho doprovodu (zaznamenanho na disku) * Pokud vmi zvolen jazyk nen na disku zaznamenn, jazyk nabdky se nezmn ani pokud nastavte svj pozadovan jazyk. Nvrat k pedchoz rovni provedete stisknutm tlactka RETURN Stisknte tlactko MENU pro opustn obrazovky nastaven. Stisknutm tlactka EXIT zavete obrazovku nastaven. Volba jazyka titulk (kter jsou zaznamenny na disku) Volba jazyka nabdky/menu disku (zaznamenanho na disku) Stisknutm tlactka MENU nebo EXIT zavete obrazovku nastaven. Stisknte tlactko RETURN (nvrat) pro nvrat k pedchoz rovni. 33 34 Nastaven typu obrazovky televizoru CZ 1 V rezimu zastaven stisknte tlactko MENU. 2 Stisknte kurzorov tlactko pro posunut na polozku <Setup> a pak stisknte tlactko ENTER. Nastaven pomru stran obrazu (velikost obrazovky) Pomr vodorovnho ke svislmu rozmru obrazovky klasickho televizoru je 4:3, zatmco u sirokohlho televizoru a <high defi nition> televizoru je tento pomr 16:9. Pi pehrvn disku DVD, kter je zaznamenn s jinou velikost obrazovky, byste mli nastavit pomr stran obrazu tak, aby odpovdal vasemu televizoru nebo monitoru. Pro standardn televizor zvolte bu moznost <4:3PS> nebo <4:3LB>, podle vasich osobnch preferenc. Pokud mte sirokohl televizor, zvolte moznost <WIDE/HDTV>. Disc Menu 16:9 Wide 3 Stisknte kurzorov tlactko pro posunut na polozku `Display Setup' a pak stisknte tlactko ENTER. 4 Stisknte kurzorov tlactko pro posunut na polozku 'Tv Aspect' a pak stisknte tlactko ENTER. : Tuto moznost zvoe pri sledovni obrazu s pomrem stran 16:9 v rezimu cel obrazovky na svm sirokohlm televizoru. Nyni mfete vychutnat sirokohl pomr stran obrazu. 4:3LB (4:3 Letter box) : Tuto moznost zvoe pri sledovni obrazu s pomrem stran 16:9 v rezimu letter box na klasickm televizoru. NASTAVEN Pro televizor lze vybrat rezimy , , 4:3 Letter Box", , , 4:3 Pan&Scan" nebo , , 16:9 Wide". V horn a doln csti obrazovky se budou zobrazovat cern pruhy. 4:3PS (4:3 Pan&Scan) : Tuto moznost zvolte pi sledovn obrazu s pomrem stran 16:9 v rezimu pan & scan na klasickm televizoru. Uvidte pouze stedn cst obrazovky (s <odznutmi> stranami obrazu s pomrem stran obrazu 16:9). 5 . Stisknte kurzorov tlactko pro posunut na polozku pak stisknte tlactko ENTER. `Screen Messages' a 6 Stisknte kurzorov tlactko pro posunut na polozku 'Video Output' a pak stisknte tlactko ENTER. Poznmka Pokud je disk DVD zaznamenn s pomrem stran obrazu 4:3, nebudete obraz moci sledovat v sirokohlm formtu. Protofe nkter disky DVD jsou zaznamenny v rznch obrazovch formtech, mohou vypadat odlisn v zvislosti na softwaru, typu televizoru a nastaveni pomru stran obrazu na televizoru. Lze vybrat , , On" (Zap. ) nebo , , Off" (Vyp. ). (informace o rezimech P-SCAN a Off (Vyp. ): zprvy na obrazovce se nezobrazuj. I-SCAN najdete na stran 11) Stisknte tlactko RETURN (nvrat) pro nvrat k pedchoz rovni. Stisknte tlactko MENU pro opustn obrazovky nastaven. 35 Stisknutm tlactka EXIT zavete obrazovku nastaven. 36 Nastaven rodicovskho zmku (rovn omezen Rating Level) Tato funkce umozuje omezen pehrvn disk DVD, urcench pro dospl (nsiln scny atd. ), aby je nemohly sledovat dti. Nastaven hesla (Password) Pro nastaven rovn hodnocen obsahu (Parental rating level) mzete nastavit heslo. CZ 1 V rezimu zastaven stisknte tlactko MENU. 2 Stisknte kurzorov tlactko pro posunut na polozku <Setup> a pak stisknte tlactko ENTER. 3 Stisknte kurzorov tlactko pro posunut na polozku `Parental Setup' a pak stisknte tlactko ENTER. 1 Stisknte tlactko MENU (Vlozen). 2 Stisknte kurzorov tlactko pro posunut na polozku <Setup> a pak stisknte tlactko ENTER. 3 Stisknte kurzorov tlactko pro posunut na polozku `Parental Setup' a pak stisknte tlactko ENTER. Disc Menu Disc Menu NASTAVEN 4 Stisknte kurzorov , tlactka pro volbu pozado-van rovn omezen (hodnocen obsahu) a pak stisknte tlactko ENTER. 5 Zadejte heslo a pak stisknte tlactko ENTER. 4 Stiskem kurzorovch tlactek , vyberte volbu , , Change Password" (Zmnit heslo) a stisknte tlactko ENTER. 5 Zadejte heslo a pak stisknte tlactko ENTER. Pokud napklad zvolte rove 6 (Level 6), nebudete moci sledovat disky DVD s rovn 7 (Level 7) nebo vyss. Cm vyss je tato rove, tm blz m obsah disku k materilu obsahujcmu nsil nebo scny pro dospl. Vchoz hodnota hesla je <7890>. Jakmile nastaven dokoncte, vrtte se k pedchoz obrazovce. Zadejte star heslo, pak nov heslo a nakonec nov heslo potvrte. Nastaven je dokonceno. Poznmka Tato funkce pracuje pouze tehdy, pokud disk DVD obsahuje informace s rovn hodnocen obsahu disku. Stisknte tlactko RETURN (nvrat) pro nvrat k pedchoz rovni. Stisknte tlactko MENU pro opustn obrazovky nastaven. Stisknte tlactko RETURN (nvrat) pro nvrat k pedchoz rovni. Chcete-li zrusit chybn vlozenou cslici pi zadvn hesla, stisknte tlactko CANCEL (Zrusit). Stisknte tlactko MENU pro opustn obrazovky nastaven. 37 Stisknutm tlactka EXIT zavete obrazovku nastaven. 38 Nastaven funkce DRC (komprese dynamickho rozsahu) Tato funkce umozuje nastavit vyvzen mezi nejhlasitjsmi a nejtissmi zvuky. Tato funkce umozuje poslech zvuku ve formtu Dolby Digital pi sledovn fi lm pi nzk hlasitosti v noci. Nastaven funkce AV SYNC Pi pipojen pstroje k digitlnmu televizoru se mze zdt, ze se obraz ponkud opozuje za zvukovm doprovodem. Pokud tato situace nastane, nastavte prodlevu zvukovho doprovodu tak, aby odpovdal obrazu. CZ 1 V rezimu zastaven stisknte tlactko MENU. 2 Stisknte kurzorov tlactko pro posunut na polozku <Audio> a pak stisknte tlactko ENTER. 1 V rezimu zastaven stisknte tlactko MENU. 2 Stisknte kurzorov tlactka pro posun na polozku <Audio> a pak stisknte tlactko ENTER. Disc Menu Disc Menu 3 Stiskem kurzorovch tlactek , vyberte volbu , , DRC" a stisknte tlactko ENTER. 4 Stisknte kurzorov tlactka , pro nastaven funkce DRC. NASTAVEN Hodnotu DRC lze nastavit mezi 0 a 8. Nastavte optimln hodnotu. 3 Stisknte kurzorov tlactka , pro posun na polozku <AV-SYNC> a pak stisknte tlactko ENTER. 4 Stisknte kurzorov tlactka , pro posun na polozku AV-SYNC Delay Time a pak stisknte tlactko ENTER. Dobu prodlevy zvukovho doprovodu je mozno nastavit mezi 0 az 300 ms. Nastavte tuto hodnotu do optimlnho stavu. Stisknte tlactko RETURN (nvrat) pro nvrat k pedchoz rovni. Stisknutm tlactka EXIT zavete obrazovku nastaven. Stisknte tlactko RETURN (nvrat) pro nvrat k pedchoz rovni. Stisknte tlactko MENU pro opustn obrazovky nastaven. 39 40 O vysln RDS Pouzit sluzby RDS (Radio Data System) pro pjem stanic FM Sluzba RDS umozuje stanicm FM odeslat spolu se signlem pravidelnho programu dals signl. sportu, hudb, atd. Indikace PTY (Typ programu) a funkce PTY-SEARCH (Vyhledat-PTY) Jednou z vhod sluzby RDS je to, ze pomoc kd PTY mzete v rmci pedvolench stanic vyhledat urcit druh programu. CZ Vyhledn programu pomoc kd PTY Nejdve si zapamatujte. . . Pi naladn stanice FM, kter poskytuje sluzbu RDS, se na displeji rozsvt indiktor RDS. Popis funkce RDS PTY (Typ programu): Zobrazuje typ aktuln vyslanho programu. PS NAME (Nzev programov sluzby): Zobraz nzev vyslajc stanice, kter je slozen z 8 znak. RT (Rozhlasov text): Dekduje text vyslan stanic (je-li njak) o maximln dlce az 64 znak. [. . . ] Zapomnli jste heslo pro nasta-ven rovn hodnocen obsahu (rating). Hlavn jednotka Vypnte napjen a podrzte tlactko STOP minimln 5 sekund. na hlavn jednotce Pi pouzit funkce RESET dojde k vymazn vsech ulozench nastaven. Nepouzvejte tuto funkci, pokud to nen nezbytn nutn. Disky CD-R JPEG Zatm co se na displeji hlavn jednotky objev zprva <NO DISC>, podrzte tlactko STOP na hlavn jednotce dle nez 5 sekund. Na displeji se objev <INITIAL> a vsechny nastaven se vrt na pedvolen hodnoty Stisknte tlactko POWER (napjen). Nepouzvejte tuto funkci, pokud to nen nezbytn nutn. Lze zobrazit pouze soubory s pponou ". jpeg" nebo ". JPEG". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG MM-DG25

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG MM-DG25 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag